2010
2010/1

tartalom:

Mozgásjavító Kupa
Benczúr Miklósné
Gondolatok a para-diák úszósportról, az utánpótlás-nevelésről egy uszodaavató ünnepség kapcsán

Bevezetés és elõzmények

Több mint száz év telt el azóta, hogy Rothfeld Dávid "A haladás útján" című előadásában nemzetközi gyakorlatra hivatkozva kifejti, hogy "nekünk is gondoskodni kell feleinkről" (...) "egyesült erővel alakítsuk meg a »Nyomorék gyermekek menház-egyesületét« (7). Ez a menhely a mai budapesti Mozgásjavító Általános Iskola EGYMI és Diákotthon jogelődje.

MDSEA ma már több mint 100 éves intézmény folyamatosan szolgálja a mozgáskorlátozott gyermekek iskolai oktatását, a kornak megfelelõ korszerû és gyakran új gyógypedagógiai módszerekkel.

Az elmúlt évtizedek gyakorlata, a korszerû gyógypedagógiai és rehabilitációs módszerek alkalmazása és nem utolsósorban az iskolában tanulók mozgásszervi állapotának változása az intézményt új szakmai kihívások elé állította. Az intézménynek választ kellett adnia a mozgáskorlátozott gyermekek-tanulók többlépcsõs ellátási igényére azokban az esetekben is, amikor az egyes tanulók integrált nevelésére – a tanulók nagyon súlyos mozgásállapota miatt – nem volt lehetõség. Teret és módot kellett adnia a legsúlyosabban sérült mozgáskorlátozott gyermekek részére is a tanulásnak, az önálló felnőtt életre történõ felkészülésnek. Mindezt egységes nevelési-oktatási folyamatba integrált rehabilitáció és gyógypedagógiai megsegítés útján; olyan pedagógia rendszerbe ötvözve, amely az otthont, tanulást, és az önálló életre felkészülést többlépcsős formában, mégis egységesen valósítja meg. Nádas igazgató szavaival élve "második esély"-t adni minden ott tanuló diák számára. Az intézményt egyben olyan szakmai központtá kellett alakítani, amely mintául szolgálhat nemcsak a sajátos gyógypedagógia intézmények részére, hanem az integrációban tanuló mozgáskorlátozott diákok megsegítésére, a pedagógus társadalom módszertani felkészítésére is. A Lajta Béla által tervezett régi iskola átépítése, bővítése, új épületekkel való kiegészítése minden bizonnyal a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok ellátásának nemcsak környezeti feltételeiben, hanem a korszerû gyógypedagógiai megsegítés több szinten való biztosításával a társadalmi integrációt előkészítő központja lesz (9).
A régi és az új épület találkozása
A régi és az új épület találkozása

A százéves alapítását 2003-ban ünneplő Mexikói úti "mozgásjavító iskola" életében új korszak kezdõdött azzal, hogy 2009 õszén többlépcsõs ünnepségsorozattal adták át a fenti koncepció alapján átépített iskola eddig elkészült új épületeit. A rekonstrukció elsõ szakasza több mint 9000 négyzetméterrel bõvítette az eredeti intézményt.

Az új épület 2007-2009 között épült a kormány és Budapest Fõvárosi Önkormányzata támogatásával. Az eddig elkészült épülettömböt 2009. november 5-én adta át Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke az iskola tanulóinak és munkatársainak.
"Zsibongó"

A "Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ" házavató ünnepségén részt vettek továbbá Budapest Fõváros Önkormányzatának képviselõi, a tervezõk és az építõk, valamint a szakma hazai képviselői.

Az új iskola épületében összesen 11 tanterem, 3 szaktanterem, egy 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda, valamint két tanmedence, egy tornaterem és három tornaszoba, egy színházterem, szép tágas ebédlő és közösségi zsibongó készült el, számos kiszolgáló helységgel, új betegszoba részleggel. A tanulók részére 12 fõs apartmanokat alakítottak ki, 4x3 ágyas szobákkal, két különbözõ berendezésû fürdõszobával, mosóhelységgel, közös nappalival és közös konyhával. Az apartmanok elrendezése, berendezése és életének megszervezése a családi életet legjobban megközelítõ koncepciót tükrözi, a tanulók önálló felnõtt életre felkészítését szolgálva. Ebben az épülettömbben kapott helyet az integrációban tanuló mozgáskorlátozott gyermekek, tanáraik és szüleik segítésére az intézmény Módszertani Központja is (8).

