2012
2012/2

tartalom:

40 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
Gereben Ferencné – Rosta Katalin – Kajáry Ildikó

A Gyógypedagógiai Szemle 2012. évi második száma jubileumi szám – a MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE megalakulásának 40. évfordulójára. S mivel a "középkorúvá" érett MAGYE tagsága folyamatosan megújul az újabb, pályára lépő generációk nyomán, így hát nem haszontalan a kezdetekre visszatekinteni.

Jó 40 évvel ezelőtt, Göllesz Viktor (1930–1999) aktív kezdeményezése nyomán, 1970-ben indultak meg azok az előkészítő munkálatok, amelyek az Egyesület létrejöttéhez, majd nem sokkal azután, az Egyesület szakfolyóiratának meglapításhoz vezettek.

A kései utódok napjainkra már haszonélvezői, s remélhetőleg további éltetői is annak az elkötelezett szakmai tevékenységnek, amelyet elõdeink, volt tanáraink, munkatársaink egy másfajta történelmi kor másfajta feltételrendszerében példaértékûen valósítottak meg, s hagytak örökül mindannyiunkra, akik számára fontos a fogyatékosok ügyének képviselete.

Göllesznek a 70-es évek társadalmi folyamatait figyelemmel kísérő nyitottsága segítette annak a lehetőségnek a kihasználását, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1970. évi 35. számú törvényerejű rendeletében szakmai társulás létrehozására vonatkozó lehetõséget a gyógypedagógus szakma számára hasznosítsa.

Ma már a szakmatörténet jegyzi, hogy e mozgalmas mindennapokon, a gyógypedagógus társadalom törekvéseivel összhangban, "harcostársaival", a különbözõ gyógypedagógiai intézmények igazgatóival – többek között Homokon, Miskolcon, Abaújkéren, Girincsen és Vácon – többszörösen átforgatott beszélgetések eredményeként született meg a gondolat, hogy a fogyatékos csoportok ügyét képviselõ hazai elõdegyesületek tapasztalatait felhasználva jöjjön létre egy, a fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó önálló szakmai szervezet.

Munkatársaival, Illyésné dr. Kozmutza Flórával, Gordosné dr. Szabó Annával, dr. Méhes Józseffel és Sziklay Bélával egyetértésben korának mûvelõdésügyi miniszteréhez, Ilku Pálhoz fordulva kérte a fõhatóság hozzájárulását az Egyesület megalakításához.

Mai szemmel nézve, amikor egyesületek tömegei vannak jelen az országban, ez az út nem volt annyira könnyen járható, bár a hiány egyre égetõbben sürgetett.

Az indoklásban felsoroltak szerint azért, mert
  • a rendkívül komoly felelősséget vállaló, mindenekelőtt az érintettek és hozzátartozóik által megbecsült gyógypedagógus-testület nem rendelkezett önálló, a fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó civil szervezettel;
  • a decentralizáltan működő intézmények kapcsolattartása szervezetten még az azonos típusúak esetében sem volt megoldott;
  • a társtudományok és segédtudományok, a rokonszakmák képviselői akkoriban már mind rendelkeztek egyesületekkel, társaságokkal, de a gyógypedagógia, a fogyatékosságügy azonban a maga egészében sehol sem kapott képviseletet, meghatározott, sajátos problémaköreivel minden más egyesület, társaság programjából "kilógott", s az erők szétforgácsolódtak;
  • a gyógypedagógusok testülete – önálló szervezet híján – nemzetközi kapcsolatokat nem létesíthetett.
A miniszter, az engedély közvetlen megadása előtt Göllesz Viktort egy országos felmérés lefolytatásával bízta meg. Az elõkészületek során 118 gyógypedagógia intézmény kapott tájékoztatást a MAGYE megalakulásának lehetõségérõl, s várta a belépõk szándéknyilatkozatát, hogy tagjai kívánnak lenni a majdani Egyesületnek.

Az összegyűlt 1594 aláírás nyomán 1971 decemberében miniszteri engedélyre így kapott zöld utat a MAGYE. Az 1972. február 12-én megtartott alakuló közgyűlést az elmúlt 40 év közgyûlései és az Egyesület aktív szakmai tevékenysége követték.

A megalakulást követő évben, 1973-ban pedig létrejött a gyógypedagógus szakma napjainkig legismertebb – s talán túlzás nélkül állítható – legolvasottabb országos szakfolyóirata, a MAGYE kistestvére, a GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE Gordosné dr. Szabó Anna alapító-főszerkesztő közremûködésével, aki ezt a tevékenységet 1973–2008 között látta el.

A folyóirat negyedévenként megjelenő számai ma már – az online változat közvetítésével – minden magyar nyelven olvasót mind az öt földrészen elérnek, angol nyelvű absztraktjai pedig a nemzetközi hozzáférést biztosítják.

Különszámunk egy válogatást tesz közzé azokból a közlésre beérkezett anyagokból, amelyek jól példázzák a gyógypedagógia alapproblémáinak interdiszciplinaritását a nyelvészet, a pszichológia, a medicina, illetve a gyógypedagógia elméleti és gyakorlati aspektusából. A sokszínű szerzői kör jól példázza, hogy a hang-, beszéd-, és nyelvi zavarok, a mozgásfejlődés kérdései, az autizmussal élők életminõségének javítása, a tanulásban akadályozottak megsegítése, vagy az integráció-inklúzió problémájának megközelítése hogyan valósul meg a gyógypedagógia és a társszakmák együttműködésében, hogyan segítheti elõ a fokozott társadalmi odafordulást és a segítséget igénylő gyermek/tanuló/felnőtt népesség életminõségének javulását.

A válogatás – elsősorban terjedelmi okokból – korántsem nyújt teljes képet, csak egy kis szelete annak, ami napjainkban a szolgáltató rendszert vagy a képzõ és kutató intézményeket foglalkoztatja. Remélhetőleg ebből is látható majd, hogy összecseng az alapítók és utódaik szándékaival, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete alapszabályának célkitűzéseiben megfogalmazottakkal:

"…a fogyatékosságügy elméleti és gyakorlati művelőinek önkéntes egyesülésén alapuló tömörítése abból a célból, hogy a fogyatékosságügy fejlődését kutatás és tudományos tevékenység szervezésén és segítésén keresztül elõrevigye, támogassa. Segítse a fogyatékosok társadalmi integrációját, a fogyatékosságügyet szolgáló komplex társadalmi tevékenység fejlődését, a fogyatékosság prevencióját, a fogyatékosok és minden rászoruló védelmét, gondozását, nevelését, oktatását, életre és munkára való felkészítését, társadalmi rehabilitációját…"
(MAGYE 2011. évi Alapszabály – részlet)

2012/2
Év: 2012
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05