2010
2010/3

tartalom:

Siker – öröm – fejlődés. Tanulmányok az értelmileg sérült tanulók társadalmi integrációját elősegítő kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztései területek fejlesztéséhez
Farkasné Gönczi Rita
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Budapest, 2010. 259 oldal

Siker - öröm - fejlődésA többéves gyógypedagógiai munka során óriási szakmai tudás halmozódik fel egyéni és intézményi szinten, melynek átadása a folyamatos fejlõdés záloga. A gyakorló szakemberek esetében az önfejlesztõ szakmai tevékenység hangsúlyos, és a szűkös lehetőségek elnyomják az átadás maradandó formáját. Ezt a hiátust szóban, elõadásokkal, képzésekkel ellensúlyozzák. Mégis mint tudjuk, a szó elszáll, az írás megmarad elv alapján nélkülözhetetlen nyomtatott formában is megjelentetni az elért szakmai eredményeket a hosszú távú hasznosítás érdekében.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményi szinten pótolta a hiányt 30 éves szakmai munkájukat összefoglaló módszertani kiadványával, melyet Siker – öröm – fejlődés címmel jelentetett meg.

Kajáry Ildikó, az intézmény vezetõje elõszavában a gyógypedagógusok, szakemberek figyelmébe ajánlja kiadványukat felhívva a figyelmet a lejegyzett módszerek vázlatos jellegére.

A könyv fejezetei valóban nem teljeskörűen tárgyalják az iskolában folyó szakmai tevékenységeket, ami megbocsátható ilyen széles repertoár esetén. A fejezetekben szereplő foglalkozások során az intézmény szemléletébe és módszerkészletébe kapunk betekintést. Az általános szakmaelméleti és mûveltségi ismeretek mellett tantárgyspecifikus gyakorlati ötletekkel, óravázlatokkal ismerkedhet meg az olvasó. A könyvben rejtetten végighúzódik a kompetencia struktúra fejlődésének és fejlesztésének kérdése az óvodástól a szakiskolás korig. Sajnálatos azonban, hogy hivatkozásai nem mindig pontosak, ezért olvasójának idõnként kiegészítõ kutatásokat kell folytatnia, ha egyik-másik említett munkára rá akar találni.

Mit nyújt a kiadvány az olvasónak? Az általános műveltségi ismeretek morzsái mellett ötleteket a saját munka bõvítéséhez a korai fejlesztés, óvodai nevelés, önismeret, esztétika és mûvészet, matematika, számítástechnika, szociális kompetencia, környezettudatosság, testi és lelki egészség, felnõtté válás terén. Ajánlom a kiadványt mindazok figyelmébe, akik értelmi fogyatékos személyekkel dolgoznak együtt.

2010/3
Év: 2010
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05