2008
2008/3

tartalom:

Válogatás Mérei Vera műveiből

Összeállította Lőrik József

 • ROBOZ PÁL – MÉREI VERA – MIKÓ ESZTER (1953): Szülési sérülések ideg- rendszeri következményei. Gyermekgyógyászat, 3, 1–14.
 • MÉREI FERENCNÉ (1962): Gyakorlati szempontok a koragyermekkori hallásneveléshez. Gyógypedaggógia, 1, 18–22.
 • MÉREI, VERA (1964): Leitung des Alltagslebens der Stotterns. In De Therapia Vocis et Loquelae, Vol. I, Wien, 477–478.
 • MÉREI FERENCNÉ (1965): Az értelmi fogyatékosok beszédhibái. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve I. 185–197.
 • MÉREI FERENCNÉ (1965): Tanítsuk-e a gyermeket beszélni (A beszédhibák megelõzésérõl). Szülõk Könyvtára, Budapest, Kossuth Kiadó.
 • MÉREI FERENCNÉ (1967): Beszédhibák az óvodai és iskolai otthonokban. In Hermann Alice Értelmi elmaradás – értelmi fejlõdés az óvodás otthonokban. Budapest, Tankönyvkiadó, 166–176.
 • MÉREI FERENCNÉ (1967): Akörnyezet szerepe a beszédfejlõdésben, különös tekintettel az állami gondozott gyermekekre. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve II., 343–350.
 • MÉREI FERENCNÉ (1969): Az agrammatizmus. In Tanulmányok a logopédia körébõl 1894–1969. A Beszédjavító Intézet 75 éves évfordulójának emlékére, 19–20.
 • V. KOVÁCS EMÕKE – MÉREI FERENCNÉ (1969, szerk.) Tanulmányok a logopédia körébõl. Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • MÉREI FERENCNÉ (1969): Az értelmi fogyatékosok beszédhibái. In V. Kovács Emõke – Mérei Ferencné (szerk.) Tanulmányok a logopédia körébõl. Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 194–209.
 • MÉREI FERENCNÉ (1970): Muzikalitás és beszédhiba. Gyógypedagógia, 1, 26–29.
 • MÉREI FERENCNÉ (1970): Beszédhibák megelõzése – javítása az óvodában. Útmutató óvónõk számára. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet.
 • MÉREI FERENCNÉ (1970): Beszédfejlõdés. In Kovács Emõke (szerk.) Logopédia I. Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 14–33.
 • MÉREI FERENCNÉ (1970): A megkésett beszédfejlõdés. In Kovács Emõke (szerk.) Logopédia I. Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 34–60.
 • MÉREI FERENCNÉ (1970): Logopédusképzés külföldön és hazánkban. In Subosits István – V. Kovács Emõke A beszéd és zavarai. Budapest, Tankönyvkiadó, 66–69.
 • MÉREI VERA (1972): A gyermekkori afáziáról. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve V. 509–519.
 • MÉREI, VERA (1972): Postaphasische Sprachlabilität. In Papers in Interdisciplinary Speech Research. Budapest, Akadémiai Kiadó, 177–178.
 • MÉREI FERENCNÉ (1972): Debilis óvodások beszédzavarának komplex háttere. MAGYE-kiadvány 3., Budapest, 225–227.
 • MÉREI, VERA – V. KOVÁCS EMÕKE (1973): A logopédiai korrekció mint az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának egyik eszköze. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve V. 55–60.
 • MÉREI, VERA (1975): A csoportdinamikai módszer mint közvetett pedagógiai hatás a logopédiában. Gyógypedagógiai Szemle, 4, 278–298.
 • ILLYÉS SÁNDOR – MÉREI VERA (1975): Elfogadás és elutasítás az épek fogyatékosokhoz fûzõdõ társas kapcsolatában. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX. 225–235.
 • MÉREI FERENCNÉ (1978): Schulung und Beratung von Eltern und Kindergarterinnen in der Betreuung Sprachgestörter vordchulpflichtiger Kinder. Der Sprachheilpädagoge, 1, 23–32.
 • MÉREI FERENCNÉ (1978): Das psychologische Stottern eine "Gefahrzone" in der Sprachentwicklung. Der Sprachheilpädagoge, 4.
 • MÉREI VERA – Vinczéné Bíró Etelka (1979): Dadogás I. (Etiológia és tünettan). Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • MÉREI FERENCNÉ (1979): Die Behandlung von Vorurteilen für das Verhalten von Eltern zu ihren sprachbehinderten Kindern. In Psychosoziale Aspekte bei Gesellschaft für Sprachheilpadagogik. Hamburg, Verlag Wartens und Söhne, 189–191.
 • MÉREI, VERA (1980): Zur Arbeit mit Eltern im Rahmen der Frühbehandlung stotternder Kinder. Sprachheilarbeit, 3, 104–110.
 • MÉREI VERA – VASSNÉ KOVÁCS EMÕKE (1980): A kommunikációs zavarok gyakoriságáról és megoszlásáról. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX. 55–60.
 • MÉREI, VERA (1982): Sprachbehinderungen bei Kindern im Heim und in der Familie – eine vergleichende Untersuchung. In Aschenbrenner, H., (Hg.) Sprachbehinderungen und Heimerziehung. Wien, München, Jugend und Volk, 55–72.
 • MÉREI VERA – RADVÁNYINÉ HAY OTTILIA (1983): Funkcia rodisov v rammom vyvoji postihnuteho dietata. Otázky defektologie, 187–189.
 • MÉREI VERA – VINCZÉNÉ BÍRÓ ETELKA (1986): Dadogás II. (Terápia). Fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.

2008/3
Év: 2008
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05