2008
2008/1

tartalom:

Márkus Attila: Számok, számolás, számolászavarok
Schuchné Rumpli Henriette

Számok, számolás, számolászavarokA szerző neurológus és pszichiáter, aki évtizedek óta oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Könyve, ami az olvasók legszélesebb köré- nek íródott – szülõk, pedagógusok, tudományos kutatók –, három nagy egységet foglal magában.

A számok jelen vannak életünk minden pillanatában, még az álmainkban is. A számokat a filogenezis szemléletmódjával próbálja megragadni.

Rámutat a számolási képesség és a kognitív funkciók szoros összefüg- géseire. Annak a kérdésnek a megválaszolásához keres adatokat, hogy mikor, milyen jelzõi vannak a gyermek fejlõdése során a számolni tudásnak és a számtani ismereteknek.

Hátrányosan befolyásolja a számolási képességek elsajátítási zavara, illetve a már megszerzett számolási ismeretek felnõttkori elvesztése az élet- vitelt. A szerzõ megkísérli összegezni a számolászavarok megnyilvánulási formáit. A kötetben hangsúlyozott szerepet kap a fejlõdési diszkalkulia, ugyanis az iskolás korú gyermekek 5-6%-át érinti ez a probléma. Összegzi saját kutatási eredményeit, rávilágít többek között a figyelemi és észlelési funkciók, a memória, a téri és saját testen való tájékozódás, a téri mentális folyamatok jelentõségére.

Az ábrák és a tárgymutató szemléletessé teszik a könyvet. A téma iránt mélyebben érdeklõdõket az irodalomjegyzékben felsorolt magyar és idegen nyelvû publikációk segíthetik ismereteik bõvítésében.

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05