2011
2011/1

tartalom:

A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2010-ben

(szerző, cím: lapszám, oldalszám)

Eredeti közlemények
 • Balázs Boglárka: Az allergia 4. 288. o.
 • Bóna Judit: Mindig hadar-e a hadaró? – Akusztikai-fonetikai vizsgálatok tanulságai 1. 24. o.
 • Buday József – Márialigeti Ilona: Tanulásban akadályozott gyermekek komplex vizsgálata 2. 136. o.
 • Csányi Yvonne – Zsoldos Márta: Diszfáziás hallássérült tanulók (gyógy)pedagógiai tipológiája 1. 1. o.
 • Fejes József Balázs – Szenczi Beáta: Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban 4. 273. o.
 • Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória: A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban 2. 126. o.
 • Kas Bence – Lőrik József – Szabóné Vékony Andrea – Komárominé Kasziba Henrietta: A korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköze, a MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) bemutatása és validitási vizsgálata 2. 114. o.
 • Kereki Judit: A koragyermekkori intervenció rendszerének anomáliái és jó gyakorlata 1. 32. o.
 • Krajcsi Attila: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk 2. 93. o.
 • Radványi Katalin – Mede Perla – Regényi Enikő Mária: Az értelmileg akadályozott iskoláskorú gyermekeket ellátó intézmények helyzete – kérdőíves felmérés eredményei 1. 14. o.
 • Ribiczey Nóra: Környezeti hatások és intellektuális fejlõdés – Különbözõ megközelítések a környezet releváns aspektusainak megragadására 1. 46. o.
 • Szauer Csilla – Schüttler Vera – Schmitsek Szilvia – Fehér Ildikó: Az EU Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhetõ szakiskolai innovációk Magyarországon 3. 204. o.
 • Vecsey Katalin: Transzszexuális "hangterápia" 3. 193. o.
 • Vecsey Katalin: A beszédtanár és a színház 4. 293. o.
A gyakorlat műhelyéből
 • Berta László: Befutó modell 3. 216. o.
 • Füves Sándorné: A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete Győr nevelési, nevelési-oktatási intézményeiben 3. 225. o.
 • Hohendorf Csilla: Integrációs lehetőségek a szabad munkaerőpiacon, munka-asszisztencia integrációs munkahelyeken Németországban 4. 312. o.
 • Oroszné Kosik Gabriella: Mozgásterápia, mint kiegészítő terápia a beszédfejlesztés terén 3. 237. o.
 • Radványi Katalin: Érzékelés, észlelés, integráció – Kükelhaus élménykertje 2. 145. o.
Könyvismertetés, újdonságok
 • Csányi Yvonne: Quaiser-Pohl, Claudia – Rindermann, Heiner: Fejlődésdiagnosztika (Entwicklungsdiagnostik) 4. 315. o.
 • Csányi Yvonne: Klöck, Irene – Schorer, Caroline: Gyakorlatgyűjtemény a korai fejlesztéshez (Übungssammlung Frühförderung) 4. 316. o.
 • Farkasné Gönczi Rita: Siker – öröm – fejlődés. Tanulmányok az értelmileg sérült tanulók társadalmi integrációját elősegítő kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztései területek fejlesztéséhez 3. 255. o.
 • Farkasné Gönczi Rita: B. Ingeborg Milz: A számolási gyengeség felismerése és kezelése – Részképességzavar a matematikai gondolkodás terén 3. 258. o.
 • Hatos Gyula: Budayné dr. Balkay Sarolta – dr. Bődör Jenő: Egyéni korrekció 1. 69. o.
 • Schmidt Noémi: Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel – Ötletek, tapasztalatok szülõknek és nevelõknek 3. 254. o.
 • Schuchné Rumpli Henriette: B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát! 3. 257. o.
 • Tóth Noémi: Torey Hayden: Szellemlány 1. 68. o.
 • Vágó Éva Anna: Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük 1. 71. o.
 • Zászkaliczky Péter: Lányiné Engelmayer Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés 1. 61. o.
A gyógypedagógia története
 • Gál Anikó: A gyógypedagógiai iskola "egységes tanterve" 1947-61 között 2. 170. o.
 • Gordosné Szabó Anna: Arcképcsarnok. Bárczi Gusztáv 1890-1964. Az ELTE BGGYK névadója születésének 120. évfordulójára 3. 244. o.
 • Gordosné Szabó Anna: 110 éves a gyógypedagógus-képzés Magyarországon 4. 317. o.
 • Tóth Gábor – Kawao Toyoshi: Az első értelmileg akadályozottakat foglalkoztató és oktató intézet megteremtése Japánban – Ishii Fudeko és a Takinogawa Intézet története 2. 155. o.
Figyelő
 • Anna Boresová – Victor Lechta: A magyar gyógypedagógia több kiváló,  nagyra becsült személyiségétől búcsúzott el 3. 269. o.
 • Benczúr Miklósné: Mozgásjavító Kupa 1. 73. o.
 • Benczúr Miklósné: Boldog lelkek tánca 3. 260. o.
 • Fehér Zsigmond – Somorjai Ágnes – Veress Éva: "A füstben mi is vakok vagyunk" 3. 263. o.
 • Gordosné dr. Szabó Anna: Dr. Tóth Zoltán Életmű-díj 2. 184. o.
 • Könczei György: Becsület és alázat – Fogyatékosságtudományi Tudástár 2. 189. o.
 • Nádor László – Szabóné Vékony Andrea: Gyógypedagógiai Info-technológiai Eszközök – a GyITE-projekt 4. 334. o.
 • Paksa Tibor: 1000 gyermek öröme 2. 188. o.
 • Schüttler Vera: A Korai intervenció helyzete, fejlesztési stratégiák, jó gyakorlatok című nemzetközi konferencia 2. 186. o.
 • Szekeres Szabolcs: Nagyon könnyed, nagyon nyári –  Az Esőember a Belvárosi Színházban 4. 333. o.
 • A Magyar Lovasterápia Szövetség továbbképzései 2. 190. o.
 • "A füstben mi is vakok vagyunk" kiegészítés 4. 335. o.
In memoriam
 • Eigner Bernadett: Volentics Anna (1948-2009) 4. 337. o.
 • Lőrik József: Subosits István (1929-2009) 1. 80. o.
Hírek, információk
 • Gereben Ferencné: Kedves Kollégák! 1. 84. o.
 • Gereben Ferencné: Beszámoló – MAGYE XXXVIII. Országos Szakmai Konferencia 4. 348. o.
 • Kitüntetések, elismerések 3. 270. o.

2011/1
Év: 2011
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05