szerkesztőség

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata


Alapító-főszerkesztő: Gordosné dr. Szabó Anna (honlap)
Korábbi főszerkesztők: Gordosné dr. Szabó Anna (1973–2007), Rosta Katalin (2008–2016)

Főszerkesztő: Virányi Anita
Tipográfia, tördelés, nyomdai előkészítés: Foreno Kft.
Szöveggondozás: PRAE.HU Kft.
Szerkesztőbizottság: Benczúr Miklósné, Csányi Yvonne, Farkasné Gönczi Rita, Fehérné Kovács Zsuzsa, Gereben Ferencné, Mohai Katalin, Stefanik Krisztina, Szekeres Ágota

Online főszerkesztő: Pál Dániel Levente (paldaniel@gmail.com)
A szerkesztőség elérhetősége: gyogypedszemle@gmail.com

Szerkesztőségi titkár: Szekeres Szabolcs

Megvásárolható:
Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt.
(1098 Budapest, Dési Huber u. 7.)

HU ISSN 0133-1108
Indexszám: 25 359

Felelős kiadó:
Gereben Ferencné dr. elnök – Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. – telefon: 06-1/461-35-12 – e-mail: gereben@barczi.elte.hu

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél,
e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 06-1/303-34-40
További információ: 06-80/444-444

A print kiadás a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. munkája.
Felelős vezető: Földes Tamás, ügyvezető igazgató
9400 Sopron, Fraknói út 22.

Megjelenik negyedévenként.

Minden jog fenntartva. A folyóiratban megjelent képeket, ábrákat és szövegeket a kiadó engedélye nélkül tilos közzétenni, reprodukálni, számítástechnikai rendszerben tárolni és továbbadni. A szerkesztőség képeket és kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza.

MTI 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05