A rekonstrukció második szakaszában az Uzsoki Kórház régi épülete, az átépítendõ Medgyes-ház további 3000 négyzetméterrel fogja bõvíteni az intézmény területét. Ezekben az épületekben kap majd helyet a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a mozgáskorlátozott fiatalok részére kialakított szakközépiskola, valamint további apartmanok és kiszolgáló helységek.

Nem vagyok hivatva és nem célom mindezek részleteirõl most beszámolni. Az uszoda ünnepélyes átadása vezetett beszámolóm megírására és az ehhez kapcsolódó néhány szakmai kérdés leírására.

Az uszoda mint sportlétesítmény

A "Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ" 2009. december 12-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg az intézmény új uszodáját.

A fedett medence 25 méter hosszú, 4 pályával, feszített víztükörrel, úszóversenyekre is technikailag felkészített, elektromos időmérővel és kijelzéssel ellátott létesítmény. A medence 90 cm-tõl 180 cm mély, és a 180 cm mélységû oldalon rajtkõvel kialakított részrõl lehet rajtolni. A víz hõfoka 31 fok. Az uszoda megközelítése akadálymentes és a medencébe jutást két hidraulikus emelõ segíti. Az uszodában két másik tanmedence is van, amely a terápiás foglalkozásokra és úszásoktatásra alkalmas kialakítású, karzatról lehet az eseményeket megfigyelni.

Az uszodában az úszómesteren kívül segítő szakszemélyzet is van. A foglalkozásokat megfelelően felkészült szakemberek, úszóedzők és mozgásnevelõ terapeuták végzik.
Az uszoda három medencéje (a két kis medence terápiás célokat szolgál)
Az uszoda három medencéje
(a két kis medence terápiás célokat szolgál)

Nádas Pál igazgató úr tájékoztatása szerint az elkövetkező években a hazai parasport úszó utánpótlásának segítése érdekében az uszoda nyitott lesz úszóversenyek rendezésére, vagyis nemcsak a saját diákok, hanem más intézmények tanulói, versenyzői részére is. Ezt a célt hivatott elõsegíteni, hogy az intézmény mozgásnevelõibõl, szakembereibõl pályázati úton 26 fő végezte el az úszóbíró képzést a Budapesti Úszószövetségnél, a jövendõ úszóbírók a megnyitó úszóverseny során tették le vizsgáikat.

Mozgásjavító Kupa

A uszoda megnyitása ünnepélyes keretek között zajlott. Az ünnepélyességet integrált úszóverseny rendezésével emelték. A mozgás és látássérült sportolók, valamint integráltan tanuló mozgáskorlátozott diáksportkörök képviselõibõl alakult csapatok versenyével (49 versenyzõ) nyitották meg az új uszodát és próbálták ki az uszoda technikai adottságait.

Az úszóverseny a parasport-integrációt igyekezett megvalósítani azáltal, hogy a versenyzők különböző szakterületeket, különbözõ fogyatékossági csoportokat és különbözõ szervezeti formákat képviseltek. Tagjai részben sajátos gyógypedagógiai intézmények diáksport egyesületeibõl tevődtek össze (Mozgásjavító Diák Sport Egyesület, Gyengénlátók Diák Sportegyesület, Vak Diákok Sportegyesület), részben integráltan nevelt tanulók csoportjaiból álltak, pl. Pécs, Békéscsaba, Vác küldöttei, valamint a Vizicsikók Sportegyesület képviselői.

A versenyt 25 méteren mell- és szabadúszásban rendezték. A futamokba való besorolást a nevezési lapon szereplõ nevezési szintek alapján szervezték, a futamok beosztását, a pályabesorolást az idõeredmények alapján számítógépes sorsolással végezték. Az új uszoda elektronikus idõeredmény mérését és a rangsorolást kézi idõméréssel ellenőrizték.

