2012
2012/1

tartalom:

Pajor Emese: "Látássérülés – bevezető ismeretek" és "A Braille-írás és -olvasás"
Gadó Márta
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2010.

Pajor Emese két könyvével egy sorozat elsõ két kötetét olvashatják az ELTE Gyógypedagógiai Karán tanuló hallgatók, a látássérültek gyógypedagógusai, akik ismereteiket már megkopottnak és frissítésre szorulónak érzik, és mindazok, akiknek valamilyen okból a hazai és nemzetközi legfrissebb irodalmakon alapuló, magas színvonalú és modern szemléletű ismeretekre van szükségük látássérülésekrõl, látássérült kisgyermekek nevelésérõl, oktatásának lehetõségeirõl és a rehabilitáció rendszeréről.

A Látássérültek Pedagógiája Tanszék munkatársai két évvel ezelõtt azt a célt tûzték ki, hogy megújítják szûkebb szakmájuk jegyzetszerû szakirodalmát, mivel a rendelkezésre álló szakkönyvek egy-két kivételtõl eltekintve mind legalább egy évtizede, leginkább a 80-as években íródtak.

A jegyzetsorozat egy-egy kötetet szentel a korai fejlesztés, a funkcionális látás vizsgálata és fejlesztése, az agyi eredetű látáskárosodás, és a halmozottan sérültek, köztük az értelmileg sérült vak-, a siketvak, és a vak és autista személyek fejlesztése témájának. A szerzők nagyrészt a tanszék oktatói, de felkérést kapott a Tanszék korábbi oktatója, dr. Csocsán Emmy és a halmozottan sérültek területének egy-egy szakértõje, Katona Krisztina és Tóth Mónika is.

Az első két kötet szerzője Pajor Emese, aki a látássérült gyermekek nevelésében és oktatásában tapasztalatait a Gyengénlátók Iskolájában szerezte, az elmúlt években pedig a gyógypedagógus hallgatóknak oktat többek között Szakmódszertant, továbbá szervezi a gyakorló tanításokat. Doktori értekezését a vak gyermekek olvasászavarának témájában írja, feltéve a kérdést: mi húzódik a Braille-karakter tévesztésének hátterében, illetve a Braille-olvasászavar tekinthetõ-e diszlexiának?

A Braille-írás és -olvasás című könyv bemutatja és rendszerezi az olvasás- és írásrendszereket, majd ismerteti a vak emberek számára kialakított tapintható írásrendszereket. A Braille-írás rendszerszerű és történeti elhelyezése után ismerteti magát a Braille-pontrendszert, majd a Braille-írás tanulási és tanítási vonatkozásait taglalja. Itt ad betekintést doktori tanulmányai során szerzett ismereteibe, így ismerkedhetünk meg a Braille-olvasás neurofiziológiai hátterével, majd erre alapozva a Braille-pontrendszerben történõ olvasás és írás zavarainak kérdéskörével.

A Látássérülés – bevezető ismeretek című könyv reflektál a látássérült gyermekek fejlesztésében és oktatásában tapasztalható új jelenségekre, az átélt változásokra.

Mitől mások ma a gyerekek a látássérültek iskoláiban – ennek háttereként ismerteti és elemzi a látássérülést okozó kórokok és ezek arányainak változását. Hogyan változott meg a gondolkozásunk a látássérült gyermekrõl – ennek kifejtéséhez bemutatja a látássérült személyek meghatározásának és csoportosításának kritériumait, és állást foglal a kategóriáktól mentes, ún. funkcionális definíció mellett, amely a modern gyógypedagógiai gondolkozás alapkövének tekinthető.

Milyen egy ma megszületõ látássérült gyermek várható életútja – válaszként leírja a korai fejlesztés, az iskolarendszer, benne az integrált oktatási formák, majd a rehabilitáció intézményeit és ismerteti szolgáltatásaikat.

Hogyan változtatja meg a modernizáció a látássérült személyek életét – a látássérülteket segítõ informatikai eszközök bemutatásán kívül kitér a látássérültek szempontjából akadálymentes környezet kialakításának szempontjaira, amelyrõl a társadalomban sokszor elfeledkeznek.

A változások és a modern szemlélet mindig a régiekhez való viszonyítást is jelenti, jelenbeli értékeink megfogalmazásához szükségünk van a szakma történelmének, elõdeink nagyságának ismeretére és tiszteletére. Ennek megfelelõen a könyv igen alapos áttekintést ad a látássérült gyermekekrõl való gondoskodás, az iskolák kialakulásának történetérõl, világosan megrajzolva azt az utat, ahonnan indultunk, és amelyet minden látássérült gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusnak legjobb tudása szerint járnia kell.

Mindkét könyvet – a sorozat koncepciója szerint – magas tudományos színvonal jellemez, a felhasznált irodalom felöleli a közelmúlt és a jelen hazai és nemzetközi szakirodalmát. Pontos hivatkozásokkal utal a forrásokra, ezzel sarkallva az olvasót ismereteinek további bõvítésére. Ugyanakkor mindkét jegyzet a látássérült gyermekekkel végzett fejlesztõ és oktató munka gyakorlatának ismeretét és szeretetét tükrözi. A sok kép és ábra nagyban segíti a tartalom feldolgozását, a fejezetek végén pedig összefoglaló kérdések találhatók, amelyek az önellenõrzés lehetõségét kínálják a jegyzetbõl tanulók számára.

Meggyőződésem, hogy a látássérült gyermekekkel való foglalkozásra való felkészülésben nagy segítség Pajor Emese két új jegyzete, és nagyon remélem, hogy a sorozat további kötetei is hasonlóan színvonalas, kiváló munkákként fogják követni e két kötetet.

2012/1
Év: 2012
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05