2008
2008/1

tartalom:

Pedagógus-továbbképző tanfolyamok a Kossuth Klubban


Az akkreditált képzésekre jelentkezni lehet folyamatosan Bohus Zsuzsánál a 338-3166 telefonszámon, vagy a bzsuzsa@mail.kossuth-klub.hu címen

A képzések helyszine: Kossuth Klub
Budapest, VIII. Múzeum utca 7, tel: (1)338-3166, fax: (1)318-0151

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÕ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

30 óra, OM 272/71/204, 2008. március, 7-8-9. (hétvége, 9.00-18.00 óra) A tréning módszer a résztvevõk állandó cselekvõ aktivitását igényli. A gyakorlatok – játékok, feladatok – azt a célt szolgálják, hogy a csoport tagjai a cselekvés szintjén éljék meg viselkedésükre mások reagálását. A résztvevõk a szinte állandó interakció során kölcsönösen alakítják is egymást. A tréning segíti a pedagógusok szakmai kompetenciájának növelését, mentális egészségének megõrzését, önismeretének fokozását, a résztvevõk társas tapasztalatainak hasznosítását.
A TANFOLYAM KÖLTSÉGE: 31.500,- FT SZAKMAI VEZETÕ: DR. TUNKLI LÁSZLÓ, pszichológus


MENTÁLHIGIÉNÉS TOVÁBBKÉPZÉS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
120 óra, OM 272/93/2004. 2008. szeptember (minden második hétfõ, 14.00 – 19.00 óra) A pedagógusképzésben nem kellõen készítik fel a jelölteket a mentális egészséggel kapcsolatos ismeretekre. Célunk az, hogy tudják kezelni azokat az eljárásokat, amelyek egyrészt a prevenciót szolgálják, másrészt az akkut helyzetek megoldását segítik elõ. Ennek érdekében a biológia, a pszichológia és az orvostudomány területérõl kapott ismeretek elõsegítik a szakmájukhoz szükséges kompetens viselkedést. Ennek következtében csökken belsõ feszültségük, s megakadályozza, hogy a tehetetlenség érzésének gyakori átélése kiégési szindrómához vezessen.
A TANFOLYAM KÖLTSÉGE: 94.500,- Ft SZAKMAI VEZETÕ: DR. TUNKLI LÁSZLÓ, pszichológus


DIFFERENCIÁLÓ NEVELÉS – DIFFERENCIÁLÓ OKTATÁS
30 óra, OM 173/15/2005, 2008. február 14-15-16. Naponta: 9.00-18.00 A módosított Közoktatási Törvény képességközpontú oktatást igényel a pedagógusoktól. A hagyományos oktatási módszereket a jövõben egyre inkább elváltják a gyermekek képességeihez igazodó tanulás – tanításszervezési módszerek. Atanfolyam 4 tantervi egységbõl áll: 1. rész: a jogszabályi és szemléleti kérdések, 2. rész: a fejlesz- tõ feladatok kiválasztása a különbözõ képességstruktúrájú gyermekek számára, 3. rész: a differenciáló feladatok alkalmazása és az értékeli módszerei, 4. rész: a tanulási nehézségekkel küzdõ, a sajátos nevelési szükségletû és a tehetséges tanulókkal való egyéni terv szerinti foglalkozások irányítása.
A TANFOLYAM KÖLTSÉGE: 31.500,- Ft SZAKMAI VEZETÕ: DR. MIKECZ PÁLNÉ


A KÉPESSÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS ÉS OKTATÁS PEDAGÓGIAI KÉRDÉSEI AZ ISKOLAI OKTATÁS NAPI GYAKORLATÁBAN

30 óra, OM 173/25/2005, 2008. MÁRCIUS 6.-7-8. naponta 9.00-18.00 Célunk a pedagógiai gyakorlatban olyan nevelési – oktatásszervezési és tartalmi minták nyújtása, amelyek eredményességet biztosítanak az egyéni képességek szerinti oktatásban. Sikeresen biztosítják az átlagos képességû, a pszichés fejlõdési zavarral küzdõ és a különbözõ fogyatékossági kategóriákba tartozó tanulók sajátos nevelési, oktatási szükségleteket kielégítõ nevelését, oktatását.
A TANFOLYAM KÖLTSÉGE: 33.500,- Ft SZAKMAI VEZETÕ: DR. MIKECZ PÁLNÉ


PSZICHOMOTOROS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELÕZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE

60 óra, OM 173/56/2005, 2008. február 6-7-8 és 21-22-23. Naponta 9.00-18.00 Célunk olyan pedagógiai vizsgálóeljárások megismertetése a kisiskolás korosztály tanítóival, amelyekkel képessé válnak a tanuláshoz szükséges képességek fejlõdési zavarainak felismerésére. További célunk, hogy a felismerés alapján a pedagógusok az iskolai nevelés – oktatás során képesek legyenek azoknak a gyermekeknek a kiválasztására, akik segítséget igényelnek a kudarc mentes iskolai pályafutáshoz. A kiválasztott, sajátos nevelési szükségletû tanulók, vagy tanulási, magatartási nehézségekkel küzdõ tanulók számára alkalmazzanak célzott pszichomotoros tréningeket megelõzésként, egyéni fejlesztésként, rehabilitációként, önálló terápiaként vagy a tanóra vezetés során tevékenységcsereként.
A TANFOLYAM KÖLTSÉGE: 56.500,- Ft SZAKMAI VEZETÕ: DR. MIKECZ PÁLNÉ ÉS ROSTA KATALIN

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05