2012
2012/3

tartalom:

Radványi Katalin (szerk.): MÁSKÉ(P)P? Intellektuális fogyatékossággal élő emberek gyógypedagógusainak tankönyve
Kajáry Ildikó
ELTE BGGyFK, Budapest, 2010. 208 oldal (ISBN 978 963 7155 50 5)

2010-ben hiánypótló szakkönyvvel bõvült az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon tanuló hallgatók és az ezen a területen dolgozó gyógypedagógus szakemberek tankönyveinek kínálata.

A szerkesztő, Radványi Katalin az értelmi akadályozottság mint általános fogalom bemutatásától a kórtani elváltozásokon és a koragyermekkori intervenció lehetõségein át jut el az iskolai fejlesztés legfontosabb kompetenciaterületeinek fejlesztési bemutatásához és a súlyosanhalmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének lehetõségeihez.

A szerzők valamennyien szakterületük ismerői, akik eddigi tapasztalataik összegzését adják a tanulmányokban.

Az értelmi akadályozottság bemutatását, a hazai és nemzetközi pedagógiai nomenklatúra változásainak és ajánlásainak ismertetését Hatos Gyula vállalta magára, amelyet a tõle megszokott alapossággal és körültekintéssel végzett.

A kórtani sajátosságok megismerését Fogarasi András tanulmánya segíti szemléletes képekkel illusztrálva.

Czeizel Barbara a koragyermekkori intervenció rendszerét, Juhász-Tóth Zsuzsa a korai életkorban végzett DSGM kezelés hatásait és eredményességének feltételeit mutatja be.

Az ELTE BGGYK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport munkatársai, Barthel Betty, Mede Perla és Regényi Enikõ Mária az iskoláskor legalapvetõbb kompetenciáinak (olvasás, írás, számolás, mozgás, játék) fejlesztését segítõ eljárások bemutatását vállalták magukra.

Regényi Enikő Mária tanulmánya a súlyosan-halmozottan akadályozott gyermekek fejlesztésének módszereit, míg e terület külföldi kitekintését Erdélyi Andrea írása mutatja be.

A tankönyv utolsó fejezete egy rendkívül aktuális és sok szakembert foglalkoztató témát boncolgat, ez pedig a társuló autizmus jelensége, amely a pedagógiai munka jelentõs módszertani adaptálását és rugalmas, kreatív alakítását igényli, ehhez a munkához ebben a szakkönyvben segítséget és ötleteket kaphatunk.

Összességében elmondható, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok fejlesztésében nincs egyetlen és üdvözítõ megoldás, minden tevékenységet a gyermek igényeihez és képességeihez kell igazítani. A tanulmányok korszerû szemléletet adnak, és olyan fejlesztési utakat mutatnak be, amelyek a mindennapi pedagógiai munka során eredményesen alkalmazhatóak az értelmileg akadályozott személyek – a tankönyv címében intellektuális fogyatékossággal élõ emberek – gyermek- és iskoláskori fejlesztésében és társadalmi integrációjának útján.

2012/3
Év: 2012
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05