2009
2009/2-3

tartalom:

Esély, Lehetőség, Tehetség, ELTE
Horti Andrea ,  Rosta Katalin

Dr. Hudecz Ferenc köszönti a megjelenteketProjektindító napot tartottak 2009. június 4-én az ELTE közoktatási intézményei az egyetem Damjanich utcai épületében a Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ és a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ szervezésében. Az eseményen megjelent az ELTE rektora, Dr. Hudecz Ferenc és köszöntötte az eseményt szervezõ intézmény vezetõit, oktatóit és az ellátott gyermekeket, valamint az eseményre ugyancsak ellátogató Dr. Benedek Jánost, a VÁTI Kht. igazgatóját, aki a projekt megindításának egyik legfõbb támogatója. A projekt megindulását jelképezõ szalagátvágás után Ritter Dávid által tartott projektbemutatón elhangzó sajtótájékoztató során a jelenlévõk megismerkedhettek a projekt céljaival, terveivel, és a projektszimbólumként megjelenõ csiga-emblémával, amely a fõ szerepet játszotta, központi motívumként szerepelt a bemutatót kísérõ, kiállított gyermekrajzokon és játékos foglalkozásokon.

Az Esély, Lehetőség, Tehetség, ELTE címet viselõ projekt megfogalmazott célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóintézményeinek infrastrukturális fejlesztése és eszközparkjának bõvítése a közoktatás és pedagógusképzés színvonalának fejlesztése érdekében. Így megvalósul a tantermek korszerűsítése, a méltányos oktatási környezet biztosítása az integrált, funkcionális intézményi terek kialakítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges fejlesztõ eszközök beszerzése, valamint a kulcskompetencia-alapú oktatás megteremtése érdekében informatikai eszközök (munkaállomások, aktív táblák, airliner stb.) vásárlása.

Dr. Hudecz Ferenc átvágja a szalagot


A projekt eredményeképpen tanévenként közel 2500 gyermek és tanuló fejlesztési, oktatási, valamint 1000 tanárjelölt tanítási gyakorlatának színtere válik a XXI. századi oktatási módszer követelményeinek és az esélyegyenlõség elveinek megfelelõvé, támogatva egyúttal a kompetencia-alapú oktatás módszertanának multiplikálását, a posztgraduális képzés közoktatás modernizációjának való megfelelését. A fejlesztés szakmai és infrastrukturális eredményeit az itt tanuló diákokon kívül évi ezernél is több pedagógushallgató és továbbképzésen résztvevõ tanár hasznosíthatja az ország minden területén.

Csiga-bemutató

2009/2-3
Év: 2009
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05