Impresszum

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

Alapító-főszerkesztő: Gordosné dr. Szabó Anna
Megbízott főszerkesztő: Rosta Katalin
Tervezőszerkesztő: Durmits Ildikó
Szöveggondozás: PRAE.HU Kft.
Szaktanácsadók: Dr. Buday József, Dr. Csányi Yvonne, Dr. Csocsánné Horváth Emmy, Dr. Farkas Miklós, Dr. Hatos Gyula, Krasznárné Erdős Felícia, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, Subosits István

A szerkesztőség elérhetősége: gyogypedszemle@gmail.com

HU ISSN 0133-1108

Felelős kiadó:
Kamper Antal elnök - Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Tel.: 461-35-12
Dr. Szabó Ákosné főigazgató - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3. Tel.: 358-55-00

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél,
e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303–34-40
További információ: 06-80/444-444

Megjelenik negyedévenként.

A print kiadás a Repro Stúdió Nyomdaipari Egyéni Cégnél (5000 Szolnok, Ostor út 2. Tel.: 06-56/420-324) készült.

A digitális kiadás a PRAE.HU Kft. munkája (kapcsolattartó: Pál Dániel Levente - paldaniel@gmail.com)


Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05