2011
2011/1

tartalom:

Felhívás

Egyesületünk magas olvasottságú folyóirata, a Gyógypedagógiai Szemle folyamatosan közli a MAGYE bankszámlaszámát (11707024-20094959) és kéri tagjait, hogy átutalással, esetenként pedig kérésükre megküldött csekken egyenlítsék ki éves tagdíjukat.

A 2011. év feladatainak tervezésekor szembesültünk azzal a sajátos helyzettel, hogy a mintegy 1.500 főt számláló Egyesületünk tagjainak mindössze 10 %-a utalta át 2010. évi tagdíját, s ezáltal a kialakult helyzet a GYOSZE további példányainak megjelentetését, ezévi konferenciánk szervezését veszélyezteti.

Ezügyben fordulunk ismét tagságunkhoz, olvasóinkhoz, a fogyatékosság kérdései iránt érdeklődőkhöz!

A MAGYE Elnöksége ezúton kéri tagjait, olvasóit, hogy 2010. évi tagdíjhátralékuk rendezésével, s amint lehetőségük van, 2011. évi tagdíjuk befizetésével segítsék elő a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületét tevékenysége sikeres folytatásában, a szakma érdekében végzett tevékenységében.

Új belépőink, akik magánszemélyek, intézmények egyaránt lehetnek, a MAGYE honlapjáról (www.magye-1972.hu) tölthetik le a belépési nyilatkozatot.

A korábbi tájékoztatás értelmében az aktív dolgozók éves tagdíja 2.800 Ft, nyugdíjasok/hallgatók éves tagdíja 1.800 Ft és intézmények éves tagdíja 10.000 Ft.

Ismételten kérjük továbbá, hogy postacímük változását levélben vagy e-mailben jelentsék be, környezetükben hívják fel erre kollégáik figyelmét. A tagdíj fejében előállított és postázott folyóiratot ugyanis ennek hiányában az előfizetőkhöz nem tudjuk eljuttatni, a költségráfordítás kárbavész!

Felvilágosítás Simon Tímeától a magye.1972.17@gmail.com e-mail címen kérhető.

Postacímünk változatlan: Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, 1071. Budapest, Damjanich u. 41-43.

Közös érdekünk, hogy a jelentősen változó társadalmi és szakmai környezetben a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete teljesíthesse az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseit.

2011. február 1.
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Elnöksége

2011/1
Év: 2011
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05