2012
2012/1

tartalom:

A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2011-ben

Eredeti közlemények
 • Balázs Boglárka: Az allergia 4. 288. o.
 • Benczúr Miklósné: A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival 2. 109. o.
 • Berényi Marianne – Katona Ferenc: A fejlõdésneurológia szerepe a szomatopedagógiában 2. 121. o.
 • Bóna Judit: A beszédpercepció és a beszédprodukció összefüggései fiatal, idősödő és idős korban 3-4. 221. o.
 • Dr. Hirschberg Jenő: Orrhangzós beszéd 1. 22. o.
 • Jordanidisz Ágnes: A kétnyelvû gyermekek olvasástanulásának és fonológiai tudatosságának kapcsolata 3-4. 205. o.
 • Kullmann Lajos: A biológiai tárgyak szerepe a szomatopedagógus képzésben 3-4. 213. o.
 • Lajos Péter: Beszéd és lélek. Adalékok a dadogás pszichoanalitikus értelmezéseihez 2. 114. o.
 • Lénárt Zoltán: A mozgásnevelés hatására bekövetkezõ minőségi változások mérhetősége hemipareticus gyermekek felső végtagi mozgásaiban 2. 131. o.
 • Oláh Tünde – Mészáros Andrea: WISC-IV teszttel végzett vizsgálat a magyar nyelvfejlõdési zavarral küzdõ gyermekek intelligenciaprofiljának jellegzetességeinek feltárására 1. 39. o.
 • Dr. Radványi Katalin: A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentõs elmaradása esetén 1. 1. o.
 • Sebestyénné Tar Éva: Atipikus fonológiai fejlõdés és fonológiai folyamatok 3-4. 196. o.
 • Szamosi Tímea – Mészáros Krisztina – Nagy Éva – Banai János: Gastro-oesophagealis reflux (GOR) és rekedtség elõfordulása beteganyagunkban 3-4. 233. o.
 • Szanati Dóra: A logopédus-egészségpszichológus szerepe a koraszülött gyermekek utánvizsgálatában 3-4. 188. o.
 • Szentkatolnay Miklós – Gombkötõ Andrea – Páter Tünde – Szauer Csilla: Hogyan biztosítsunk a különféle közszolgáltatásokhoz egyenlõ esélyû hozzáférést mindenkinek? 1. 57. o.
 • Vargáné Molnár Márta – Paulik Edit – Tróznai Tibor – Kullmann Lajos: A DIS-QOL életminõség vizsgáló eljárás adaptálásának hazai eredményei értelmi fogyatékos személyek körében 2. 142. o.
A gyakorlat műhelyéből
 • Bernolák Béláné: Vízben végzett rehabilitációs foglalkozások értelmezése, jelentõsége a gyógypedagógiában, tükrözõdése a gyógypedagógus képzésben 2. 153. o.
 • Binder Anikó: Magamtól tanultam… – Óvodáskorú gyermekek írása, olvasása 3-4. 237. o.
 • Deák Gabriella: Beszédfogyatékos tanulók integrált ellátása a zuglói Móra Ferenc Általános Iskola gyakorlatában 3-4. 267. o.
 • Molnár Katalin: Cybergyerek, cyberiskola, cybertársadalom 1. 68. o.
 • Sahó Fanni: Vidéki és fõvárosi nagycsoportos gyermekek spontán írásának és olvasásának összehasonlító vizsgálata 3-4. 251. o.
Könyvismertetés, újdonságok
 • Lőrik József: Fehérné Kovács Zsuzsa – Sósné Pintye Mária: Játsszunk beszédet! 3-4. 276. o.
 • Papp Gabriella: Zusammen aufwachsen. Schritte zur frühen inklusiven Bildung und Erziehung 2. 161. o.
 • Sárközi Judit: Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére. Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez 2. 160. o.
 • Sósné Pintye Mária: Smythe, Ian (szuerk): Diszlexia útmutató felnõtteknek az élethosszig tartó tanulás jegyében 3-4. 272. o.
 • Szarka Emese: Böszörményi Gyula: Fiókszavak – a honi mozgássérültek kalauza 1. 85. o.
A gyógypedagógia története
 • Gáll Edina: Négy hét a beszédért, avagy az elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam. Mozaikok a magyar logopédia és a Fõvárosi Beszédjavító Intézet régmúltjából (1) 3-4. 278. o.
Figyelő
 • A Mozgásjavító az együttnevelésért 3-4. 174. o.
 • Benczúr Miklósné: "Házavató" – Történeti áttekintés a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai nevelésérõl egy házavató kapcsán 2. 166. o.
 • Őrley Zita: Ismertető az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottságáról (CPLOL) és a szervezet honlapjáról 3-4. 290. o.
 • Radványi Katalin: Dr. Maria Bruckmüller születésnapjára 2. 177. o.
 • Rosta Katalin – Baranyai Kamilla: Megemlékezés az alapítóról, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóráról 1. 97. o.
 • Szatmáriné Mályi Nóra: Túl az SNI ellenõrzésen 3-4. 287. o.
In memoriam
 • Krasznárné Erdős Felícia: Korompai Istvánné Temesvári Mária (1943-2010) 1. 100. o.
 • Mezei Lajosné: Vass László (1931-2010) 1. 102. o.
 • Rosta Katalin – Czeitel Barbara: Bicsákné Némethy Terézia (1955-2011) 2. 181 o.
 • Szabó Ákosné: Buday József tanár úr tiszteletére (1941-2011) 3-4 293. o.
Hírek, információk
 • Felhívás 1. 104. o.
 • Kitüntetések a Magyar Kultúra naján 1. 99. o.
 • Kitüntetések, díjak 3-4. 295. o.

2012/1
Év: 2012
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05