2011
2011/2

tartalom:

A Mozgásjavító az együttnevelésért

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon TÁMOP-3.1.6-08/1-2008-0005 "Mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív nevelésének támogatása" című projektje

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon 2009. szeptember 1-én kezdte a TÁMOP-3.1.6-08/1-2008-0005 "Mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív nevelésének támogatása" című projektjét. A pályázati konstrukció alapvető célja volt, hogy "az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k) a sajátos nevelési igényû tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények számára nyújtott szolgáltatásaik széleskörű kiterjesztésével járuljanak hozzá a befogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez" (pályázati útmutató).

A Mozgásjavító az utazótanári szolgáltatás, illetve a tudásmegosztás által több mint egy évtizede támogatja a mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését. A projekt alkalmat adott arra, hogy az ezirányú tevékenységek, szolgáltatások bõvüljenek, szakmailag megújuljanak.

A pályázati program 19 hónapja során öt nagy témakör mentén folyt a szakmai munka:
  • A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal együttműködésben a Közép-magyarországi Régió befogadó intézményeinek megkeresése történt meg, kérdőíves felmérés formájában, a hálózati együttműködés alapjainak megteremtése érdekében. A felmérés célja a befogadó intézmények felkutatásán túl az ott biztosított feltételek feltérképezése volt.
  • A mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok ellátásának minden területe rendkívül eszközigényes, ami jelentõs anyagi terhet jelent a család és az intézmények számára egyaránt. A hatékonyabb eszközellátás érdekében az idáig is mûködtetett eszközkölcsönző rendszer a projektben felülvizsgálatra került, emellett sikerült kidolgozni egy olyan eszköznyilvántartó webes felületet, amely a kölcsönzési folyamat leegyszerûsítésén túl megfelelõ információval is szolgál a különbözõ színtereken – nevelésoktatás, mozgásnevelés, önállóság fejlesztése stb. – használható eszközökrõl. A projekt alkalmat teremtett arra is, hogy a Mozgásjavító eszköztára bővüljön, szélesítve a kölcsönözhető eszközök körét.
  • A projektben három korosztályra – óvodás, általános és középiskolás – történt meg az úgynevezett érzékenyítõ programok forgatókönyveinek kidolgozása, melynek célja a befogadó környezet – az intézmények tanulóinak, munkatársainak, szüleinek – felkészítése a mozgáskorlátozott gyerekek fogadására, mindezt sajátélményû gyakorlatokon keresztül.
  • Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás minőségi javítása érdekében – pilot program keretében – egy olyan modell kidolgozása történt meg, amely igyekszik megkönnyíteni az egyes nevelési szakaszok közötti átmeneteket, intézményváltásokat, segíti az együttműködést az intézmény, a család és az EGYMI között, hangsúlyozza a team-munka hatékonyságát, támogatja az inkluzív nevelés-oktatás résztvevőinek feladat- és felelősség-megosztását. Ezen túl, az intézményben bõvült a felkészített utazó gyógypedagógusok létszáma is – melyhez a szakmai alapot egy pedagógus-továbbképzés biztosította.
  • A projekt során akkreditálásra került a "Mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését segítő ismeretek" című 55 órás pedagógus-továbbképzés, illetve az intézménynek arra is lehetõsége nyílt, hogy három alkalommal lebonyolítsa a képzést. Az intézmény szakmai vezetése, az együttműködő intézmények vezetõivel együtt, egy további továbbképzés során igyekezett közös stratégiát kidolgozni az inkluzív nevelés-oktatás minél sikeresebb megvalósítása érdekében. A tudásmegosztást szolgálja továbbá Sárközi Judit "Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére. Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez" című megjelent munkája.
A projekt szakmai programja 2011. március 11-én konferenciával zárult, melyhez a rendezők a "Változó világ, változó tanulás" címet választották. A rendezvény célja a társadalmi sikerességben, társadalmi integrációban, az esélyteremtésben érdekelt szakmai szereplők közötti együttmûködés és kommunikáció erõsítése volt. A szervezők törekvése – hogy a résztvevők a témához illeszkedõ és a Mozgásjavítóban rendelkezésre álló tudástárakat a pedagógiai eszköztár és a hétköznapi gyakorlat perspektívájából értelmezzék és vitassák meg – teljes mértékben megvalósult.

A konferencia délelőttjén plenáris elõadásokra került sor. Tapasztalatait, a társadalmi esélyegyenlõséggel, elfogadással, beilleszkedéssel kapcsolatos érzéseit, tudását osztotta meg a résztvevõkkel a Mozgásjavító egykori diákja, Siklósi Zsolt egyetemi hallgató. Az oktatási fejlesztések jelenét és jövőjét, az egyes fejlesztési irányok összefüggéseit Kapcsáné Németi Júlia, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Inklúziós Irodájának vezetõje mutatta be. A Közép-magyarországi Régióban megvalósuló együttmûködésekről, a hálózati tanulás szerepérõl, az azokat támogató régiós projektrõl Jakobsenné Szentmihályi Rózsa, az Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda szakmai vezetõje számolt be. Az alkotó szakmai közösségek lehetőségeiről "Hol jó lenni mostanában? – Együttműködés és tudásmegosztás az esélyek megteremtése érdekében" címmel Kõpatakiné Mészáros Mária, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa tartott előadást. A délelõtt a Mozgásjavító igazgatójának (Nádas Pál) a projekt intézményre, az intézmény fejlesztésére gyakorolt hatásairól szóló beszámolójával zárult.

A konferencia délutáni programja során, interaktív projektbemutató alkalmával ismerhették meg a résztvevők a projektben készült "termékeket". Ennek során a tudásmegosztás mellett a cél az volt, hogy a konferencián hallott ismeretek más nézõpontokkal egészüljenek ki. A szervezõk véleménye szerint a téma lehetõvé teszi és igényli is az interaktív megközelítést, hiszen az együttnevelés intézményi szintû fejlesztése olyan sokszereplős folyamat, melynek hatásai valamennyi résztvevõ szemszögébõl értelmezhetõk.

A Mozgásjavító módszertani munkacsoportjának a projektben megalkotott tudástára és annak feldolgozása nem csupán egyszerű ismertetést, bemutatót jelentett. A résztvevők a saját nézőpontjukból is hozzájárulhattak a tapasztalatok, ötletek megvitatásához, a projekt fõ témakörei mentén. A délutáni tevékenységeket Kõpatakiné Mészáros Mária moderálta.

A projektzáró konferencia kísérőrendezvényeként – azt egy héttel megelőzve – a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában Hendikep Kiállítás, illetve Hendikep Nap lebonyolítására került sor, melynek értékelése szintén a konferencián történt meg.

A Mozgásjavító projektjéről bővebben az intézmény honlapján (www.mozgasjavito.hu) olvashatnak.

2011/2
Év: 2011
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05