2012
2012/3

tartalom:

Innováció a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésben
Selmeci László

A készségfejlesztõ speciális szakiskolát végzett tanulók integrált munkába állási és elhelyezkedési lehetõségei korlátozottak Magyarországon. A Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon vezetõsége és szakiskolai kollektívája keresi azokat a képzési irányokat, amelyek célzottan figyelembe veszik a munkaerõpiaci igényeket, a készségfejlesztő speciális szakiskolában végzett diákok képességeinek megfelelő munkavállalási lehetõségek szerint. Ezen kezdeményezésekből szeretnénk néhány példát bemutatni az alábbi gondolatokkal kiegészítve.

A szakiskolai képzés fontos feladata, hogy olyan ismereteket és készségeket sajátíttasson el a tanulókkal, hogy annak piaci értelemben is hasznát tudják venni. Emellett olyan munkát végezzenek, amely számukra is a sikeresség érzését nyújtja, és tevékenységük a környezetük elismerését is kivívhatja. Nem elég a szakmai ismereteket és gyakorlatot elsajátíttatni a tanulókkal, hanem képesnek kell lenniük a végzett diákoknak arra is, hogy egy állásinterjún sikeresen részt tudjanak venni. Felkészült legyen arra is a tanuló, hogy az alapvetõ jogait és érdekeit reálisan felmérje, és tudja hogy honnan kérhet segítséget.

Munkába állás esetén az alábbiakon is érdemes elgondolkodni a szülõknek, a képzõ intézményeknek és a munkaadóknak is:
  • a humánus munkafeltételek megléte, fizikai és pszichés szempontból is;
  • korrekten elvárható bérezés, ami más, ép dolgozót is megilletne azonos munkakör betöltése esetén;
  • a munkavállalónak úgy álljon érdekében munkát vállalni, hogy a munkabérezése lényegesen haladja meg az egyébként számára folyósított ellátást, járadékot;
  • olyan munkatársi kollektívába kerüljön, amely sérülése miatt a dolgozót hátrányosan nem különbözteti meg, és kellõen felkészült/felkészített a munkaadó is, a sérült személlyel való bánásmódra.
Intézményünk három éve vezette be az udvaros és az árufeltöltõ modul szerinti képzést,. Örömmel értesültünk arról, hogy több végzett diákunk sikeresen állt munkába. A marcali Tescoban B. Gábor volt tanulónk árufeltöltõi munkáját megkezdte, míg I. Csaba a CBA-ban talált szintén árufeltöltõi munkalehetõséget. Az Oázis Kertészeti vállalat egyik kirendeltsége P. András volt tanulónkat kertészsegédként alkalmazza, valamint Pilisen K. László az építõiparban segédmunkásként tevékenykedik. Az intézményünkkel szakmai gyakorlatban álló lovardák jelezték, hogy a növendékeink közül a jövõben szívesen alkalmaznának munkaerőt.

A tanulók szellemi és fizikai képességei tanulócsoportokon belül is eltérõek, emiatt beosztásuk a különbözõ képzési helyekre differenciáltan történik. Figyelembe kell vennünk, hogy tanulóink esetenként különbözõ szervi problémákkal is rendelkeznek, mint például szív és érrendszeri megbetegedések, epilepszia, cukorbetegség, gyerekkori mûtétek miatti fokozott szervi érzékenység. Fizikai terhelhetõségük korlátozott lehet. Növendékeink közül sokan rendelkeznek az átlagosnál kórosan nagyobb vagy jóval kisebb testsúllyal. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tanulók egy része rendszeres gyógyszeres kezelés alatt áll.

A Csalogány Intézmény szervezésében a 2011–2012-es tanévben az alábbi kiemelt képzési területeken szereztek gyakorlatot diákjaink.

Lóápolói segéd képzés (a szakmai gyakorlat az Aranypatkó Lovardában és a Petneházy Lovasklubban került bevezetésre): A lovasoktatás iskolai szinten való bevezetése miatt reményeink szerint a jövõben valószínûsíthetõen tovább bõvülnek a lovardai szolgáltatások. A fenti képzés a megteremtõdõ konjunktúrát szolgálja ki.

Cél: Lóápolói segéd képzés elsajátítása és bizonyítvány kiállítása azoknak, akik a megfelelő gyakorlatot megszerzik a lovardában, és elméleti és gyakorlati vizsgán tudásukról tanúbizonyságot tesznek. (Írás- olvasás ismerete nem szükséges hozzá.)

