2009
2009/1

tartalom:

KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár kiemelkedõ óvodai pedagógiai munkáért

BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT adományoz:

DR. VAJDÁNÉ KUTAS CSILLÁNAK, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ óvodapedagógusának, nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógusnak.

 
* * *

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedõ tevékeny- séget folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként
 
KISS ÁRPÁD-DÍJAT adományoz:

DR. ZÁSZKALICZKY PÉTERNEK, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar tanszékvezetõ fõiskolai tanárának.

* * *

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelkedõ gyógypedagógiai munkáért

 
ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT adományoz:

HERZOGNÉ FÜRST BEÁTÁNAK, a Beszédvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ logopédusának és szakpedagógusnak, KOZICS MAGDOLNÁNAK, a XIX. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának, MÁTRAI KÁROLY- NÉNAK, a tiszaújvárosi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai vezetõjének, NOVÁK SAROLTA MÁRIÁNAK, a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának, logopé- dusának, PRÓNAY BEÁTÁNAK, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete adjunktusának.

Minden kitüntetettnek jó egészséget és további munkájához sok örömet kíván a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztõsége.

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05