2009
2009/5

tartalom:

Brian Butterworth and Dorian Yeo: Dyscalculie Guidance
Farkasné Gönczi Rita
Helping pupils with specific learning difficulties in maths (NFERNELSON PUBLISHING COMPANY LIMITED, LONDON, 2004.)

Dyscalculie GuidanceBrian Butterworth a kognitív neuropszichológia professzora a beszédzavarok, a rövidtávú memória és a diszlexia mellett a diszkalkulia területével is behatóan foglalkozik hosszú évek óta.

A 2003-ban kidolgozott Dyscalculia Screener diszkalkulia diagnosztikus eszközre építve készítette el Dorian Yeo-val együtt a Dyscalculia Guidance módszertani útmutatót a matematikai zavarral küzdõ gyermekek megsegítésére.

A gyakorlati kézikönyv a pedagógusok számára nyújt segítséget a fejlõdési diszkalkuliával diagnosztizált tanulók támogatásához. Butterworth elõszavában hangsúlyozza, hogy egy strukturált tanítói javaslatot állítottak össze, mely segítségével a diszkalkuliás tanulók elsajátíthatják a matematika alapjait.

A kézikönyv elsõ fejezete a diszkalkulia fogalmát tárgyalja dióhéjban, melyben kitér a kognitív képességek jelentõségére, a diszlexiával való kapcsolatra, a speciális idegi rendszerre, a genetikai öröklõdés lehetõségére.

A második fejezetben választ kapunk olyan kérdésekre, mint a diszkalkuliás tanulók matematikai gondolkodása, a másodlagos érzelmi hatások, a támogató foglalkozás formái.

A harmadik és negyedik fejezet gyakorlati ötletek gyûjteménye a számrendszer, a stratégiai gondolkodás, a nagy számokkal való műveletvégzés témaköreiben. A kézikönyv hozzáadott értéke a benne található cím-, internetoldal-, szoftver-jegyzék, melyek további infor- mációs útvonalat biztosítanak a pedagógusok számára. Végül fénymásolható feladatlapok segítik az elszánt pedagógusok munkáját.

A kézikönyv angol nyelvű változata jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar könyvtárában található meg, illetve a témával kapcsolatosan Brian Butterwort www.mathematicalbrain.com honlapja nyújt felvilágosítást.

Brian Butterworth and Dorian Yeo: Dyscalculie Guidance - Helping pupils with specific learning difficulties in maths, 2004., nferNelson Publishing Company Limited, London.

A kézikönyv fényképe a
http://shop.gl-assessment.co.uk/home.php?cat=313 oldalról származik.

2009/5
Év: 2009
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05