2008
2008/1

tartalom:

10 éves a Magyar Lovasterápia Szövetség
Bozori Gabriella ,  Wagner Kinga

lovasterápiaEgészen pontosan tíz éve és két hónapja annak, hogy 1997. november közepén egy a sérültek lovagoltatásával foglalkozó lelkes csapat megalakította a Magyar Lovasterápia Szövetséget. Mik voltak a célok, és mit sikerült belõlük megvalósítani az elmúlt években? Ezekre a kérdésekre ad összefoglaló választ ez a néhány írás, melyet a Magyar Lovasterápia Szövetségen belül tevékenykedõ szakemberek tesznek közzé.

Az írások megjelenése nagyon idõszerû, mivel a szövetség tíz éves fennállása alatt csak kevés cikk jelent meg munkánkról. Annak ellenére, hogy a "Lovasterápia szövetség" tagsága folyamatosan bõvül és egyre több kitûzött célunkat valósítjuk meg, gyakran kapunk hírt arról, hogy "lovasterápia vagy gyógylovaglás" címszó alatt rossz körülmények között, szakirányú képesítéssel nem rendelkezõ személyek végzik lovas tevékenységüket. Pedig ma már egyre több helyen van lehetõség arra, hogy képzett szakemberhez kerüljenek a sérült lovasok, az érdeklõdõ gyógypedagógusok, gyógytornászok és lovasedzõk pedig hozzájussanak a képzési-továbbképzési lehetõségekhez. A szövetség által kínált képzés és lovasterápia egy olyan képzési, fejlesztési és sportolási lehetõség, ami egy életen át sikereket adhat az egész családnak.

 
A Magyar Lovasterápia Szövetség
tevékenységi területei

Szövetségünk célja a lovasterápiával, mint komplex egészségügyi és pedagógiai célú prevencióval, habilitációval, és rehabilitációval foglalkozó intézmények és személyek országos szintû összefogása, érdekeinek védelme.

Céljaink továbbá:

1. A lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése
2002-ben indítottuk el Lovasterapeuta képzésünket, hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágakon (OKM298/90/2006). 2006-ban felnõttoktatási tanfolyam keretében a parasport oktatói képzés Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) közös szervezésében elindult a “Fogyatékos személyek lovas sportjának kiegészítõ szakirányú ismeretei" címmel.

A pszichoterapeuta továbbképzés akkreditáltatása folyamatban van.

A lovasterapeuta és parasport oktató képzéseken kívül minden évben megszervezzük az általános ismereteket adó "Lovasterápiás segítõ" tanfolyamot is. Az itt végzett személyek önállóan nem vezethetnek lovasterápiás foglalkozásokat azonban a terapeuták munkáját szakszerûen tudják segíteni.


2. Normák, szabályok kidolgozása, nemzetközi standardok meghonosítása
A képzéseinken oktató terapeuták és edzõk kiképzése a "képzõk képzése" program keretein belül történt meg. Tanfolymainkra, továbbképzéseinkre az adott szakterület nemzetközileg is elismert oktatóit hívjuk meg. Többször oktatott nálunk Octavia Brown és Prof. Dr. Med. Carl Klüwer (Nemzetközi Lovasterápiás Szövetség volt elnökei) és Gundula Hauser, a szövetség jelenlegi vezetõje.


3. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Elnökségünk tagjai rendszeresen részt vesznek a nemzetközi szövetség konferenciáin, továbbképzésein. A legnagyobb elõrelépést ezen a területen azonban a 2003-ban Budapesten rendezett XI. Nemzetközi Lovasterápiás Világkonferencia jelentette.


4. Külföldi betegek és vendégek Magyarországra hívása
A külföldi betegek Magyarországi lovasterápiás kezelése még nem indult el, azonban ebben az évben elõször külföldön - Romániában - élõ gyógytornász is felvételt nyert hippoterapeuta képzésünkre.

2007 nyarán gyógytornász hallgatók érkeztek a Fóti Lovasterápiás Központba hippoterápiás szakmai gyakorlatra, az együttmûködés 2008- ban is folytatódik.


5. Tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok szerkesztése és kiadása

A konferencia szervezésrõl már részben esett szó, de meg kell említeni, hogy több helyen is tartottunk elõadásokat szakmai (XI. Nemzetközi Lovasterápiás Világkonferencia, MAGYE 2006, REHA 2003, 2005) és ismeretterjesztõ konferenciákon az elmúlt évek során. A szövetség okta- tási bizottságában tevékenykedõ több tag is jelentetett meg jegyzetet:

Bozori Gabriella: Lovasterápia- Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témakörébõl (Polu-Press Kkt. Székesfehérvár 2002)

Bozori Gabriella: A gyógypedagógiai lovaglás eredményességének vizsgálata (CSÁK-CODEX Kft. Pákozd 2005)

Györgypál Zoltánné: Lovasterápia-Hippoterápia

Elõkészületben van a terapeuták lovas vizsgákra történõ felkészülését segítõ: dr. Wagner Kinga: Felkészülés a lovasvizsgákra – Lóismereti alapvizsga és rajtengedély vizsga című könyv.


6. A szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételei- nek javítása, a szakma elismertetése
A munkafeltételek javítása a szövetség munkájának egyik legnehezebb feladata. A 2002-tõl kidolgozásra került Nemzeti Lovasprogramban a lovasterápia mint a lovas iparág egyik fejlesztendõ területe jelenik meg, de mivel a program megvalósítása késik, így annál több bíztató eredményrõl, hogy a kidolgozáshoz szövetségünk is részletes tanulmányt adott be, nem lehet beszámolni.

