2008
2008/4

tartalom:

Gyurkovics Tibor (1931-2008)
Gordosné dr. Szabó Anna

Végül szeretnék titkon utrakelni
hogy titkaimat ne firtassa senki
miért szeretek annyira szeretni
és éltem ilyen tisztességtelen
korszakban ilyen tisztességesen.

Gyurkovics TiborKOSSUTH-DÍJAS KÖLTÕ ,
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ALELNÖKE,
A MAGYAR ÍRÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPÍTÓJA,
BUDAVÁR DÍSZPOLGÁRA,
A TUDOMÁNY, A MŰVÉSZETEK ÉS AZ IRODALOM
EURÓPAI AKADÉMIÁJÁNAK TAGJA

A magyar gyógypedagógus-testületnek is fájó vesztesége Gyurkovics Tibor. Színes életút-vallomásaiból közismert, hogy rendkívül gazdag pályáján a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán (1950-1957 között) eltöltött elsõ felnõttkori (fõiskolai hallgatói és oktatói) évei milyen meghatározóak és maradandóak voltak.

"Bárczi Gusztáv felejthetetlen ember számomra" – írja 1992-ben, a Gyógypedagógia és forradalom című írásában. – "Ma is áldom a sorsot, hogy ismerhettem. Azon kevés férfiember közé tartozott, akire könnyedén és egy helybõl felnéztem. Tõle nem egyszerûen a gyógypedagógiai elméleteket, az általa zseniálisan fölfedezett ‹surdomutitas corticalis› (agykérgi siketség) következményeit és terápiás lehetõségeit tanultam meg, hanem egyszerûen a gyógypedagógia mibenlétét. Azét a gyógypedagógiáét, mely annak elõtte igencsak félretolt praxis volt a fogyatékos gyermekek nevelésére. Bárczi aktivitása, segítõereje sugárzott a folyosókon, a tanórákon, az új gyógypedagógiai területek (például a pszichiátria) meghódításában, az egyszerû ‹kisegítõ iskolák› kültelki osztályaiban és a vidéki intézetek eldugott fészkeiben éppen úgy, mint a gyakorlati speciálpedagógia lélektani megalapozásában. Bárczi egyetemi rangra emelte az addig pincébe dugott gyógypedagógiát."

A Bárczi vezette Fõiskolán, az 1956-os magyar forradalom leverésének végzetes napján, november 4-én vállalta el a Forradalmi Bizottság addig lelkes tagjaként mûködõ Gyurkovics Tibor a Bizottság elnöki tisztét. "Mi ott a gyógypedagógia vezetésében nem voltunk hõsök. Egyszerûen tisztább, teljesebb szellemi állapotot akartunk a magunk amúgy is tisztességes háza táján. Új emberi filozófiák elméletét, az egyoldalú szovjet gyakorlat kiküszöbölését, a tanítás szellemi függetlenségét."

A visszatérõ hatalom azonban ezt nem méltányolta! Gyurkovics Tibornak fegyelmi végzéssel távoznia kellett!

Mi itt, most, búcsúzóul, a halála után (sajtóban, interneten) közreadott életmű-méltatásokból, nekrológokból megismert teljes életút egyik számunkra fontos és nagyra értékelt elágazását idézzük fel.

Gyurkovics Tibor, a Fõiskoláról történt kényszerû távozása után is õszintén, és igazán nagylelkûen nemcsak mindvégig vállalta gyógypedagógus és fõiskolai múltját, hanem az Alma mater egyre válságosabbra forduló ügyét is messzemenõen szívén viselte.

Az 1990-es években, a sajtóban, pl. "Kiáltás a gyógypedagógiáért" vagy "A gyógypedagógia sorsa" című írásaiban, továbbá Magyar Bálint és Pokorni Zoltán oktatási minisztereknél tett látogatásán fejtette ki a rá oly jellemzõ szuggesztivitással – az egész magyar gyógypedagógus társadalom képviseletében – egy évszázad törekvései és eredményei tükrében a Fõiskola önállóságáért, a művészeti egyetemekkel azonos jogi státusz megteremtésére vonatkozó javaslatát.

Legutóbb, 2002-ben "Nyílt levél Pálinkás József oktatási miniszterhez" címû írásával jelentkezett fáradhatatlan hévvel. "Sem egyetemi, sem szervezeti szinten soha ne mondj le a gyógypedagógia önállóságáról. Õrizd meg azt a szellemi magaslatot, hová nagy elõdeink emelték. Ha oly elmék nem voltak restek a gyógypedagógia elmélet megteremtésében fáradozni, mint Ranschburg Pál vagy Szondi Lipót, Harkai Schiller Pál, Vértes O. József és András és társaik, Horváth László, Kanizsai Dezsõ vagy Schnell János, nem beszélve Kozmutza Flóráról és mindenekfölött Bárczi Gusztávról, akkor a mindenkori oktatási miniszternek is illik e szakma nívójának garantálásáról gondoskodnia. Kívánom, hogy neked sikerüljön. E szakma nívója összefügg e szakma önállóságával."

Igen nagyra becsüljük mi is Gyurkovics Tibor rendkívül sokoldalú, minden elismerést megérdemlõ, és minden bizonnyal maradandó, teljes életmûvét. Köszönettel õrizzük emlékét.


(Forrásmű: Gordosné Szabó Anna: A magyar gyógypedagógus-képzés története. ELTE. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, 461 oldal.)

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05