bezár
 

art&design

2013. 06. 13.
Újjáalakul az Ásatási Bizottság
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Pintér Sándor belügyminiszter utasítása alapján június 15-én megszűnik a régészeti feltárásokkal kapcsolatos szakmai véleményeket kialakító Ásatási Bizottság (ÁB) tagjainak mandátuma; az új tagok felkéréséről egy hónapon belül kell gondoskodni.
A bizottság újjáalakításáról, feladatairól és működési rendjéről szóló, a Hivatalos Értesítő szerdai számában közzétett belügyminiszteri utasítás szerint az ÁB feladatai közé tartozik többek között, hogy véleményezze a nagyberuházásokkal kapcsolatos dokumentumok tervezetét, azokat a régészeti ügyeket, amelyekben a miniszter szakértői közreműködést vesz igénybe, valamint a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével kapcsolatos dokumentációkat.
   
Az ÁB javaslatot tehet továbbá a régészeti lelőhely vagy lelet megtalálójának jutalmazására, meghatározza a régészeti lelőhely vagy lelet tudományos jelentőségét, véleményezi a régészeti örökséget érintő jogszabályok koncepcióját, valamint konkrét ügyeken túlmutató, elvi állásfoglalást fogalmazhat meg, és jogszabály-módosítást kezdeményezhet.
   
A további régészeti feladatellátás meghatározásának és engedélyezésének szakvéleményezése során az ÁB mérlegeli az érintett régészeti lelőhely jelentőségét, valamint az elfedés szükségességét, indokoltságát, módját és a régészeti lelőhely állapotára gyakorolt várható hatását; véleményezi az előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet; és javaslatot tesz a feltárási projektterv elfogadására vagy attól eltérően a szükséges régészeti feladatellátás formáira és nagyságrendjére.
   
A miniszter az ÁB-ba a Magyar Nemzeti Múzeum által javasoltak közül 2 tagot, a Budapesti Történeti Múzeum által javasoltak közül 1 tagot, a megyei hatókörű városi múzeumok által javasoltak közül együttesen 2 tagot, az egyéb régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok által javasoltak közül együttesen 1 tagot, a régészeti tanszékkel rendelkező egyetemek által javasoltak közül együttesen 2 tagot és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet által javasoltak közül 1 tagot kér fel. Az ÁB elnökét a tagok közül a miniszter jelöli ki.
   
A bizottság kéthetente ülésezik, ha legalább öt megkeresés érkezett. Amennyiben ilyen ülésre nem kerül sor, az ÁB véleményezése elektronikus levelezés útján zajlik; az elnök jogosult rendkívüli ülést is összehívni.
   
Az ÁB kizárólag a szakvéleménye kialakításához szükséges mértékben vizsgálhatja a feltárási engedély iránti kérelmek, a régészeti szolgáltatásra vonatkozó szerződések jogi vonatkozásait, az engedélykérelemben közölt nem szakmai adatok helytállóságát, a feltárás kapcsán érintett egyéb hatóságok illetékességét, ezek szükséges engedélyeinek meglétét, valamint a kérelemmel kapcsolatos hatósági eljárási kérdéseket is.
   
Az Ásatási Bizottság a szakvélemény elkészítése során adatot kérhet a régészeti lelőhelyek és az azokkal kapcsolatos adatok nyilvántartását vezető szervtől vagy az örökségvédelmi hatóságtól, és betekinthet a feltáráshoz, illetve megkereséshez kapcsolódó hatósági ügyiratokba, beleértve a feltárásokról készült dokumentációkat is.
   
Az ÁB régészeti örökséget érintő általános szakmai kérdésekben kialakított állásfoglalásait a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár tudomásulvételét követően adhatja ki. Az általános szakvéleményeket a minisztérium honlapja szakmai iránymutatás céljából összegyűjtve, legalább hathavonként közzéteszi.
   
Az ÁB szakértőként részt vehet a régészeti lelőhelynek vagy feltárásnak az örökségvédelmi hatóság által végzett helyszíni ellenőrzésében is.
nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- MTI/PRAE.HU --

A Magyar Távirati Iroda (MTI) nagy múltú magyar állami hírügynökség, melynek története az 1880-as engedélyeztetésig nyúlik vissza.


További írások a rovatból

art&design

Egy festmény keretére, avagy a varázsló kertje Egy festmény keretére, avagy a varázsló kertje
Slavko Matković: Kerék, a Bosch+Bosch csoport festője*
art&design

Párhuzamos paradigmák Párhuzamos paradigmák
Balra át, jobbra át - Művészeti és politikai radikalizmus a Kádár-korban // Az Orfeo és az Inconnu csoport, Centrális Galéria - Blinken OSA Archívum
art&design

Szörnyek, emberi ruhában Szörnyek, emberi ruhában
A Bestiárium című kiállításról a Rugógyár Galériában
art&design

Harsány mélymerülés Harsány mélymerülés
Tót Endre: Layout festmények 1988-1991

Más művészeti ágakról

Shakespeare Amit akartok (Vízkereszt) a Szkénében
Simon Longman: Rozsda, avagy minden vérünk benne szárad
színház

Az önfelvállalás és az én-beszéd hatalma Az önfelvállalás és az én-beszéd hatalma
Csórics Balázs Lélektükrök című önismereti irodalmi estjének napok múlva is dolgozó visszhangjai


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés