2008
2008/1

tartalom:

Andornaktálya ötven éve
Dr. Hatos Gyula

A múlt század ötvenes-hatvanas éveinek fordulóján indult meg hazánkban a felnõtt értelmi fogyatékosok bentlakásos intézeteinek szervezése. Elõtte ilyen jellegű intézmények Magyarországon szinte egyáltalán nem mûködtek.

Heves megyében – ahol akkoriban szinte csak két gyógypedagógiai intéz- mény volt – (a megyeszékhelyen a siketeknek és az értelmi fogyatékosoknak egy-egy iskola) az Andornaktályán létesült intézet 1977-tõl a jelenlegi formájában az értelmi fogyatékos felnõttek otthonául szolgál. Kezdetben – ahogy abban az idõben szokásos volt – az alaptevékenységnek a munkával való foglalkoztatást tekintették, az ott élõk emberi kapcsolatainak gazdagítása, szabadidejük kitöltése másodlagos volt, ezek az idõk nem jelentettek igazi élményt az ott lakóknak. Az életminõség ismeretlen fogalom volt e körben. A kibontakozás, a sokszínű, gazdag közösségi élet úgy 1986 után a különféle mvészeti tevékenységek szervezett megjelenésével vette kezdetét, oly sikeresen, hogy nem sokára már országszerte ismerték e kis közösség kezdeményezését.

Az eltelt fél évszázadra szakmai konferencia és kétnapos országos rendezvény keretében tekintettek vissza 2007. május 24-25-én. Ez alkalommal külföldi társintézmények képviselõit is vendégül láttak Franciaországból, Svédországból, Ausztriából, Romániából és Szlovákiából.

A szakmai konferencián, melyet Merczel József, a Heves megyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg az egri Liget Kaszinóban, vezetõ elõadást tartott Dr. Dávidné Hidvégi Julianna minisztériumi fõosztályvezetõ, a szociális szolgáltatások megújításáról.

A konferencia elõadásai – miként az otthon egész élete – három fõ témakör köré csoportosultak: a munkával kapcsolatos kérdések (Herzog Tamás igazgató úr elõadása), a szabadidõ és a művészeti foglalkozások bemutatása (Sándor Éva fõiskolai docens, és Luzsiné Ráduly Katalin), valamint a lakók életminõségének egészét érintõ, kiscsoportos lakóotthonok szerepét, helyzetét elemzõ elõadások (Dr. Hatos Gyula c. fõiskolai tanár és Varga Lívia igazgatóhelyettes).

Az otthon vezetõsége kedves meglepetésként ez alkalommal "Gondolatok ..." címmel szakmai kiadványt jelentetett meg, talán arra is emlékeztetve, hogy "a szó elrepül, az írás megmarad". Ez a füzet az említett három témát tárgyalja részletesen. Herzog Tamás és Ruzsiné Ráduly Katalin bemutatja, hogyan fejlõdött a művészeti tevékenység, amikor 1990-ben elõbb a MAGYE keretében szekcióként, majd 1994. január 11-tõl Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületként megkezdte mûködését a mûvészeti csoport, és jó évtizeden keresztül a szakmai irányítás központja is az intézetben volt. Az andornaktályai kollégák önmagában már ezzel a tettükkel is beírták nevüket a fogyatékosságügy hazai történetébe. Azóta évente az egyesület az egész országból mozgósítja az akadályozott felnõtteket és segítõiket. Kétévenként pedig külföldieket is szerepeltetve szervezi a három napos művészeti fesztiválokat. Tárlatokat, alkotótáborokat, kulturális találkozókat, a segítõknek továbbképzõ tanfolyamokat is szerveznek. A kezdetben mûködõ néptánc csoportokon túl ma több mûvészeti csoport (Color Rock zenekar, Da Capo zenekar – ez utóbbi középfokban értelmileg sérült lakókból), valamint színjátszó csoport is alakult. Az idõk folyamán sikerrel szerepeltek Dániában, Németországban és Ausztriában.

A kezdeti alaptevékenység, a munkáltatás is bõvült és átalakult a gazdasági, társadalmi változások és a gyógypedagógia, valamint szociális ellátás szakmai szemléletének módosulása hatására. Zelei Mónika igényes tanulmánya áttekinti ezt az idõszakot, a foglalkoztatás négy alapformáját, a szocioterápiás, munkaterápiás formától a külsõ munkahelyen történõ, integrált foglalkoztatásig. Elemzi az ezekben rejlõ elõnyöket és hátrányokat. Ismertet egy, az intézetben készült kutatási eredményt arról, hogyan vélekedik a külsõ környezet az értelmileg sérült személyek munkájáról. Mennyire venné igénybe, például saját részére a szolgáltatásokban egy fogyatékos ember közreműködését. 26,5%-uk, tehát minden negyedik ember elhárította magától ezt az ajánlatot, míg az értelmi fogyatékosok által készített termékeket csak 7,6%-uk nem venné meg. Tanulságos és elgondolkodtató adatok ezek, jelzik a még lappangó elõítéleteket, téves ismereteket, valamint azt is, nem elég csak hangoztatni az esélyegyenlõséget, bemutatni világukat. Közelebb engedni, érzelmileg elfogadni, befogadni már nehezebb.

A magasabb életminõséget, autonómiát segítõ lakásformákról Varga Lívia és Feketéné Kohajda Mária írt. Andornaktálya ezen az úton is élen jár. Az elsõ otthont ("gondozóházat") 1990. július 2-án adták át, ma már három lakóotthon működik a községben, mintegy harminc lakóval, miközben 120 bentlakó életkörülményei is nagymértékben javultak. Az írás a nehézségeket sem titkoló, õszinte bemutatás. Utal arra, hogy vannak lakók, akik nem szívesen változtatnának jelenlegi életformájukon, más esetekben a megvalósulás is félmegoldásokkal járt, "az elvárható életminõség javulás bizonyos elemei nem realizálódnak", valamint azt is tudni kell, hogy "a kiscsoportos lakóotthonok mûködtetése és fenntartása jóval több anyagi ráfordítást igényel, mint a hagyományos gondozóegységekben történõ gondozás".

A rendezvény zárónapján fotókiállítás, szakmatörténeti bemutató, játszóház és "lovagoltatás" volt a programban, valamint megrendezték az I. Országos Meghívásos Reha-Táncversenyt. Mintegy ötszáz vendég élvezte a szabadtéri kulturális mûsort, ahol az egri színház mûvészei, neves táncdal énekesek, táncosok és akrobaták szórakoztatták õket.

Örömmel adunk hírt errõl a jubileumi rendezvényrõl, ahol az otthon egész közössége – mintegy másfél éves elõkészület után példamutató módon, igényesen, az alkalom megkövetelte komolysággal és méltósággal adott számot életérõl, tevékenységérõl, eredményeirõl. (Gondolatok ... 50 éves a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok otthona és Rehabilitációs Intézete, 1957-2007. Felelõs kiadó: Herzog Tamás. Andornaktálya.)

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05