2008
2008/1

tartalom:

Illésfalvi Béla (1929-2007)
Mihalkovics Jenő

Ismét szegényebb lett a magyar gyógypedagógia, az egész hazai hallássérültek ügye. Elment Illésfalvi Béla. Csendesen, szerényen, úgy ahogy élt, amilyen egyéniség volt. Tehette, mert széles látókörû nagyszerű elméleti és gyakorlati szakember, s ha kellett kitûnõ diplomata volt. Alkotott, maradandó életmûvet hagyott ránk.

A gyógypedagógia valamennyi szakterületére felkészült tanár 1952-tõl a halmozottan fogyatékos hallássérültekkel foglalkozott, majd 1953-tól 1960-ig tanára, igazgatóhelyettese volt a debreceni Siketek Iskolájának.

Szakmai ismereteit, jó szervezõkészségét felismerve bízták meg a vecsési és gyömrõi Kisegítõ Iskola indításával, irányításával.

Alkotó életének fõ állomáshelye – a mai nevén – Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége volt. 1972-tõl 1990-ig annak fõtitkáraként dolgozott.

Pályájának nevezetes pontjait sem egyszerû felsorolni. Működése alatt, közremûködésével lett önálló szervezet az ÉFOESZ.

Filmsorozatot készítettek irányításával munkatársai az értelmileg-, mozgás-, és hallássérültek, vakok rehabilitációjáról. Hazai és külföldi elis- merésekkel adóztak a kitûnõ munkának.

Tevékenysége eredményeként megélénkült a SINOSZ élete. Megalakultak az iskolai alapszervezetek, tekintély nyert személyén keresztül a szervezet. Segítõ részese lett a fiatalok pályairányításának, pályaválasztásának és oly sokszor munkahelyet szerzett/teremtett számos hallássérült embernek.

Munkatársaival nem csak lerakta alapjait a gyermekek sport-, tanulmányi, és kulturális országos versenyeknek és rendezvényeknek, hanem tényleges szervezõje, támogatója is volt azoknak.

Mindeközben számos szakcikk, kiadvány, tanulmány szerzõje, elõadó itthon és külföldön is.

Központi gondolata mindig a hallássérültek rehabilitációja, társadalmi integrációja volt, a mielõbbi felismerés, korai gondozás, oktatás, munkába állítás folyamatában.

Nevétõl elválaszthatatlan a TV máig népszerû, a fogyatékosok életét bemutató és segítõ "Sorstársak" műsorának indítása is.

A SINOSZ szerteágazó nemzetközi kapcsolatainak kiépítõje, emlékezetes, nagyhatású konferenciák szervezõje.

Munkásságának fontossági súlypontjait lehetetlen mérni. Mégis kiemelkedõ, személyétõl elválaszthatatlan, hogy elméleti és gyakorlati felépítõje, megteremtõje volt a Dr. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolával közösen indított jeltolmács, szakértõ jeltolmács képzésnek, s e munka részeként "A siketek képes jelszótára" megjelentetésének. Ez utóbbiak szemléletbeli, gyakorlati hatást hoztak az alapfokú oktatásban is.

Temetésén – 2007. december 10., Budapest – a hozzátartozókon, barátokon kívül volt munkatársai, kollégái, tanítványok, a SINOSZ elnöke és a hallássérültek közül sokan búcsúztak a kiemelkedõ jelentõségű szakembertõl, Dura Béla, a SINOSZ elnökségének tagja, Szakály Ernõ nyugalmazott igazgató, volt megyei titkár, a pályatársak nevében, Mihalovics Jenõ a Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesületének elnöke az iskolák nevében köszönt el Tõle.

Emlékét, mindig segítségre, baráti együttműködésre nyújtott kezét õrizve búcsúzunk Cházár András szavaival:

"Nem tudván élhetsz-e a nap lefolytáig,
Tégy jót mindeneknek élted végfogytáig."


Illésfalvi Béla így élt.

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05