2008
2008/2

tartalom:

Sajátos nevelési igényűek nevelése-oktatása szakterület
Pál-Horváth Rita
Fővárosi SNI Gyermekek Óvodai Fejlesztése Szakmai Műhely alakuló találkozójáról

A Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási és Tanácsadó Intézet (Budapest 1088 Vas u. 10.) szervezésében a sajátos nevelési igényûek nevelése-oktatása szakterületen Fõvárosi SNI Gyermekek Óvodai Fejlesztése Szakmai Műhely alakult 2008. januárjában.

Az újonnan alakuló szakmai mûhely célja, hogy az óvodás korú SNI gyermekek fejlesztését ellátó intézmények, szakemberek fóruma legyen, hozzájáruljon a tapasztalatok megosztásához, a szakmai kérdéskörök közös elemzéséhez, valmint lehetõvé tegye a gyakorlati eredmények bemutatását.

A munkába 17 óvoda kapcsolódott be, többségük szegregáltan látja el feladatait, de két intézmény integráltan fejleszt akadályozott óvodás korú gyermekeket.

A műhelyfoglalkozásokban szakmai bemutatókat tervezünk megbeszélésekkel, valamint egy-egy felmerült kérdéskörben elméleti fórumot, ötletbörzét, tapasztalatcserét.

Elsõként a mérés-értékelés, a dokumentáció, a nevelési programok problémaköre merült fel a beszélgetésekben. Az integrált óvodákban a logopédiai fejlesztés, a gyermekvédelmi feladatok, a szülõkkel való kommunikáció nehézségei fogalmazódtak meg.

Április hónapban a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola óvodai csoportjaiban nyerhettünk tapasztalatokat egy autista és egy tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket fejlesztõ valamint egy Rett-szindrómás csoportban. A foglalkozásokat követõ megbeszélés igazi szakmai fórummá alakult, melyen érintettük az elért eredményeinket, megvitathattuk közös problémáinkat, kérdéseinket.

Májusban a dokumentáció és a mérés-értékelés aktuális témakörében tervezünk mûhelybeszélgetést.

A munkaközösség jövõ évre tervezett programja is elkészült.

Érdeklõdõ, munkaközösségünkbe bekapcsolódni kívánó óvodák, szakemberek jelentkezését a ritahor@gmail.com címen várjuk.

Budapest, 2008. április 16.

2008/2
Év: 2008
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05