2011
2011/2

tartalom:

Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére – Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez
Sárközi Judit
Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon, 2011

Az integrációs törekvések felerõsödésével valamennyi gyermek számára új lehetõségek nyílnak a közoktatási intézményekben. A sérült gyermek megtanulja saját képességeit reálisan értékelni, az ép közösség ösztönzõ erõ, szereptanulási lehetõség számára. A befogadó közösség tagjainak szemléletét szintén alakítja az integráció, ugyanis elfogadóbbá válnak, megtanulják a másságot, s az ahhoz való alkalmazkodást. Nyilvánvaló, hogy az együttnevelést vállalva a többségi iskola pedagógusa és a gyermek sem nélkülözheti azt a speciális segítségnyújtást, amelyet a nagy tapasztalattal rendelkezõ szakemberek tudnak nyújtani a befogadó intézmények számára. A gyógypedagógusok tudásátadásának egyik lehetséges módja a különbözõ szakmai kiadványok létrehozása.

A TÁMOP 3.1.6 pályázat keretében a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon módszertani központja lehetõséget kapott egy többségi pedagógusoknak szóló tájékoztató kiadvány létrehozására. A kiadvány témájának kiválasztásánál figyelembe vették utazótanáraik sokéves integrációs tapasztalatát. Munkájuk során azt látták, hogy a többségi intézmények pedagógusai számára a legösszetettebb feladatot a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (röviden CP-s) gyermekek integrációja jelenti, valamint a legnagyobb számban õk fordulnak elõ a befogadó iskolákban, óvodákban. A kiadvány létrejöttét és témáját a CP-s gyermekek nevelésének-oktatásának komplexitása is indokolta. Az útmutatóban elsõsorban az utóbbi évek alatt a többségi intézményekben összegyûjtött, az integrációt és az inklúziós környezet megteremtését segítõ tapasztalatokat foglalta össze Sárközi Judit. Hiánypótló ez a kötet, hiszen a törvényi szabályozástól, a tantermi munkán át a szabadidõs tevékenységekig a CP-s gyermek óvodai és iskolai életének minden területét átfogja.

A kiadvány a kórkép jellegzetességeinek és a pedagógiai folyamatokra is kiható következményeinek ismertetése után bemutatja, hogy milyen legyen egy CP-s gyermekek befogadását biztosító inkluzív intézmény, hogyan tud a nevelõtestület felkészülni az együttnevelésre. Kitér arra is, hogy milyen kihívásokat támaszthat a pedagógusokkal szemben a CP-s gyermek jelenléte a csoportban, hangsúlyozva a szakmai együttmûködések szükségességét. Szó esik a pedagógusok mellet a társak felkészítésének lehetõségeirõl is. A könyv elsõsorban az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály szintjén leggyakrabban elõforduló speciális igényeket és azok megoldási lehetõségeit foglalja össze. Egy külön fejezetben olyan nevelési, oktatási helyzeteket, különbözõ tevékenységi formákat mutat be, amelyekben leggyakrabban jelentkezhet a CP-s gyermekek valamely jellegzetes sajátos nevelési igénye. Önálló egységként jelennek meg az útmutatóban a tantermen kívül felmerülõ speciális szükségletek.

Nemcsak pedagógusoknak, hanem szülőknek és iskolatársaknak is hasznos olvasmány lehet a kiadvány. A kötet szerzője Sárközi Judit, aki egy évtizede utazótanárként segíti a mozgáskorlátozott gyermekek integrációját, és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatait összegezte ebben a kiadványban.

2011/2
Év: 2011
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05