Az úszók kategorizálása, osztályba sorolása

Az eddigi hazai és nemzetközi gyakorlatban hosszú évekig a Intersportinvalid nemzetközi szervezet által kidolgozott, az ún. kompenzált idõeredmények alapján történt az úszóeredmények rangsorolása (1.3.). Ennek a lényege, hogy mozgásszervi állapot felmérése alapján kapott ún. bónusz pontok módosították az úszó idõeredményét és ennek alapján történt a versenyzõk rangsorolása. A késõbbi években az IPC (International Paralympic Committee =Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) által kialakított 10 kategóriás funkcionális tesztek alapján versenyeztették a felnõtt úszókat a nemzetközi és hazai gyakorlatban egyaránt (2). A gyermekkorú mozgáskorlátozottak úszóversenyeit a hazai gyakorlatban a kettõ kombinációja szerint rendezték, két alapkategóriában – cerebralparesis és az egyéb eredetû mozgásszervi betegségek – és azon belül alkalmazták a szorzószámos rangsorolást, pl. a "Sportolj velünk!" országos bajnokságokon. (3. 4.)

A Mozgásjavító Kupa verseny kiírása az IPC meghatározott szabályai követésével, de a helyi adottságok és lehetõségek, valamint a diáksport elõkészítése és az utánpótlás nevelés elõsegítése érdekében módosult és új koncepciót alakított ki. A rendezõk ezzel a rendszerrel kívánják elõsegíteni az úszó diáksport fejlõdését.

A versenyt nem sérültségi és nem nemek szerinti bontásban írták ki, nem életkorhoz kötötték, hanem a saját időeredményekhez viszonyított idõeredmény-javulást választották a rangsorolás alapjának. A három eseményre tervezett versenyrendszer így versenyszámonként, a saját idõeredmények alapján kialakított táblázatos pontértékek alapján fogja rangsorolni az egyéni teljesítményeket (a következõ két verseny idõpontja 2010 tavaszán lesz). Az eredmények nyilvántartása a versenyzõ akkreditációs kártyáján történik.

A rendezők véleménye szerint ezzel a rendszerrel céljuk az egyéni fejlődés értékelése, a sportszerûség növelése és a felkészülés előkészítése az IPC által meghatározott szabályok szerinti versenyzésre.

A megnyitó eseményei

Az ünnepélyes megnyitóra a parasport szakmai vezetõinek – akik mint elõdök, segítették a hazai para-úszósport eddigi eredményeit – és paralimpikonok részvételével került sor. Megnyitó beszédet mondott dr. Sós Csaba, a Magyar Paralimpiai Bizottság Úszó Szakosztály vezetõje, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar tanszékvezetõ tanára.

A meghívott vendégek között volt többek között Sors Tamás, a 2008. évi pekingi paralimpia aranyérmes versenyzõje, Zámbó Diána paralimpiai aranyérmes úszó (Atlanta), Kézdi Réka és Adámi Zsanett jövendõ paralimpiai reménységek, a Mozgásjavító Általános Iskola volt növendékei és számos régi paralimpikon.

Az uszoda nemzetiszínű szalagját dr. Sós Csaba, Benczúr Miklósné dr. mint szakmai képviselõk, valamint Sors Tamás és Tory György paralimpikonok vágták át. A szalagátvágás után következett az ún. nyitófutam a volt és reménybeli paralimpikonok – Sors Tamás, Becsey János, Kézdi Réka és Adámi Zsanett – részvételével.
Felkészülés a rajthoz!
Felkészülés a rajthoz!

Az uszoda új lehetőség a hazai para-úszósport fejlesztésére

A Mozgásjavító Kupa célja nemcsak az uszoda ünnepélyes felavatása volt, hanem alkalmasságának kipróbálása úszóversenyek rendezésére is.

