2009
2009/5

tartalom:

A logopédia új otthona
Marton Ildikó
A TERÉZVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT AMBULÁNS LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSÁNAK ÚJ TELEPHELYÉNEK MEGNYITÁSÁRÓL

2009. november 25-én a VI. kerület Nagymezõ u. 52. szám alatt álló épület felújított lakásában nyitotta meg kapuit a Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ambuláns logopédiai ellátásának új telephelye. Különös figyelmet érdemel ez az esemény a mai, a közintézmények szempontjából akár vészterhesnek is nevezhetõ idõkben.

A hatodik kerületi logopédiai munkaközösség régi álma vált valóra az önkormányzat hathatós támogatásával. Véletlen vagy talán mégsem hogy éppen 2009-ben, Kazinczy Ferenc születésének negyedévezredes évfordulóján nyithattuk meg az ambuláns logopédiai ellátás új telephelyét.

Az ünnepi eseményen jelen voltak az önkormányzat vezetõ tisztségviselõi, a kerületi pedagógiai intézmények vezetõi és a szakma jeles képviselõi. Bienerth Anna igazgató asszony köszöntõ szavai után Verók István polgármester úr nyitotta meg az intézményt, majd a terézvárosi logopédiai óvoda gyermekcsoportjának vidám elõadása következett. Kocsisné Mezõ Zsuzsanna szakmai igazgató-helyettes visszatekintõ szavaiban felidézte az elmúlt évek erõfeszítéseit, melyek a jobb jövõ reményét hordozták magukban, s végül elvezettek a jelen örömteli pillanathoz. Végül Fehérné Kovács Zsuzsanna, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar docense szakmánk idõszerû és fontos célkitûzését, a beszédfogyatékosok inklúziójának szükségességét és lehetõségeit vázolta elõadásában.

Az esemény hangulata visszatükrözte egy fontos állomásra való megérkezettség örömét, valamint a jövõbeni kihívásoknak való nekifeszülés lelkesültségét. Ahogy minden ünnepben összefoglalást és méltó kifejezést nyer mindaz a sok gyakran rejtett erõfeszítés, küzdelem és reménykedés, mely azt megvalósulásához, beteljesedéséhez segítette, úgy mi is elhoztuk erre az ünnepre a kerületben végzett logopédiai munkában mindazt a lelkesedést és energiát, felelõs döntést és cselekedetet mely jelen otthon megvalósulásához vezetett. Így méltán mondhatjuk, hogy a logopédia új otthona mindazok otthona, akik ezt szívükben és erõfeszítéseikben hordozták, de mindazoké is, akikért mindezek az erõk összemûködtek.

A jelen falak ugyan körbezárnak egy olyan teret, mely otthont ad az építõ és segítõ logopédiai munkának, de az intézmény erejét az elkötetezett és lelkes szakmai közösség adja. Ránk vár az a feladat, hogy elhozzuk ebbe a házba azt az elszánást és akaratot, ami eddig is összefogott bennünket.

A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai ellátásának új telephelyének ajtaját szélesre tárjuk, hogy logopédiai szolgáltatásunk hozzáférhetõvé váljon minden olyan gyermek számára, akinek beszéd- és tanulási képességeit fejlõdni segíthetjük. Várjuk mindazokat a VI. kerületi gyermekeket, akik kommunikációs, beszéd- és nyelvi nehézséggel küzdenek. Szakszolgálatunk távlati célja a korosztályi olló szélesebbre nyitása. Mivel a kerület óvodáiban, általános iskoláiban jelen vannak szakszolgálatunk logopédusai, ezért az újonnan megnyílt ambuláns logopédiai ellátás telephelyén olyan lehetõséget szeretnénk biztosítani, ahová a közoktatási intézmények feladatellátásából "kiesõ" gyermekeket is fogadhatjuk: a 3 éves kor alatti kisgyermeket beszédindításra, szülõi tanácsadásra (home training), valamint a verbális kommunikáció fontosságát hangsúlyozó társadalmunkban a kommunikációs és nyelvi nehézségekkel küzdő középiskolásokat is.

2009/5
Év: 2009
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05