2010
2010/3

tartalom:

A magyar gyógypedagógia több kiváló, nagyra becsült személyiségétől búcsúzott el
Victor Lechta ,  Anna Boresová

A szlovák speciál- és gyógypedagógusok is mély részvéttel vették tudomásul, hogy az elmúlt évben a magyar gyógypedagógusok több kiváló, nagyra becsült személyiségtõl búcsúztak el: Méhes József professzortól, Révay György intézmény-igazgatótól, Subosits István professzortól és Volentics Anna professzortól. A múlt században a magyar gyógypedagógiának mind a négyen fáklyavivõi voltak. Ki-ki a maga szûkebb gyógypedagógiai szakterületén alkotott maradandót. Nevüket nemcsak a hazai szakmabeliek ismerték, külföldön, például Szlovákiában is számon tartották tevékenységüket.

Szlovák kollégáikkal különösen a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) és a Spolocnost prespeciálnú a Lieèebnú Výchovú (SSLV) szakmai testvér-egyesületek együttmûködése révén alakultak ki szakmai-tudományos és személyes-baráti kapcsolatok.

E rövid megemlékezésben lehetetlen felsorolni azokat az együttműködési formákat és alkalmakat (konferenciák, ankétok, közös kutatási programok, tapasztalatcserék stb.), amelyeken elõadások, diszkussziók, publikációk keretében ismerhettük meg munkásságukat.

Emlékezetünkben a legmélyebben Méhes József professzor személye él, aki mint a magyar tiflopedagógia kiválósága elõadásaival, nemkülönben a vakok budapesti intézetében vendégszeretetével, és mint a MAGYE elnöke tartalmas, ékesszóló köszöntõivel nyújtott igen sokat számunkra. Hasonlóképpen nem felejthetjük Révay György atyai gondoskodását, különösen a MAGYE és SSLV, valamint az intézményeink közötti kapcsolatépítés terén. Subosits István professzor logopédiai elõadásai és a szlovák és cseh szakmai folyóiratokban közölt publikációi maradtak emlékezetesek. Volentics Anna professzor pszichopedagógiai tanszékvezetõi munkásságát kísérték különös érdeklõdéssel a szlovák kollégák, aki számukra új szakmai koncepció, új gyógypedagógiai irányzat megismerését jelentette. E tekintetben fáradhatatlan tevékenysége és humánus szeretete marad meg emlékezetünkben.

A magyar gyógypedagógia múlt évben eltávozott pillérei a szlovák speciál- és gyógypedagógiát is nem kis mértékben gazdagították, amiért örök hálával õrizzük mi is emléküket.

2010/3
Év: 2010
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2010 következő év

2010/1
2010/1

2010/2
2010/2

2010/3
2010/3

2010/4
2010/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05