2008
2008/2

tartalom:

Rendezvények külföldi vendégelőadókkal a hallássérült gyermekek fejlesztésének témájában
Dr. Csányi Yvonne

Az ELTE Gyógypedagógiai Fõiskolai Kara Hallássérültek Pedagógiája Tanszékének munkatársai több évtizede tartják fenn a kapcsolatot neves külföldi szakemberekkel. Közülük járt hazánkban ez év tavaszán Dr. Morag Clark Angliából és a svájci Heldstab házaspár. Nem túlzás, ha azt mondjuk, mindkét esetben az anyagi áldozatokat is vállaló látogatásokról beszélhetünk, ugyanis a számos országban elismert szakemberek saját maguk fedezték útiköltségüket és sajnos tiszteletdíjat sem kaphattak a magyarországi tovább- képzésekért, melyek ezért természetesen ingyenesek voltak a résztvevõk számára.

Dr. Morag Clark nemzetközi szakértõ szakmai programja változatos volt. Három napig negyedéves terapeuta szakirányú hallgatókkal foglalkozott, akiknek nagy élményt jelentett a csak a szakirodalomból ismert szakemberrel való személyes találkozás. A hallgatók a hallássérült kisgyermekek korai fejlesztésének számos módszertani részletkérdésében mélyülhettek el, majd a harmadik napon saját, 3-5 éves, alig beszélõ óvodásokkal kapcsolatos kommunikációs helyzeteiket elemezte a vendég videofelvételekrõl. A korai fejlesztést végzõ, az ország különbözõ részeibõl érkezett több mint 30 szakembernek két napos szemináriumot tartott Dr. Clark. Elõadását számos videofelvétellel illusztrálta, melyeket a világ több földrészén vett fel.

Egy hosszú szombat délelõttöt töltött Dr. Clark hallássérült gyermekek szüleivel a fõiskolai kar egyik zsúfolásig megtöltött elõadótermében. Ugyancsak videofelvételekkel tarkított elõadásán a szülõknek a hallássérült kisgyermekek további személyiség-, kiemelten beszéd- és hallásfejlõdésében betöltött kulcsszerepét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a 21. században a technika és az orvostudomány fejlõdésének, valamint a modern pszicholingvisztikai felismeréseknek köszönhetõen a hallássérült gyermekek korábban soha nem látott eredményeket érnek el, kiszabadulnak a csend világából, eltûnnek, ill. nagymértékben enyhülnek a kommunikációs akadályaik. A szülõk számos gyakorlati kérdést vetettek fel, melyek közül jónéhány a cochleáris implantációval volt kapcsolatos.

A svájci Heidi és Christian Heldstab audiológiai és logopédiai szakrendelést vezet Zürichben, s kizárólag súlyos tanulási zavarokat mutató halló, ill. hallássérült gyermekek és fiatalok terápiájával foglalkozik. Háromnapos szemináriumot tartottak a téma iránt érdeklõdõ hazai szakemberek számára.

Ezt a szemináriumot már "haladó"-nak nevezhetjük, mivel tavaly és tavalyelõtt megelõzte egy-egy alaptanfolyam. A vendégelõadók által kidolgozott módszeres eljárás az Affolter-módszerre alapoz, ennek speciális továbbfejlesztése. Az eljárás nagymértékben eltér az általánosan elterjedt, különféle fejlesztõeljárásoktól, mivel nem a kimenetre, vagyis közvetlenül a gyenge teljesítmények (diszlexia, diszkalkúlia stb.) korrekciójára helyezi a hangsúlyt, hanem a bemenetre, a Dr. Affolter által elsõsorban felelõsnek tartott taktilis-kineszteziás észlelésre. A nagy kreativitást igénylõ módszer középpontjában köznapi élethelyzetekbe ágyazott problémák állnak, melyek megoldása három szinten, a valóság, a szimbólumok (rajz, szerepjáték), ill. a kultúrtechnikák, vagyis az írás, az olvasás, a számolás vonalán lehetséges. Sajátos ismérve a módszernek az ún. vezetés is, amikor szükség esetén a terapeuta tenyereit a gyermek vagy fiatal kézfejeire helyezve irányítja a tapintást, a szükséges kézmozgásokat. A résztvevõk nemcsak elméletileg, hanem több gyakorlat során a gyakorlatban, saját magukon is megtapasztalhatták a fejlesztés lényegét.

Bízunk benne, hogy kapcsolatunk továbbra is fennmarad a fentiekben bemutatott elõadókkal, mivel van remény arra, hogy hasonló szemináriumokat, esetleg szupervíziót a jövõben is tartanak Magyarországon.

2008/2
Év: 2008
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05