2008
2008/4

tartalom:

Coclearis implantáció - hallás- és beszédrehabilitáció
Mihalkovics Jenő
Kerekasztal-tanácskozás Miskolcon

2008. augusztus 28-30. között került megrendezésre – Dr. Szabó Zsolt fõorvos szervezésében – a Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 45. Vándorgyûlése.

A gyógypedagógiai szakterületünket mindig érintõ és érdeklõ tudományos tanácskozás ezúttal több szempontból is megkülönböztetett figyelmet érdemelt.

Az egri tanácskozás után most másodszor és még hangsúlyosabb szerepben kerekasztal beszélgetésen vettek részt a hallássérült gyermekek cochlea implantációját – ezzel összefüggésben a korai fejlesztést – végzõ szakemberek is.

Kár, hogy csak néhány hallássérülteket fejlesztõ-oktató intézményünkbõl és intézményeinkkel alig-alig kapcsolatot tartó gyógypedagógus (egy-két logopédus?) kolléga vett részt az egyébként szép számú érdeklõdõ között.

Bizony ez ügyben is van/lenne tennivalónk!

A tanácskozás jelentõségének és szándékának deklarálását jelentette, hogy a cochlea implantációs munkacsoport gyógypedagógus képviselõje – Jóri professzor társelnökeként – láthatta el az ülés vezetését.

Szükséges hangsúlyozni azt is, hogy a kerekasztal megbeszélés létrehozásában, szervezésében a szegedi klinika igazgatója és nem utolsósorban Szamosközi Alice végzett sok munkát – fáradhatatlanul. Köszönjük!

Rendkívül érdekes, tartalmas elõadást hallhattunk Pytel (Pécs) és Sziklai (Debrecen) professzorok, klinikaigazgatóktól, s nem utolsósorban a Jóri professzor vezette szegedi klinikai munkacsoport tevékenységérõl Szamosközi Alice interpretációjában.

Pytel professzor fáradhatatlanul tevékenykedik hosszú évek óta a korai szûrés általánossá tételéért, megszervezéséért, és nem utolsó sorban annak technikai megvalósításában.

Sziklai professzor több mint figyelmet felkeltõ problémafelvetései a CI indikációiról, illetve azok változásáról szóltak.

Ezt követte, illetve kapcsolódott ahhoz Répássy professzor, klinikaigazgató (Budapest) fõként medicinális témájú elõadása.

Rendkívül hasznosnak bizonyult Bombolya Mónika (Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság, igazgató) elõadása a hallássérültek jogait biztosító törvényekrõl és a Bizottság munkájáról.

Érzékelhetõ volt az érdeklõdés a nem csak oktatási területen dolgozók részérõl. Érthetõ, hiszen a rehabilitáció részleteinek jogszabályi alapjai a nem pedagógiai ellátás terén dolgozók számára a gyakorlatban nem igazán ismertek. Számos, az oktatásban használatos fogalom (pl.: szakszolgálat) bõvebb ismeretére szükségük lenne, igényelnék.

Dobrotkáné Herbán Mária, valamint Nagyné Tóth Ibolya (Kaposvár, Duráczky József Pedagógiai Fejlesztõ és Módszertani Központ, közismert nevén: Siketek Iskolája) az évek óta hatékonyan mûködõ korai fejlesztõ, integráltan nevelkedõ – oktatott hallássérülteket segítõ utazótanári team tagjai. Az intézmény igazi szakmai centrum!

Rendkívül tartalmas elõadásban számoltak be a CI-s gyermekekkel folytatott munkájukról.

Elõbbi gyógypedagógus kolléga az esetszámok (több mint 40 gondozott!), a mérések és azok feldolgozottsága alapján joggal számolt be értékelhetõ/érzékelhetõ tendenciákról a nyelvi kommunikáció, hallás fejlõdése, fejlesztési intervallum, szókincs (CAP-skála, Gardner-teszt), mentális állapot, tanulási zavar összefüggéseiben.

Nagyné Tóth Ibolya a sikeres fejlesztés alapjául szolgáló: korai korrekt diagnózis, szülõi elfogadás és együttmûködés konkrét tényeit, eseteit ismertette elõadásában. A fõ hangsúlyt a gyógypedagógus sokrétû tennivalójára, irányító szerepére, szakértelmére helyezte imponálóan illusztrált beszámolójában.

Érdeklõdést váltott ki a debreceni EGYMI Szakszolgálati Egysége vezetõjének, Vértessyné Agárdi Anikónak (társszerzõ: Csatáriné Péter Éva) elõadása is.

A jól feldolgozott statisztikai adatok tükrében: életkor, mûtéti életkor, medicinális problémák, fejlesztési mód és eredmények összevetése tanulságul szolgálhat a CI-s gyermekek rehabilitációját vállaló intézményeknek, a fejlesztést végzõ szakembereknek.

Célszerű lenne munkáik szélesebb körben, szakfolyóiratokban történõ publikálása.

A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesületének és a CI rehabilitációs munkacsoportnak szándéka, hogy szélesebb kör elõtt is lehessen megismertetni a tanulságos elõadásokat.

Érdekes, ugyancsak tanulságos Mezei Lajosné nyugalmazott egri igazgató kolléga elõadására is, melynek témája a Heves-, és Borsod megyékben élõ hallássérült gyermekek szakszerû ellátásának bemutatása volt.

Összefoglalva: nemcsak gesztus értékûnek, hanem nagy jelentõségûnek ítélhetõ, hogy az audiológia szakterülete partneri együttmûködéssel járul hozzá a hallássérült gyermekek pedagógiai rehabilitációjához. A korai felismerés, fejlesztés, műtéteken át a komplex gondozás megvalósításáig.

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05