Mivel szövetségünk civil szervezet és nem felügyeleti szerve a lovasterápiás tevékenységeknek, a szakma elismertetésében a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazzuk. Minden terapeuta, aki a szövetség által elismert végzettséggel rendelkezik, igényelheti az ezt igazoló táblát, melyet mûködésének helyszínén kihelyezhet. A tábla kihelyezése támpontot adhat a látogatóknak abban, hogy eldöntsék igénybe veszik-e egy állítólagos terapeuta szolgáltatásait. Szövetségünk honlapján a végzett terapeuták névsora és elérhetõsége megtalálható.


7. Lovasterápiás oktató és bemutató központok létrehozása, illetve támogatása
Szövetségünk munkája kezdetektõl fogva szorosan kötõdik a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesületének munkájához. A Gyermekmentõ Szolgálat Fóton létrehozott egy Lovasterápiás Központot, ahol a lovasterápia minden szakágában végzett terapeuták tevékenykednek. Lovasterapeuta képzéseink jelentõs része zajlik Fóton, illetve itt folyik a lovasvizsgákon a vizsgázók rendelkezésére bocsátott lovak kiképzése.


8. A szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának nép- szerûsítése
Ebben az évben már negyedik alkalommal kerül megrendezésre Fóton a Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas Versenye és Fogyatékosok Lovas Versenye amelynek segítségével a két terület egymást népszerûsíti.


9. A fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paralimpiai versenyzés feltételeinek megteremtése

Ezen a területen a legfrissebbek a hírek. A díjlovaglás, mint parasport a nemzetközi iránymutatással megegyezõen a Díjlovas Szakbizottságon keresztül része lett a Magyar Lovas Szövetségnek, a hazai versenyrend- szer kidolgozása zajlik.

A Szövetséghez csatlakozhat mindenki, aki alapszabályát elfogadja.

 
Wagner Kinga
Kaposvári Egyetem
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány
 


A lovasterápia ágai


A következõkben összefoglaljuk a lovasterápia fõ területeinek jellegzetességeit.

A lovasterápia ágai:
1. Hippoterápia
2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás
3. Pszichoterápia lóval
4. Parasport1. Hippoterápia

Ahippoterápia orvos által indikált neurofiziológiai alapokon nyugvó fizioterápiás kezelési mód. Ezt a kiegészítõ módszert gyógytornász és szomatopedagógus végezheti, képzett terápiás ló segítségével. Elsõsorban neurológiai károsodások kezelésében alkalmazott eljárás során a ló lépés jármódban halad.

A ló mint terápiás médium közreműködésével percenként 100-120 terápiás értékű háromdimenziós mozgásimpulzus tevõdik át a lovas medencéjén keresztül az egész testre. Az eredmény pedig egy terápiás szempontból hasznosítható mozgásdialógus a ló és páciens között.

A hippoterápia neuro-, szenzo-, pszicho-, szociomotoros területen fejti ki hatását.

A ló hátán való ülés a patológiás mintától távoli (reflexgátló) testhelyzet felvételére alkalmas, ezáltal a kóros testtartási funkciók kialakulására irányuló mechanizmusok megtörnek, tónusreguláció lép fel. Ugyanakkor a megfelelõ tónus megfelelõ tartási reakciókat tesz lehetõvé, melynek talaján a normál mintához hasonló mûködés, mozgáskép alakul ki. A ló háta felõl érkezõ folyamatos, ritmikusan ismétlõdõ inger stimulálja a törzsizmok mûködését, mely a felegyenesedés, az egyensúlyi reakciók, koordináció, szimmetria fejlõdésére hatnak és egy járáshoz hasonló törzstréninget képez. A fent említett paramétereket didaktikailag a neuromotoros hatás összetevõiként tartjuk számon sok egyéb más tényezõ mellett. A hippoterápia szenzomotoros hatásának össze- tevõi közé például a testérzékelés, térbeli érzékelés, mélyérzékelés fejlõdése tartozik. A pszichomotoros hatás eredményeképpen személyiségfejlõdés önér- tékelés, önbizalom, kommunikációs készség javulása mutatkozhat. Szociomotoros hatás eredményeképpen felelõsségérzet, alkalmazkodási képesség kialakulása, kontaktuskészség fejlõdése szerepelhet.


2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, autisztikus, részképesség problémákkal küzdõ, látás-, és hallássérült, (esetenként mozgássérült), magatartászavaros, hiperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdõ, esetleg inadaptált gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által. A fejlesztõ tevékenységet gyógypedagógus lovasterapeuta végezheti.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetõvé teszi a sérült lovasok komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvõ társ.

Célja a fogyatékosságból eredõ hátrányok kompenzációja, az életminõség javítása.

Feltételek, melyek során a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna valóban terápia lesz:
– A lovas károsodásának, fogyatékosságának pontos ismerete.
– A lovas egészségi állapotának felmérése és a terápia meghatározása.
– A ló ismerete.
– A lovaglás tanításának elméleti és gyakorlati ismeretei.
– Speciális módszertan.

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás fejlesztõ hatását a következõ területeken fejti ki:
– kognitív funkciók: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolko- dás és beszéd fejlesztése
– motoros és orientációs képességek fejlesztése
– érzelmi állapot, akarati cselekvések befolyásolása
– szocializálódás elõsegítése


3. Pszichoterápia lóval

A ló asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek terápiájában is eredményesen használható. Skizofrének kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítõ terápiás forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek pszichopatológia területén a lovas pszichoterápia nagyon jól használható depressziós és szorongásos zavarok, magatartászavarok, autisták, hiperaktív és figyelemzavarral küzdõ, valamint kötõdési zavaros gyerekek terápiájában.


4. Parasport

A ló és a lovas együttes felkészülésén alapuló, kondíció növelõ sportszerű tevékenységek összessége.

Területei: rekreáció, szabadidõs tevékenység, versenysport, élsport.
 

Bozori Gabriella
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05