Munkák: 
Istállómunka: kisegítés és takarítás; lótrágya elszállítása, almozás; segítség az itatásban; segítség az etetésben; segítség a lóápolási teendõkben: csutakolás, szõrápolás Udvarosi teendõk: udvarseprés; gereblyézés Lovas felszerelések karbantartása: nyergek, kantárok pucolása nyeregszappannal és bõrolajjal Pályák, karámok karbantartásában való segédkezés: kövek kiszedése a pályáról; locsolásban való segítség

Oktatás: Gyakorlati és elméleti ismeretek szemléltetéssel, például a lovak testfelépítésének, táplálkozásának ismertetése. Állatorvosi kezelések (oltás, féreghajtás), patkolás stb. szükségességének magyarázata.

Kertészeti és kisállat-gondozói képzés (a szakmai gyakorlat az Oázis Kertészetben, az Óbudai Temetõben, a Borbély Kertlaborban és a soroksári Harmónia Házában került bevezetésre): Célunk, hogy tanulóink olyan ismereteket szerezzenek mind a kertészet, mind a növénygondozás, mind pedig a kisállattartás (baromfi-, nyúl-, kecskegondozás) területén, amivel a késõbbiekben gazdálkodásokban, szövetkezetekben, magángazdaságokban, állatparkokban (pl. Állatkert), kertészetekben és kertészeti áruházakban, valamint kisállat-áruházakban vállalhatnak munkát. Erre a képzési formára elsõsorban azokat a diákjainkat választjuk ki, akiknek fizikai állóképessége megfelelõ és jó a kézügyességük.
Azoktól a cégektõl, ahol gyermekeink szakmai gyakorlatot végeznek, az év végén egy felmérés keretén belül visszajelzést kértünk, amelybõl a információkat, ötleteket figyelembe vesszünk a következõ tanévi szakmai gyakorlat tervezésében is.

Az alábbi kiegészítő tevékenységeket a következő tanévtől szeretnénk bevezetni:

Népi kismesterségek tanulása (Borsod környéki intézményben bevezetett minta alapján): Egy jellemzõ tájegység kiválasztása után annak hagyományaival, népszokásaival és képzõmûvészetével ismerkednek meg a diákok. Kézi elõállítási technikákkal, autentikus anyagok felhasználásával készítenek el jellemzõ népmûvészeti motívumokat részfolyamatban, a megrendelõ népmûvészeti boltok igényeinek figyelembe vételével. A tevékenység elõnye, hogy a gyermekek az internethasználat segítségével ismerkednek meg a magyar népi hagyományokkal. A gyerekek motiváltak arra, hogy felfedezhessék a múzeumokat és a kiállításokon belül viszontláthassák a kiállított tárgyakon a már általuk megismert és használt motívumokat – képet kapnak a nemzeti hagyományok és kultúra egy részérõl. Játékos, énekes, népmesés történetekkel gazdagítható és színessé tehetõ az oktatás.

Tervbe vettük az alábbi képzésre való felkészítést, amelyet mint fakultációt tervezzük:

Cipészsegéd (a terület bővebb ismertetése nélkül): A korábbi időkben kézzel készített cipők helyett manapság zömében a gépi gyártású lábbelik forgalmazása terjedt el, de a bőrből készült, bõrtalpú vagy igényesebb gumitalpú cipők, csizmák esetében érdemes a tulajdonosoknak megjavíttatni elhasználódott lábbelijüket, mert költséghatékonyabb a javíttatás, mint az új vásárlása. A nagy bevásárlóközpontokban elterjedt a "Mister Minit" szolgáltatás, amelynek keretén belül egyszerûbb cipõjavítás, kulcsmásolás és egyéb tevékenység (pl. névtáblák készítése) történik. Akár ezekben a szolgáltatásokban, akár önálló kisvállalkozásokban, illetve felnõttintézményekben segédként dolgozhatnak az erre kiképzett tanulók.

A fent említett néhány példa a teljesség igénye nélkül került megemlítésre. A képző intézmények, érintett szülõk, felnőtteket foglalkoztató szociális otthonok elképzeléseit szükséges a keresleti igényeknek megfelelően közösen megtervezniük a jövőben.

2012/3
Év: 2012
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05