2009
2009/5

tartalom:

Vándorkiállítás
Nagyné dr. Réz Ilona

A vándorkiállítás sorozat alkalmával 3. helyszínként a Fõvárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztálya elõtti folyosón 2009. október 9-én a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllõi u. 76.) tanulóinak munkáit bemutató kiállítás nyílt.

A kiállítás mottójául Albert Camus idézetét választotta a rendezõség:
"Kezet csak megfogni szabad,
Elveszíteni vétek,
Ellökni átok,
Egymásba simuló kezek tartják össze
Az Eget, s a Világot."

 
A sajátos nevelési igényû tanulókat nevelõ-oktató-fejlesztõ iskolából nagy számban érkeztek fiatalok tanáraikkal a megnyitóra.

Kajári Ildikó igazgató asszony bevezetõjében köszöntötte a vendégeket és megköszönte a lehetõséget, hogy az iskola ilyen alkotó tevékenységét ezen a helyszínen bemutathatják.

Köszöntõt mondott Ifi István ügyosztályvetõ úr is, aki méltatta az Intézményben dolgozók szakmai felkészültségét, gyermekszeretetét, és elismeréssel nyilatkozott a tanulók mûvészeti teljesítményérõl nem titkolva, mennyire közel állnak hozzá az egyes alkotások.

A kiállítást Nagyné dr. Réz Ilona az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézményének igazgatója a következõ beszéddel nyitotta meg.

Vándorkiállítás


Tisztelt meghívott Vendégek, Kedves kollégák és Diákok!

Örömteli, ünnepi eseményre gyûltünk össze: a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola tanulóinak munkáit bemutató kiállításra.

Az immár 29 éves múlttal rendelkezõ, 7 éve új otthonba, az Üllõi útra költözött intézmény minden értelmileg akadályozott és halmozottan sérült tanuló fejlesztésének szolgálatába áll. Nevelõ oktató munkája a gyermekek, fiatalok egész tanulási útját átfogja a korai fejlesztéstõl az önálló életkezdésre való felkészítésig 12 évfolyamon keresztül.

Az Intézmény országszerte elismert sikerei egy kiváló iskolavezetés, igazi pedagógia kollektíva és példamutató szülõi együttműködés eredményeként valósul meg, megnyitómban az Intézmény gazdag hagyományokkal rendelkezõ a művészeti nevelését emelem ki, mert a kiállítás hívó szava ezt az asszociációt indította el bennem.

Az iskola művészeti nevelése sokoldalú, amelyet művészeti nevelésre szakosodott, tehetséges, és lelkes pedagógus csoport biztosít, akik tudják, hogy az értelmi akadályozott és halmozottan sérült gyermekek alkotó kedvének kialakításán és fenntartásán túl, igen hosszú idõn keresztül jutnak el az alkotó technikák megtanulásáig, amely alapfeltétele az önálló művészeti alkotásnak, a mûvészeti tevékenységnek. A mûvészeti nevelésének keretében a tanulók szobrászkodnak, festegetnek, grafikai és Lino-metszeteket készítenek, kerámiát formáznak, textilt festenek, papírmasé bábokat, tűzzománc ékszereket készítenek, fotóznak, és sok olyan művészeti ágat művelnek, amelyek túlmutatnak még egy kiállítás keretein is. Készségfejlesztõ speciális szakiskolai felkészítésüket is átjárja a mûvészeti nevelés hatása.

Mit is jelent tanítványaink számára találkozás a művészettel?

A kérdésre Sándor Éva gondolatait idézem, aki gyógypedagógiai fõiskolai pályafutása során gyógypedagógus nemzedékeket tanított rajzra, kézmûvességre, esztétikumra.

A művészeti nevelés hatására az alkotás örömén, a technikai tudások, együttes élmények megszerzésén, a kognitív készségek fejlõdésén túl a gyógypedagógia egyik alapcélja valósul meg azáltal, hogy kitágul a pszichikus tér. Amikor az egyén alkotóképessé válik, megatálja a hidat önmaga és a valóság között. Az alkotások teremtését pedig a tudatosság erõsödése követi. Az alkotás esztétikai minõsége révén mindig új és újabb alkotásokra sarkall, ami alapja annak, hogy a tevékenység öngyógyító metódussá változzon. Az alkotások esztétika minõsége egyszerre segíti a negatív élményektõl való eltávolodást, és a pozitív önértékelés kialakulását, a személyiség épülését.

A személyiségépülés kölcsönös a gyógypedagógia tanár és tanítványa között.

Szeretném ehhez kapcsolódóan saját élményemet megosztani Önökkel, Veletek:

1976-ban, még igencsak kezdõ gyógypedagógia tanárként, pszichológus hallgatóként módomban állt bekapcsolódni a Csalogány utcai Foglalkoztató Iskola és Nevelõotthonban zajló ének-zenei kísérletbe. Interaktív énekóra elõtt és után rajzos kreativitás vizsgálatot végeztem a kísérleti csoportban. Azt tapasztaltam, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek "rajzkiegészítése" jelentõsen gazdagabb, kidolgozottabb, színesebb lett az ének-zene kísérleti tanítási óra után. A gyermekek örömmel, kitartóan alkottak. Számos szakirodalom állította, hogy jelentõs mértékû intelligencia deficit mellett, már nem lehet kreatív teljesítményt tapasztalni. Az ének-zenei élmény azonban további mûvészi aktivitást szabadított fel, szinte láncreakciószerûen a gyermekekben, bennem pedig, a munkák csodálatán túl örömet, szeretetet tanítványaim iránt, amely gyógypedagógusi hitem megerõsödését jelentette. Tudom, hiszen az eredmények – a mai kiállítás látnivalói is errõl mesélnek, hogy a Bárczi Gusztáv Speciális Oktatási Intézmény nevelõit oktatóit is, ha más élményeken keresztül is, de átjárja a hűség, a kitartó hivatásszeretet.

A megnyitóra való készülõdés a fiatal író Véghelyi Balázs gondolatait is felidézte bennem:

"A művészet magával az emberrel együtt született meg, éppen ezért úgy kell tekintenünk rá, mint alapvetõ szükségletünkre.

Számomra még ma is az a természetes, kerek és egész világ, ahol az emberek énekelnek, táncolnak, verset írnak, verset mondanak, rajzolnak, festenek, gyöngyöt fûznek, fát faragnak - és nem csak pénzt olvasnak."

Vándorkiállítás


Tisztelt Vendégek, Kedves Kollégák és Diákok!


Úgy gondolom, hogy e kiállítás az ékes bizonyítéka, hogy a Bárczi Gusztáv Bárczi Gusztáv Speciális Oktatási Intézményben a mai terhekkel teli élet ellenére természetes, kerek és egész a világ. Remélem sokáig még az is marad.

Végezetül:

Szívbõl gratulálok a kiállítás megrendezéséhez. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a kiállítás megrendezését segítették, a kiállítást megrendezték.

Köszönetet mondok az alkotások, munkák létrejöttében segítõ gyógypedagógusoknak és nem utolsó sorban az alkotásokat, munkákat készítõ valamennyi diáknak. Ezennel a kiállítást megnyitom.

Kérem a tisztelt vendégeinket, tekintsük meg együtt a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola tanulóinak munkáit bemutató kiállítást!

Vándorkiállítás

2009/5
Év: 2009
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05