2010
2010/1

tartalom:

Kitüntetések, elismerések

Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár az alap-, közép-, felsõfokú oktatási és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenységéért
 
APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT adományoz

Nagyné Dr. Réz Ilonának, az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény igazgatójának.
 


Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedõ tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként
 
KISS ÁRPÁD-DÍJAT adományoz

Dr. Janza Károlynénak, a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértõjének.
 


Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelkedõ gyógypedagógiai munkáért

ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT adományoz

Buda Barnának, a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola igazgatójának; Dékány Juditnak, az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Intézmény gyógypedagógusának, logopédusnak, igazságügyi szakértõnek; Dérczyné Somogyi Veronikának, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona igazgatójának; Gátas Jánosnénak, a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának; Serfőzőné Deák Katalinnak, a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat intézményegység-vezetőjének.

Minden kitüntetettnek jó egészséget és további munkájához sok örömet kíván a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztõsége.
 


2009. november 13-án Pozsonyban, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) testvéregyesületének, a Spoloènost pre Speciálnu a Lieèebnú Vychovu (SSLV) na Slovanska fennállásának 40. évfordulóján több szlovák és öt külföldi (egy cseh, egy bajor és három magyar) gyógypedagógus-kolléga kapott kitüntetést.

A magyar kitüntetettek: Gordosné dr. Szabó Anna, Kamper Antal és Murányi Sándor.

A Jubileumi Közgyûlésre meghívott kitüntetettek közül személyesen is jelenlevõ Murányi Sándor (az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója) vette át a kitüntetéseket (plakett és oklevél).

Idézet az oklevelek "köszönetnyilvánítás és elismerés" című, magyarra fordított szövegéből.

"… évek múltak, Ön visszatekint munkája eredményeire, tevékenységére. Nem akármilyen tevékenység volt ez. Olyan, amelynek során személyesen járult hozzá, hogy a szlovák speciális és gyógypedagógia szakterületén, a fõiskolai képzésben, de a gyakorlati munka területén is elõrelépés következhetett be. Részt vállalt tevékenységével a fogyatékos személyekkel való komplex törõdésbõl, hogy nevelésük, oktatásuk, a munka területén való érvényesülésük éppúgy megoldódjék, mint személyes életük minõségének javulása.
Köszönetünket fejezzük ki az Ön szakértõ tevékenységéért, de ezen túlmenõen a Szlovák Köztársaság Speciális- és Gyógypedagógiai Egyesületében való aktív fellépéseiért is.
Tisztelettel fejezzük ki elismerésünket Önnek Szlovákia Speciális- és gyógypedagógiájának szakterületén kifejtett aktív munkásságáért."

 
Magister Ján Hucik PhD
Elnök
A Szlovák Köztársaság Speciális- és Gyógypedagógiai Egyesülete

A MAGYE Elnöksége szívből gratulál a kitüntetetteknek!
 
Gereben Ferencné Dr.
A MAGYE fõtitkára

2010/1
Év: 2010
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05