2008
2008/3

tartalom:

Autizmus spektrum-zavarok: a terápiás megközelítések értékelésének szempontjai
Őszi Tamásné
Az előadás elhangzott a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XXXVI. Országos Szakmai Konferenciáján, 2008. június 26-28. Miskolc

Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos terápiás javaslatok, módszerek rendkívül nagy száma és az, hogy gyakran látszólag egymásnak teljesen eltérõ elméleti háttérrel és gyakorlattal rendelkeznek, a szülõk és a szakemberek számára a választás lehetõsége mellett meglepõen sok nehézséget jelent a mindennapokban. Annak ellenére, hogy Magyarországon napjainkban még nem beszélhetünk túlságosan nagy választékról, az alternatív lehetõségek közötti választás, vagy az, hogy esetleg az összes felkínált terápiás eljárást kipróbálják-e, bonyolult döntések elé állítják a családokat. Néha a helyzet még ennél is nehezebb, mert sokszor a helyben rendelkezésre álló, de nem sérülés-specifikus ellátást lehetséges csupán igénybe venni. Egyes esetekben ráadásul a szülõk és a szakemberek jóhiszemûen, de sajnos tévesen azt gondolják, egyébként igen jótékony hatású, de nem autizmus-specifikus terápiákról, hogy önmagukban is elegendõek az autizmussal élõ gyermek vagy felnõtt fejlõdésének elõsegítésére.

Ezek mellett idõrõl idõre felbukkannak a médiában csodálatos módszerekrõl szóló hírek, melyek állítólag biztos sikert, óriási fejlõdést vagy akár teljes "gyógyulást" hoznak. Ezek a hírek rendszerint túlzónak vagy hamisnak bizonyulnak, és tudományos kutatások nem támasztják alá a módszerek hatékonyságát. Olykor elhitetik a családokkal azt is, hogy létezik egyetlen követendõ terápiás módszer. Még kínzóbb lehet ez az egyébként biztosan téves hiedelem, ha az adott módszer nem hozzáférhetõ Magyarországon, vagy olyan költséges, hogy a családok többsége számára elérhetetlen. A szülõk mindezeket a híreket, újdonságokat természetesen folyamatosan figyelemmel kísérik és tanácsért, magyarázatért fordulnak a gyermekükkel foglalkozó gyógypedagógusokhoz. A gyakorló szakemberek számára különbözõ okokból, pl. nyelvi, idõbeli, pénzügyi korlátok miatt problémát jelenthet, hogy folyamatosan nyomonkövessék e dinamikusan fejlõdõ szakterület újdonságait. Minden nap új cikkek és könyvek tucatjai jelennek meg az autizmussal kapcsolatban, az interneten ezrével találunk vonatkozó oldalakat.

A gyakorlati nehézségek ellenére nagyon fontos, hogy a szakemberek képesek legyenek a lehetõ legobjektívebb módon értékelni az egyes terápiás megközelítéseket és hiteles, megnyugtató válaszokat adni a családok számára. Ehhez a folyamatos tájékozódáson és képzésen kívül feltétlenül szükségünk van olyan közös értékelési szempontokra, melyek segítenek az eligazodásban.

Az alábbiakban egy ilyen szempontrendszert szeretnék megosztani az olvasóval, alapvetõen Prof. Rita Jordan 2007. novemberben Budapesten, az Autizmus Alapítvány konferenciáján elhangzott elõadásaira támaszkodva.

Annak ellenére, hogy az autizmus kezelésére kifejlesztett módszerek teljes körű, szisztematikus értékelése és hatékonyságuk összehasonlítása még folyamatban van, széleskörű nemzetközi szakmai konszenzus övezi az alábbi alapvetõ kritériumokat, melyek teljesülése nélkül a terápiás megközelítést nem nevezhetjük autizmus-specifikusnak:
 • A hatékony terápiás eljárások kiindulópontjául az autizmus természetének megértése és az autizmussal élõ személy nézõpontjának elfogadása szolgál.
 • A terápiás környezet olyan protetikus eszközrendszert nyújt, melynek segítségével a stressz csökkenthetõ, megelõzhetõ.
 • Prioritást kap a kommunikációs és szociális készségek fejlesztése.
 • Prioritást kap a megértés növelése és a személyes megküzdési stratégiák fejlesztése.

Az egyes terápiás eljárások értékelésének további fõ szempontjai:
 • Felmerülnek-e a beavatkozással kapcsolatban etikai problémák? (Ilyen problémának tekinthetjük például a kizárólagosság meghirdetését, a biztos gyógyulás ígéretét, az averzív eljárások alkalmazását).
 • Illeszkedik-e a módszer az autizmus spektrum zavarokról meglévõ tudásunkhoz, megértésünkhöz?
 • Vannak-e megbízható és érvényes, tudományos bizonyítékok a hatékony- ságra?
 • Vannak-e az eljárásnak hosszútávú hatásai?
 • Az ökológiai érvényesség kérdése: jelentõsek-e az eredmények?
 • Megfelel-e az eljárás a legkevésbé korlátozó környezet elvének?
 • Milyen egyéb lehetõségek helyett/mellett választották ezt az eljárást?
 • Mi a terápiás beavatkozás "ára" a család, a gyermek szempontjából?
 • Arányosak-e a ráfordítások az eredményekkel?

A fenti szempontoknak természetesen sok autizmus-specifikus, komplex terápiás módszer megfelelhet, nincsen egyedüli, kizárólag hatékony megközelítés. A terápiás megközelítések közötti eligazodást segíti, hogy a kutatások a korai, intenzív, komplex, egyénre szabott kognitív-viselkedéses megközelítéseket támogatják. A terápiás módszer kiválasztásakor többek között a következõ fõ tényezõket kell figyelembe vennünk: a gyermek egyéni szükségletei, a család lehetõségei, élethelyzete, szükségletei, a jelenlegi célok és a prognózis illesztése. Aválasztás semmiképpen nem lehet véletlenszerû, a szülõknek és szakembereknek érteniük kell az adott terápiás megközelítés alapelveit és várható hatását a gyermeki fejlõdésre.

 
Irodalom
 
 • JORDAN, RITA (2007): Intervenciók és gyakorlat értékelése. Konferencia elõadás 2007. november, Autizmus Alapítvány, Budapest.
 • PEETERS, THEO (2005): Autizmus – Az elmélettõl a gyakorlatig. Kapocs Könyvkiadó, Budapest.
 • BALÁZS, ANNA, GY.STEFANIK, KRISZTINA, ÕSZI, TAMÁSNÉ (2006): Evidencia-alapú szakmai állásfoglalás az autizmus spektrum zavarral élõ személyek ellátásáról. Gyógypedagógiai Szemle 2006/4.szám 276-280.
 • RUTTER, MICHAEL (2007): Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás. Kapocs Könyvkiadó, Budapest.
 • JORDAN, RITA: (2007): Autizmus társult értelmi sérüléssel. Kapocs Könyvkiadó, Budapest.
 • GY. STEFANIK, KRISZTINA (2004): Terápiás lehetõségek az autizmussal élõ gyermekek ellátásában. In: Fejlesztõ Pedagógia 2004/2. 12-15.

2008/3
Év: 2008
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05