2008
2008/2

tartalom:

Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan
Papp Gabriella
(szerk.: Adamik Tamás; Kalligram, Pozsony, 2008.)

Quintilianus: SzónoklattanA pozsonyi Kalligram Kiadó idei, legújabb kiadványa Adamik Tamás szerkesztésében látott napvilágot. A Szónoklattan cím csak egy keresztmetszetét jelöli Quintilianus gazdag tevékenységének, ugyanakkor, utal arra a szellemtudományi forrásra is, amiben gyökerezik a grammatika és az antik stíluselmélet, irodalomkritika. A 859 oldalnyi kötet gazdag alapirodalmat jelent az irodalomtudomány számára, de a nyelvészeti gondolkodás huszadik századi elemzéséhez is segédanyag lehet. A római jogi gondolkodás, bírósági gyakorlat közvetlen tanulmányozásához is hozzájárul, mivel korabeli, s még korábbi jogi esetek elemzései olvashatók a könyvben. Egyúttal a szerkesztett kiadvány az etika, pedagógia, pszichológia alapműveként is meghatározható.

Fináczy Ernõ szerint "Quintilianusban tehát él az a meggyõzõdés, hogy az általános mûveltség elhatározó kelléke nemcsak a tudás, hanem az erkölcsiség is. Ezzel olyan pedagógiai eszményt hirdetett, mely (éles ellentétben az õ korának hanyatló erkölcseivel) még egyszer nemes, fennkölt tisztaságban mutatja be a mûvelt rómait. Eszménye a humanitás, a teljes tisztaságban tündöklõ emberi jellemesség."

A fülszövegben olvasható sorok is a mai tudományos rétegek, különvált tudományterületek közös szellemtudományi gyökereit világítják meg. Quintilianus valóban a Kr. u. elsõ század egyik nagy római rétora volt, aki a helytartó, Galba által került Rómába. Ugyanakkor a rómaiaknál és görögöknél hagyományosan nem csupán az ékes beszédre, hanem az életre is felkészített a szónoklattan. A különbözõ korokban más-más hangsúlyt kapott vagy éppen veszített a retorika. Az elmúlt két, három évtizedben azonban ismét reneszánszát éli a mûfaj. Ennek bizonyítéka, hogy több országban újra lefordították Quintilianus mûvét. A teljes magyar fordítást tartalmazza Adamik Tamás munkája.

Magyarországon három területen érzõdik Quintilianus hatása: irodalom, retorika és pedagógia. Elõször 1832-ben jelent meg magyar nyelven pedagógiai tartalmú írása. A gyermek egyéniségérõl írottak akár gyógypedagógiai értelmezéssel is bírhatnak. "A tanítónak mindenekelõtt tanulmányoznia kell a gyermeki lélek ezen veleszületett hajlamait és tehet- ségeit: ezekhez alkalmazza eljárását. Tudnia kell, hogy a természet ellen nem lehet cselekednie."

A kötetben többek között olyan izgalmas kérdésekrõl olvashatunk, mint magánoktatás vagy iskola, olvasás kisgyermekek számára, mikor bízzuk a gyerekeket rétorra, a tanár jelleme és kötelességei. Igazi kincsesbánya mindenki számára, aki a nyelv művelésével foglalkozik. A XXI. századi ember számára is tartalmas, hasznos gondolatok, szükséges tudás található a hiánypótlóan gazdag szöveggyûjteményben. A fenti kérdések ma is megválaszolásra várnak, újra és újra keressük a helyes utat. A múlt felidézése, a korábbi tapasztalatok átgondolása gyakran segít egy-egy aktuális probléma megoldásában.

A beszéddel foglalkozó valamennyi gyógypedagógus, különösen azonban a logopédusok izgalommal forgathatják ezt a mûvet. A beszédművelés keretében egyes fejezetei tananyagként is bekerülhetnek a gyógypedagógus-képzés irodalmába.

2008/2
Év: 2008
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05