2008
2008/2

tartalom:

Európai nyelvművelés – Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője
Rosta Katalin
(szerk. Balázs Géza és Dede Éva; Inter Kht.-PRAE.HU, Budapest, 2008. 434 oldal)

Néhány hete jelent meg a Balázs Géza és Dede Éva által szerkesztett Európai nyelvművelés című, elsõ pillantásra is tekintélyt parancsoló tanulmánygyűjtemény. A kötet több mint negyven tanulmánya a laikus számára is érthetõ nyelven bemutatja az európai országokban zajló nyelvstratégiai-nyelvművelési tendenciákat, folyamatokat.

Európai nyelvművelés

A szerzõk (az ország szinte minden egyetemérõl felkért szakemberek, nyelvészek, egyetemi tanárok) – egy rövid és mindenki számára hasznos információkat tartalmazó nyelvtörténeti kitekintés után – különös hangsúlyt fektetnek olyan kérdésekre, mint a nyelvpolitika, az anyanyelvi oktatás állapota, a szaknyelvi oktatás, a köz- és felsõoktatásban oktatott nyelvek köre, esetlegesen az idegen nyelven történõ oktatás lehetõsége. Továbbá kitérõt tesznek olyan aktuális és nem elhanyagolható területek felé is, mint a beszédmûvelés, helyesejtés, retorika, a helyesírás alakulása, gyógypedagógia, logopédia vagy a kommunikációs nevelés.

A kötet tanulmányait az adott nyelvet és az adott ország nyelvpolitikáját naprakészen ismerõ tudósok konkrét példákkal, logikus és érthetõ felépítéssel, a 21. századi problémákra (mint amilyen például az internet, az "sms-nyelv", a kétnyelvûség vagy a "félnyelvűség") is érzékenyen tárják az olvasó elé. A kérdés izgalmas, ám frissessége miatt nehezen megfogható, ahogy azt az elõszóban a szerkesztõk ki is emelik: "A korábbi nyelvi létmódok (beszéd – írás) mellett újfajta szóbeliség és írásbeliség (másodlagos szóbeliség, másodlagos írásbeliség) alakul ki, amelynek megfigyelése, leírása igen érdekes nyelvészeti tevékenység, azonban társadalmi következményeirõl még igen keveset tudunk. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy az ímélezés, csetelés, fórumozás, sms-ezés, az internetes keresés, a blogkultúra, a hálózatépítõ honlapok (iwiw) stb. egy egészen új kommunikációs, társalgási nyelvi kultúrát jelentenek. Ennek rengeteg pozitívuma van (…), és nyilván rengeteg következménye van a hagyományos nyelviségre."

Ezen túl a legtöbb tanulmány (néhány nagy nyelv esetében külön tanulmány) foglalkozik még olyan, csöppet sem elhanyagolható – és a könyv elolvasása után állíthatom – csöppet sem érdektelen kérdésekkel, mint a különbözõ tudományok terminológiája, az ország határain túli nyelvek-nyelvváltozatok (pl. finn, svéd, német, olasz, magyar, szerb, horvát stb.) kultúrája, a nyelvi emberi jogok kérdésköre-szabályozása, a különbözõ nyelvtörvények vagy a tömegkommunikációs eszközök nyelvhasználata.

A könyvet elõször gyorsan kezdtem el olvasni, mint nem nyelvész, de mint nyelvvel foglalkozó szakember, aztán szépen és észrevehetetlenül lelassult az olvasás sebessége, mert magával ragadott a nyelvek világának sokszínűsége és az a rengeteg új szempont, amivel a tanulmányok szerzõi megközelítették az egyes problémákat. Több oldal ötletet jegyzeteltem ki, amiket majd a mindennapok során (a beszélgetésektõl kezdve a leendõ cikkekig vagy a szakterületemnek megfelelõ mindennapos problémák "kezeléséig") alkalmazni tudok, és használni fogok.

Ezek után a könyvet csak ajánlani tudom mindenkinek. Fõleg azoknak, akik nap mint nap a nyelvvel foglalkoznak, legyenek akár nyelvtanárok, középiskolai tanárok, logopédusok vagy nyelvtanulók, de azoknak is, akik néha utánanéznének egy-egy adatnak, névnek, információnak, vagy akik egy ritka értékes, enciklopédikus igényû munkát szeretnének könyvespolcukról idõnként leemelni.

(Az Európai nyelvművelés című kötet kapható a nagyobb könyvesboltokban, illetve megrendelhetõ közvetlenül a kiadótól a info@prae.hu címen.)

2008/2
Év: 2008
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05