2008
2008/4

tartalom:

Csabay Katalin: LEXI tankönyvcsalád
Schuchné Rumpli Henriette

LEXI ÉS LEXI ISKOLÁS LESZ

Iskola-elõkészítõ mesetankönyvek iskolába készülõ gyermekek számára azon képességek fejlesztéséhez, amelyek nagyon fontosak a sikeres olvasás-írás tanulás megkezdéséhez, elsajátításához. A feladatlapok a következõ témákat tartalmazzák: térbeli tájékozódás, irányok; hallási figyelem fejlesztése; ritmus- fejlesztés, a sorrendiség és az emlékezet fejlesztése; beszédfejlesztés; a szem-kéz koordináció fejlesztése. Bármely olvasástanítási módszer megalapozásához alkalmazhatóak, a feldolgozás üteme a gyermek egyéni tempójától függ. A tankönyvek egymásra épülõ, fokozatosan nehezedõ feladatokon keresztül fejlesztik a gyermekek képességeit. A feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek szorongás nélkül, vidáman készülõdjenek az iskolába.

LEXI BETŰORSZÁGBAN 1-2.

A kétkötetes olvasókönyv a Lexi és a Lexi iskolás lesz címû program folytatása. "Betûkóstolgató, szótagoló" mesetankönyv. A szerzõ célja, hogy kedvet ébresszen a gyermekekben az olvasáshoz. A Lexi Betûországban a hangoztató, szótagoló módszerrel kívánja megvalósítani az olvasástanítást. Tekintettel van a gyermekek nyelvi fejlõdésére, a különbözõ érési szintekre. Sajátossága a homogén gátlások elkerülése, a fokozatosság elve és a játékosság. Mindhárom észlelési csatornát aktivizálva – mozgás, látás, hallás – tanítja a betûket. Az olvasás játékosságára törekszik. A történetek a szótagoló olvasást helyezik elõtérbe, nagy hangsúlyt fektetve a szöveg- értésre. Kiemelten fontos szerepet kap a verbális emlékezet fejlesztése, elsõsorban mondókákkal, versekkel.

LEXI ÍRÓKA 1-2.

A szerzõ az írás tanításánál figyelembe veszi a gyermekekben lezajló érési folyamatokat, a fokozatosság elvére épít. A betűk írásának tanítását a grafomotoros készség fejlesztésével alapozza meg, játékos íráselemeken keresztül ébreszt kedvet az írástanuláshoz. A késleltetett írástanítás során elõször az írott kisbetûket és azok kötéseit, majd az írott nagybetűket tanítja.

Madár Eszter illusztrációi teszik kedvessé, szemléletessé a tankönyvcsomagot.

A tankönyvcsalád ajánlható a beszéd- és nyelvi fejlõdés nehézségeivel, zavarával küzdõ gyermekeket tanító gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, a többségi általános iskolák tanítóinak, fejlesztõpedagógusoknak, akik tanulóik egyéni fejlõdési ütemét kívánják szem elõtt tartani.

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05