2011
2011/1

tartalom:

Megemlékezés az alapítóról, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóráról
Baranyai Kamilla ,  Rosta Katalin


Az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ tantestületei és diákjai ünnepi megemlékezést tartottak az intézmények alapítója, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra halálának 15. évfordulóján.

A Damjanich utcai épületben elhelyezett emléktáblánál (mely a fent nevezett intézmények kezdeményezésére 2006-ban került elhelyezésre) az óvodások és az iskolások rövid ünnepi mûsorral emlékeztek a gyertyafénnyel megvilágított aulában. Az óvodások és iskolások szavalata után az iskolások furulya bemutatója következett, az alapítóra Baranyai Kamilla logopédus a következőképpen emlékezett (a beszédet megszerkesztve közöljük – a szerk.):

"József Attila 1937-ben Flóra néni lelkierejét, jellemének legsajátosabb vonásait ragadta meg, amikor ezt az erős asszonyt támaszaként, "lelke ege"-ként jellemezte.

Ám Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra még ennél is sokkal több volt. Nemcsak a magyar irodalom egyik zseniális alakjának volt legfõbb támasza, hanem a magyar gyógypedagógiai tudomány megteremtõje, pszichológus, tanár és fõigazgató is.

Halálának 15. évfordulójára emlékezünk. Neki köszönhetjük, hogy ma a gyógypedagógia "már nem képzelt ház üres telken".

Munkásságával a gyógypedagógia erõskezû, biztos alapjává vált, és hitet, lelkesedést, tudást adott a diákoknak.

Flóra néni biztosan tudta és érezte azt is, hogy a tudás folytonosságának biztosításához nem elegendõek a könyvek titkai és a gyógypedagógusok zsenialitása. Úgy gondolta, hogy az összegyűjtött tudást egy biztos, állandó helyre, védett épületbe, erõs falak közé kell költöztetni és tovább kell örökíteni, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy a hazai gyógypedagógiának új épülete legyen.

Ez a ház, amelynek 1975 őszén lerakta alapjait, a mai napig hirdeti a magyar gyógypedagógiai képzés erejét és színvonalát.

Az épületben helyet kapott a kollégium, a gyógypedagógiai pszichológiai intézet és három gyakorló intézmény: a kisegítő iskola, a gyógypedagógiai óvoda és a beszédjavító intézet.

A magyar gyógypedagógia addig sohasem látott fellegvárral gazdagodott. Ebben az épületegyüttesben szerteágazó gyógypedagógiai munka összpontosult. Ez tette lehetővé a létrejöttét ennek a jelenlévõ, ma megemlékezõ teamnek is, mely a szakma legújabb, legkorszerûbb módszertanát megalkotta.

Az intézmények tanárai bekapcsolódnak a fõiskolai hallgatók elméleti és gyakorlati képzésébe. Elõadásokat tartanak szakmai konferenciákon, külföldi és vidéki szakmai közösségeknek bemutató órákkal és megbeszélésekkel nyújtanak magas színvonalú segítséget. Szolgáltatásaink kiadványainkon keresztül jutnak el az ország valamennyi gyógypedagógusához.

Megtettünk és megteszünk mindent, hogy az örökséghez hűek legyünk.

Ezután Papházy Éva igazgató asszony idézte fel emlékeit a gyermekeknek és a kollégáknak. Elmesélte, hogy személyesen is ismerte Flóra nénit, a tanítványa volt.

Az ünnepség után az óvodások koszorút, az iskolások virágot helyeztek el az alapító emléktáblájánál. Az ünnepi megemlékezésen megjelent Dr. Borsodi Csaba, az ELTE oktatási és tanulmányi ügyeinek rektorhelyettese, aki az ünnepség után rövid látogatást tett az intézményekben.

2011/1
Év: 2011
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05