2012
2012/4

tartalom:

Projekt-indító
Perlusz Andrea

Az ELTE négy gyakorló közoktatási intézménye (az ELTE Gyakorló Óvoda, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ) konzorciális partnerségben sikeresen pályázott a TÁMOP-3.4.2A jelű pályázatára. A pályázat azt célozza, hogy az ELTE Gyakorló Óvoda, valamint az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola felkészüljön a sajátos nevelési igényû gyermekek és tanulók integrált oktatás-nevelésére, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ. valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ támogatásával. A megvalósítandó program nem titkolt célja az is, hogy a 2012–2014 közötti futamidőben a résztvevő gyakorlóintézmények vezetői, pedagógusai és gyermekei között partneri együttmûködések alakuljanak ki, szilárduljanak meg. A pályázati program megvalósítását az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar két szakmai vezető (dr. Papp Gabriella és dr. Perlusz Andrea) biztosításával támogatja, akik a résztvevő konzorciális partnerekkel közösen tervezték meg a szakmai tartalmakat, valamint a program ütemezését. A megvalósítás folyamatát Locsmándi Alajos folyamat-tanácsadó is segíti.
Mesterházy Ferenc

Az elnyert támogatási összeg 29.485.784 forint. A pályázat pedagógus-továbbképzést, jó gyakorlat átadás-átvételt, valamint attitűdformáló programokat tartalmaz a befogadó intézmények gyermekei, pedagógusai és a szülõk számára. A projekt nyitókonferenciájára 2012. november 5-én került sor. A nagy jelentőségű nyitórendezvényen mintegy száz kolléga, valamint a szülői szervezet képviselője vett részt. A bevezető előadások után a résztvevők kooperatív csoportmunkával dolgozták fel az inkluzív oktatás egyes alapelveit, ezt követően pedig megtekinthették a rendezvény helyszínéül szolgáló Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Diákotthon épületét, mely nemcsak modern és esztétikus, de az egyenlõ esélyű hozzáférés szempontjainak is teljességgel megfelel.

Az elsõ találkozás után elmondható, hogy a pályázati partnerek nagy várakozással és elkötelezettséggel indulnak neki a program megvalósításának. A következő hetekben érzékenyítő programokra kerül sor, elsőként az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ gyermekei és az ELTE Gyakorló Óvoda gyermekeinek közös játékára, valamint az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola felső tagozatos és középiskolás tanulóinak részvételére az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett Kitárt Ajtók Ünnepe című rendezvényén. Ez utóbbira december 4-én kerül sor Fogyatékosság és művészetek címmel, és nagyon izgalmas programokat kínál a résztvevők számára.

2012/4
Év: 2012
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05