2012
2012/3

tartalom:

Theunissen, Georg: Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit
Sándor Anikó
2. kiadás. Lambertus, Freiburg, 2009. 422 oldal (ISBN 978-3-7841-1871-0)

Nehezen határozható meg, hogy a címben szereplő empowerment fogalom mit is jelent valójában. Magyar nyelvre történő fordítása nem ajánlott, mert egyetlen kifejezéssel mint az önrendelkezés vagy hatalommal való felruházás, nem tudnánk visszaadni valódi tartalmát.

A szerző a történeti előzmények bemutatásával alapozza meg a később kibontakozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Nemcsak a polgárjogi törekvésekből kifejlődő Independent Living, Self-Advocacy és People First mozgalmak jelentőségét ismerjük meg, hanem az ezek nyomán kirajzolódó, empowerment számára fundamentális emberképet és alapelveket is. Az empowerment a saját ügyét illetően szakértő-szerepben lévő egyén és kapcsolatrendszerének erősségeiből indul ki, melyek csak az önrendelkezés és esélyegyenlőség kontextusában, politikai jogok bázisán teljesedhetnek ki.

A következő egység kutatásmódszertani aspektusból analizálja a gyógypedagógiát mint empirikus-analitikus neveléstudományt, majd összefoglalja az empowerment keretfeltételei közé jól beilleszthető kvalitatív kutatási módszereket.

Ezt követően gyakorlati – főként skandináv és amerikai – példákra támaszkodva a teljes életkori spektrumot átfogó képet kapunk arról, hogy mit is jelent ez a koncepció szakterületünk számára. Theunissen bemutatja a családdal végzett pedagógiai munka jelentőségét, majd rátér az iskolai vonatkozások tárgyalására.

Az ötödik fejezet a participáció és inklúzió egyik legfontosabb színterével, a munkával foglalkozik, ami kiegészül a felnőtt- és idősképzés ismeretrendszerével.

A sort a szociális hálózatokra építő ambuláns ellátási lehetőségek, valamint közösségi és támogatott lakhatási formák elemzései zárják.

Bár a monográfiában főként az intellektuális fogyatékossággal élő személyek világából hozott példák dominálnak, a bemutatott szemléletmódot bármely szakirány pedagógusa sikerrel építheti be tevékenységébe. Aktualitását egyfelől az ENSZ-egyezményben foglalt jogok biztosításának kötelezettsége, másfelől szakmai szempontok indokolják.

2012/3
Év: 2012
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05