2012
2012/3

tartalom:

Előszó
Farkasné Gönczi Rita

A Gyógypedagógiai Szemle több évtizedes fennállása során törekedett a szakmai információszolgáltatást támogató hagyományok megteremtésére, melyek egyike az éves tematikus szám megjelentetése.

Jelen lapszámunk az értelmi fogyatékos – vagy a nemzetközi szakirodalom megfogalmazása alapján intellektuálisan akadályozott – személyekkel foglalkozó szakemberek számára nyújt aktuális ismereteket. A területen dolgozó kollégáknak az intézményi rendszer, az ellátási formák folyamatos szakmai, egzisztenciális és jogszabályi változása indukálta a gyorsan reagáló vagy épp ezeken átívelő értékekkel bíró módszerek kidolgozását.

E lapszám egyedisége, hogy az intézményi eredmények mellett jelentős arányban jelenteti meg a civil szféra tapasztalatait, melyek publikálása szaklapokban kevéssé vált gyakorlattá.

Az eredeti közlemények között először Mede Perla, Csaba Imola és Csizovszkyné Modrovich Ágnes munkája nyomán az értelmi akadályozott személyekkel foglalkozó publikációk elemzése olvasható, mely az 1990–2006 évek során megjelent cikkekkel foglalkozik. A Radványi Katalin, Fazekasné Fenyvesi Margit és Radicsné Szerencsés Teréz által készített második cikk a pedagógiai diagnosztika lehetőségeivel foglalkozik enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében. A harmadik cikk a Kádárné Monori Éva és Pál-Horváth Rita által kidolgozott szempontrendszer alapján az értelmileg akadályozott tanulók tanulásban akadályozottak iskolájába történő integrációját felvállaló intézmények gyakorlatához kíván segítséget nyújtani. Végül a negyedik cikk a családok társadalmi integrációs eredményével foglalkozik, Veszprém megyére szûkítve a területet.

A jelen szám hangsúlyosabb egységét a gyakorlat műhelye képviseli, melyben öt cikkel ismerkedhet meg az olvasó. Az első két cikk az értelmi fogyatékos személyek számára kidolgozott alternatív kommunikációs módszerek alkalmazásának tapasztalatait mutatja be. Az első cikk a Hublow-elméleten keresztül vizsgálja az alternatív kommunikációt, míg a második cikk esettanulmány formában mutatja be egy halmozottan sérült személy kommunikációjának fejlődését. Ehhez a témához kapcsolódóan a Gyógypedagógiai Szemle online felületén (www.gyogypedszemle.hu) található egy, a könnyen érthetõ kommunikáció nyelvi szintjeit elemző cikk.

A következő két cikk az intézményi világ felé kalauzolja az olvasót. Az első cikk egy speciális szakiskola innovációs sikereiről ír, majd a Kézenfogva Alapítvány által közölt Jos van Loon (Arduin) kéziratából a szervezeti változás kulcsfaktoraival ismerkedhetünk meg. E témában ismét online olvasható az Értelmi Fogyatékossággal élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által működtetett KULCSProgram sikereiről és lehetőségeiről áttekintést nyújtó jelentés. Szintén lapszámunkban lesz olvasható Regényi Enikő Mária a katekézis végzéséhez módszertani útmutatást nyújtó cikkével.

A könyvajánló e számban blogajánlóként is működve három könyvet és egy blogot mutat be az olvasónak. A cikkek részletesen bemutatják a kiadványok és a blog értékeit, szakmai használhatóságukat.

Jó olvasást kívánok mind a cikkekhez, mind az ajánlott kiadványokhoz, bloghoz.

2012/3
Év: 2012
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05