2011
2011/1

tartalom:

Vass László (1931–2010)
Mezei Lajosné

Vass LászlóSzomorúsággal töltött el bennünket a hír, mely szerint Vass László gyógypedagógus, az egri Hallássérültek Tanintézetének nyugalmazott igazgatója 2010. szeptember 29-én, életének 80. évében elhunyt.

Heves megyében, Terpesen született 1931. május 31-én. Édesapja a település jegyzõje. Tízéves korától az egri Dobó Gimnázium tanulója, ahol 1949-ben érettségizett. Ezt követõen Budapesten munkába állt, hogy nagyobb esélye legyen a továbbtanulásra. Volt mûszaki rajzoló, laboráns és raktáros is.

Elõször az Orvostudományi Egyetemre próbált felvételizni, sikertelenül, végül a gyógypedagógus pálya mellett kötelezte el magát. 1954-ben kitüntetéssel végzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Ez év nyarától az egri Siketnémák Tanintézetének tanára lett, ahol mindvégig dolgozott. Elszántsága, kitartása fiatalon megmutatkozott. 1956-ban bátran és örömmel vett részt az intézet épületének visszafoglalásában, amelyet korábban pártiskolai célra elvettek.

Tehetségének, rátermettségének elismeréseként 1963-ban szakfelügyelõi megbízást kapott. Sopronban, Debrecenben és Egerben segítette a kollégák munkáját. Közben a debreceni KLTE Bölcsészettudományi Karán tanult, 1968-ban pszichológia és pedagógia szakos diplomát szerzett.

1964-től tagja lett a siketek oktatásának megreformálására létrehozott Tanterv-elõkészítõ Bizottságnak. 1968-tól a hallási fogyatékosok országos szelekciójának elõkészítésével bízták meg. 1970-ben alkalma nyílt a svéd iskolarendszer, azon belül a gyógypedagógia helyzetének, lehetõségeinek, eszközrendszerének megismerésére.

1971-ben igazgatói kinevezést kapott intézményében, a Siketek Általános Iskolájában, Egerben, ahol húsz éven át irányította, vezette a tantestületet és szervezte a nevelõ-oktató munkát. A megújulás évei következtek fizikai és szellemi értelemben is. Korszerűbb lett a ház, javultak az oktatómunka körülményei, és bõvült az eszköztár. Ami ennél is fontosabb, megújult, pezsgett a szakmai élet. Szakmai konferenciák, kül- és belföldi tapasztalatcserék színhelye lett Eger. Kollégáit kísérletekre, tankönyvek, segédanyagok írására buzdította, bátorította, és maga is részt vett ezekben a munkákban.

Fegyelmezetten, kiegyensúlyozottan, hivatástudattal dolgozott, és ezt várta el kollégáitól is. Fő célkitűzése volt, hogy valamennyi munkatársával együttműködve jó munkalégkörû, családias hangulatú, színvonalasan mûködõ nevelő-oktató iskolát és otthont teremtsen a hallássérült gyermekek számára. Ehhez jó lehetõséget kínált a beszédtanításban bekövetkezett szemléletváltás, melyet meggyõzõdéssel támogatott, valamint az egyre korszerûbb és hatékonyabb audiovizuális eszközök megjelenése, melyek beszerzésére nagy gondot fordított.

Igazgatói munkája mellett tevékenyen részt vett a MAGYE elnökségében. 1974-tõl 1980-ig a Hallásfogyatékosügyi Szakosztály titkáraként szolgálta a szurdopedagógia ügyét. Nemcsak városszerte, de gyógypedagógus, különösen szurdopedagógus körökben országosan ismert, elismert lett Vass László és az általa vezetett intézmény.

Erről tanúskodnak kitüntetései is:
1974 – Oktatásügy kiváló dolgozója
1976 – Cházár András Emlékérem
1980 – Kiváló Munkáért
1991 – Mlinkó István Emlékérem
1994 – Bárczi Gusztáv Emlékérem

Kedves Igazgatónk!
Magasra tetted a mércét önmagad és utódaid számára is. Igyekeztünk a nyomdokaidban haladni, továbbvinni, amit elkezdtél, megőrizni és átadni, amire tanítottál mindennapi helytállásoddal, gyógypedagógusi hivatásod iránti elkötelezettségeddel, emberségeddel.

Emlékedet szeretettel őrzik volt tanítványaid, kollégáid, pályatársaid, barátaid és őrzik az általad oly nagyon szeretett intézmény falai.

 
Albert Schweitzer szavaival búcsúzom:
"Legszebb emlékműved embertársaid szívében áll!"
Nyugodjál békében!

2011/1
Év: 2011
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05