Az új uszoda célja – Nádas igazgató tájékoztatása szerint – korszerû technikai adottságaival és kiegészítõ tanmedencéivel korszerû feltételeket biztosítani a helybéli uszodai mozgásnevelésre, a helyi diákok vízhez szoktatására és szubakvális tornájára, a tanulók úszás-elõkészítésére és úszástanítására, versenyzési lehetõségek biztosítására. Az uszoda teljesen akadálymentes, magas szintû technikai felszereltsége segíti a mozgáskorlátozott diákok-felnõttek uszodai nevelését a legsúlyosabban sérült személyek részére is. Ezt a célt szolgálja az uszoda terápiás célra kialakított két kismedencéje. Az uszoda 4 sávos versenyzésre is alkalmas 25 méteres medencéje a tervek szerint a tanulók úszás oktatását és versenyzést kívánja segíteni. Az uszoda nyitottságával nemcsak az intézeti diákok uszodai mozgásnevelését, úszásoktatását kívánja megoldani, hanem a lehetõséget akar adni mások részére is a versenyzésre. Ennek elõkészítése érdekében az eseményhez kapcsolódott egy olyan versenyzési rendszer kidolgozása is, amelynek célja a folyamatos versenyzésre való lehetõség megteremtése fogyatékos gyermekek részére. Ezzel az úszás megszerettetésén túl a para-úszósport utánpótlás irányított fejlesztését is célul tûzték ki, lehetõséget teremtve a hazai úszósport fejlesztéséhez technikai és szakmai vonatkozásban egyaránt.
Látássérült úszósportban alkalmazott fordulást, vagy a célba érkezést jelzõ koppintó
Látássérült úszósportban alkalmazott fordulást, vagy a célba érkezést jelző koppintó

Összefoglalva
az új uszoda mint sportlétesítmény egyben lehetõséget ad a fogyatékos gyermekek úszósportjának fejlõdésére, elõsegíti a para-úszósport utánpótlás nevelését.

Az utánpótlás-nevelést az intézmény új utak keresésével, új lehetőségek biztosításával kívánja támogatni azáltal, hogy megfelelõ technikai környezetében lehetõséget ad mások számára is az igénybevételre; rendszeres versenyzési lehetőséggel, felkészült szakemberekkel segítve, hogy minél több fogyatékos gyermek, iskolai tanuló tapasztalja meg az úszás örömét, sikerét. Erre szolgált az új rendszer alapján elindított Mozgásjavító Kupa is.

"Önmagunkat legyőzni az egyetlen és tökéletes győzelem" – mondta Engelhardt Katalin úszó-paralimpikon, a Mozgásjavító Általános Iskola valamikori növendéke. (6)

Az intézmény igazgatójának, Nádas Pálnak és minden munkatársának szívből gratulálok és kívánom, hogy az Engelhardt Katalin által megfogalmazottak alapján vigyék gyõzelemre elképzelésüket, és valósuljon meg a következő 100 évre a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai megsegítésének "második esély" iskolája.
 


Irodalom
 
  • BENCZÚR MIKLÓSNÉ (1984): Úszó-Interkupa szabályai. In: Benczúr Miklósné (szerk.): Mozgáskorlátozottak sportja. Kézikönyv. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Testnevelési és Sportbizottsága, Budapest.
  • BENCZÚR MIKLÓSNÉ (1992): Kombinált osztályok funkcionális jellemzői és a régi osztályok szerinti besorolás. In: Mozgáskorlátozott sportolók osztálybasorolása. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége. Kézikönyv. Budapest.
  • BENCZÚR MIKLÓSNÉ (2002): Az iskoláskorú mozgáskorlátozott gyermekek sportjának kialakulásáról. Fejlesztõ Pedagógia, 13. évfolyam, 4–5. szám. 16–18.
  • BENCZÚR MIKLÓSNÉ (2005/a): A mozgáskorlátozott gyermekek sportjának kialakulása. In: Nádas Pál (szerk.): Paralimpiai történetek. MPB. 67–75.
  • BENCZÚR MIKLÓSNÉ (2005/b): Esélyegyenlõség a mozgáskorlátozott személyek sportjában. In: Nádas Pál (szerk.): Paralimpiai történetek. MPB. 75–80.
  • ENGELHARDT KATALIN (2002): Önmagunkat legyõzni az egyetlen és tökéletes gyõzelem. Fejlesztõ Pedagógia, 13. évfolyam, 4–5. szám.
  • ROTHFELD DÁVID (1902): A haladás útja. Elõadás. In: Tóth György (szerk.) (1978): Szemelvénygyûjtemény a "Gyógypedagógia történet"-hez III. Tankönyvkiadó, Budapest. 13.).
  • www.mozgasjavito.hu: Sajtótájékoztató. Házavató, Mozgásjavító Gyermek és Ifjúsági Központ.

2010/1
Év: 2010
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05