2008
2008/2

tartalom:

Tudósítás
Nagyné Vánkay Katalin

A Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének támogatásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium megbízásából a 2007/2008. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyt a speciális szakképzésben résztvevõ tanulók részére szegedi József Attila Általános Iskola és Szakiskola rendezte 2008. április 2-4-én.

A bõrtárgykészítõ (21 5272 01), kerékpárszerelõ (31 5237 001), varrómunkás (31 5276 03) szakmákat tanuló, utolsó évfolyamra járó tanulók mérték össze a tudásukat az országos versenyen.

A gyakorlati, írásbeli és szóbeli feladatok megoldása után azok a diákok mentesülnek a tanév végi szakmai vizsgákon az egyes vizsgarészek teljesítése alól, akik az országos versenyen minimum 60%-os eredményességet értek el valamely területen. Több olyan diák is volt, aki mind a három területen - a gyakorlati, az írásbeli és a szóbeli mentességet is kivívta.

Az elsõ három helyezett és a szakoktatója mind a három szakmában értékes díjakat vehetett át, de különdíjak is kiosztásra kerültek a legprecízebb, legötletesebb megoldásokat nyújtóknak.

A három napos rendezvényt érdekes programok kísérték: a nyitó és záróünnepségen Szeged város zenészei, táncosai, a vendéglátó iskola énekesei, színjátszó csoportja szórakoztatta a vendégeket. A versenyprogramok között városnézõ kisvonatról tekinthették meg a diákok és kísérõik Szeged nevezetességeit, országos hírű kiállításokat láthattak. A szakmai megbeszélések idején a diákok diszkóban vagy filmnézéssel tölthették az idejüket.

A speciális szakképzésben részt vevõ, sajátos nevelési igényű tanulók versenyeztetésének fontosságát abban látták a szakma képviselõi, hogy a legeredményesebb tanulók képességeit megismerhették, az országos szakoktatás eredményességének helyzetérõl cserélhettek gondolatokat, a továbblépés, fejlesztések irányába tekinthettek.

Egybehangzó vélemény alakult ki arról, hogy a speciális szakiskolai képzésben részt vevõ tanulók iskoláiban kialakult képzési, nevelési, oktatási célok, feladatok, tartalmak megkövetelik a magas szinten, szerteágazóan és speciálisan képzett szakembergárda meglétét.

Ezek a szellemi mûhelyek a zálogai annak, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók
• bennmaradjanak az iskolarendszerben a szakképzettség megszerzéséig,
• személyre szóló nevelést kaphassanak,
• eredményes munkát lehessen velük együtt végezni,
• integrálódhassanak a munkaerõpiac számukra kínált szegmensébe.
 

2008/2
Év: 2008
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05