2010
2010/3

tartalom:

Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel. Ötletek, tapasztalatok szülőknek és nevelőknek
Schmidt Noémi
Animus Kiadó, Budapest, 2009. 272 oldal

Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkelA Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel című könyv szerzője egyrészt egy autista fiút nevelő anyaként, másrészt mint viselkedés- és tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel foglalkozó szakember osztja meg ötleteit és tapasztalatait. E kettősségből fakad a kötetnek az az előnye, hogy tanácsaiban hatékonyan ötvözi a személyesszülői és a szakmai-elméleti szempontokat.

Az autista gyerekek szociális fejlődése gátolt, fantáziájuk leegyszerûsödött, konkrét. A szerepjátékok elmaradására vezethetõ vissza, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a tényrõl, hogy az autista gyermek is gyerek, akinek fejlõdéséhez – ép társaikhoz hasonlóan – szüksége van a játékra. Míg az egészséges fejlõdésû gyerekek természetes módon, az utánzás útján sajátítják el a játékok használatát, amelyben általában gond nélkül képesek feldolgozni a valós eseményeket, addig az autizmussal élõknek a szociális interakciók sérülése miatt mindezt éppúgy tanítani kell, mint a normál fejlõdésû iskolásoknak az írást és az olvasást.

Julia Moor könyvének logikus rendszerbe foglalt tizenhat fejezete a különböző készségek fejlesztésére így hangsúlyozottan a játékokon keresztül működő ötleteket ad. A szerzõ kitér a játék jelentõségére, fejlõdési korszakokban betöltött szerepére, a strukturált játékokra, a számítógépes programokban és a televízióban rejlõ lehetõségekre éppúgy, mint a logikai játékokra, a zene és a mozgás jelentõségére, a szerepváltásos játékokra, a szabadtéri és vízi játékokra, a mûvészet és a kreativitás fontosságára, a képzelõerõt fejlesztõ játékokra, a tanulást elõkészítõ tevékenységekre, illetve a dührohamok kezelésére.

A fejezetek elején általános ismertetőt kaphatunk az autizmus retardált készségeinek okairól, következményeiről, valamint a fejlesztésekre irányuló tevékenységekben rejlõ lehetõségekrõl. A számtalan játékos ötletet a személyes élményekrõl szóló beszámolók hitelesítik. A könyv megadja a játékokhoz szükséges eszközök helyes elõkészítési módját, praktikus útmutatást ad ezek beszerzési helyét illetõen, és nem feledkezik meg a játékokat megkönnyítő, élvezetesebbé tevő mondókákról, dalokról sem.

A mű akarja kijelölni az egyetlen helyesen elgondolt módszert, hanem olyan nyitott javaslatokat kínál, amelyek amellett, hogy a fejlesztendõ gyerek igényeire szabhatók, a szülõ vagy pedagógus saját kreativitását, egyéniségét is engedi kibontakozni, ezáltal jelentősen megnövelve a játékok hatékonyságát. A könyv hangvételén mindvégig érezhetõ az az elgondolás, hogy a türelmetlen erõltetés helyett az autista gyerekhez elfogadó magatartással közeledjünk, ne legyünk tolakodók. A játékokat a gyermek tempójához igazodva, fokozatosan iktassuk be a napirendbe, hogy az õ világába próbáljunk meg beilleszkedni.

Meggyőződésem szerint Julia Moor gyermekközpontú könyve olyan hiteles alkotás, amely minden olyan pedagógus, szülõ és segítő számára nagy segítség, aki a rábízott autizmussal élő gyermeket annak saját egyénisége, szükségei és igényei szerint igyekszik fejleszteni, ugyanakkor a kötet ezen túl is mutat, és minden gyermeket nevelő számára hasznos ötlettár lehet.

2010/3
Év: 2010
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05