2010
2010/3

tartalom:

B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!
Schuchné Rumpli Henriette
Nyelvi fejlesztő és olvasást javító segédkönyv (Tinta Könyvkiadó, 2010)

B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!A szerző csaknem 30 éve tevékenykedik logopédusként. Nyelvi fejlesztő, olvasást javító programján 1993 óta dolgozik. A korábban megjelent első és második részt adja most közre egy kötetben.

A könyv célja segítségnyújtás a nyelvi hátrányok leküzdésére, ezáltal az esélyegyenlõség biztosítása a sikeres tanuláshoz.

A szerző a feladatok összeállításánál figyelembe veszi az alsó tagozatos anyanyelvi követelményeket és a speciális logopédiai terápia elemeit. Tekintettel van a gyermekek nyelvi fejlődésére, a különbözõ érési szintekre.

A fejlesztés területei a programban:
  • irányok, térbeli és időbeli relációk gyakorlása
  • szókincsbővítés, a főfogalom készlet kialakítása
  • nagyobb egységek kisebbre bontása
  • betű, szótag – kép összekapcsolása
  • hang helyének meghatározása a szóban
  • zöngés-zöngétlen, hosszú-rövid hangok differenciálása
  • nyelvtani kategóriák és szabályok tudatosítása
A könyv ajánlható a beszéd- és nyelvi fejlődés nehézségeivel küzdő gyermekeket fejlesztõ logopédusoknak, fejlesztõpedagógusoknak, tanítóknak, szülõknek, akik a gyermekeket az egyéni fejlõdésmenetet figyelembe véve szeretnék segíteni.

2010/3
Év: 2010
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05