2013
2013/1

tartalom:

Heldstab, Heidi: Miért nem beszél a gyermekem?
Csányi Yvonne

Valóban hiánypótlónak számít a szerző 2011-ben Svájcban megjelent könyvének 2012. novemberében publikált magyar nyelvű kiadása. Heidi Heldstab Piaget, valamint a másik neves svájci pszichológus, Félicie Affolter tanítványa, Affolter módszerével évtizedek óta fejleszt súlyos tanulási, viselkedési zavarokat mutató, valamint autista gyermekeket legfiatalabb koruktól fogva.

Az elméleti hátteret az úgynevezett fa-modell jelenti, amely valamennyi későbbi gyenge teljesítményt (beszéd, érzelmek, viselkedés, olvasás, írás, matematika stb.) a koragyermekkori taktilis-kinesztetikus információk hiányos észlelésére vezeti vissza. Az ezen információk felvételében bekövetkezett zavar, vagyis "a fa csenevész gyökere" hat ki a fejlődés későbbi állomásaira, "a lombkorona" kialakulatlan voltára, ezért nevezhető a tünet-együttes speciális észlelési zavarnak. A szerzőt jellemzi a munka eredményességébe vetett hit, ez adja az erőt ahhoz, hogy esetenként kitartással folytassa a terápiát, akár éveken át. Minden esetben tapasztalható tanítványainál az egyértelmű javulás, s éppen ez fémjelzi a munkáját. Fontos körülmény a szülők bevonása, szerepe is, hiszen ők vannak a legtöbbet gyermekükkel. A szülők átveszik a terápia főbb elveit, anélkül hogy másolnák a foglalkozásokon látottakat.

A könyv bevezető fejezete a járulékos zavarokat nem mutató hallássérült kisgyermekek fejlődését, fejlesztését járja körül feltehetőleg azért, mert a továbbiakban számos helyen hivatkozik a hallássérültekre, akiknél kiesik egy érzékszerv. Náluk azonban, amennyiben a korai taktilis-kinesztetikus információk észlelése zavartalan, nem lépnek fel a halló gyermekeknél tapasztalt zavarok.

A második, legrészletesebb fejezetben a beszédzavarokat mutató halló gyermekekkel foglalkozik a szerző. Három altípus megkülönböztetésére kerül sor, ezek: a taktilis-kinesztetikus észlelés zavara, az észlelés intermodális feldolgozásának zavara és az észlelés szeriális feldolgozásának zavara. Az első típust taglaló alfejezetben jellemzi Heldstab részletesen az Affolter által kidolgozott fejlődési modellt, a már említett fa-modellt, amely eltér a klasszikusnak nevezett mennyiségi fejlődéstől, vagyis az életkorral arányosan kibontakozó lineáris teljesítményektől és a Piaget-modelltől, amely a minőségi változást nyújtó szakaszos fejlődési állomásokat körvonalazza. Kimerítően foglalkozik a beszéd, az olvasás, az írás, a matematikai képességek zavaraival és az alkalmazott terápiával. A terápia középpontjában az elmaradt taktilis-kinesztetikus információk pótlását szolgáló ún. vezetési terápia áll. A terapeuta gondosan kidolgozott módon vezeti a gyermek kezeit a tárgyak észlelése során, mindezt köznapi problémamegoldó helyzetekbe ágyazva. Fontos elem a szakaszos rajzos, írásos rögzítés is. A két további alfejezet egyike az érzékszervi információk koordinációjára visszavezetett autizmussal és terápiájával foglalkozik, a másik az információk egymásutániságának feldolgozási zavarait jellemzi, kitérve a terápia főbb vonásaira is.

A harmadik fejezetben a kombinált zavarokat mutatja be a szerző, ezek: a taktilis kinesztetikus észlelés zavarával kombinált hallássérülés, az észlelés intermodális és szeriális feldolgozásának zavarával kombinált hallássérülés és a taktilis-kinesztetikus észlelés zavarával kombinált intermodális és szeriális területeken megjelenő zavar.

A könyv zárófejezete négy részletes esetleírást tartalmaz, jól szemléltetve az előzőekben leírtakat.

Ajánlom a könyvet minden logopédus kollégának, az autista és a hallássérült gyermekeknél tapasztalható járulékos zavarokat mutató gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, valamint tankönyvként Karunk hallgatóinak.

2013/1
Év: 2013
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05