2013
2013/1

tartalom:

A Gyógypedagógiai Szemle munkatársai 2012-ben

Eredeti közlemények

 • Balázs Boglárka: Hangterápiával is gyógyítható organikus hangképzési és beszédhibák 2. 122. o.
 • Bertalan Regina: A nyelvfejlõdési zavarok logopédiai diagnosztikai megközelítésével kapcsolatos problémák 2. 83. o.
 • Csányi Yvonne: Tanulási zavarok – az Affolter-modell és -terápia 4. 289. o.
 • Csonkáné Polgárdi Veronika: Ismertető a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél (I. rész) 4. 343. o.
 • Dávid Beáta – Kalocsai Adrienn:   A középsúlyosan/súlyosan értelmi sérült felnőttkorú személyek és családjaik integrációs esélyei Veszprém megyében 3. 233. o.
 • Eigner Bernadett: Érzelmi- és viselkedészavarok gyökerei: a korai szülõi hatások szerepe 1. 14. o.
 • Fábián Zsuzsanna: "Teremtő Beszéd": a verbális kommunikáció képességének változása és ennek viselkedésszabályozó hatása 2. 128. o.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit – Józsa Krisztián:  A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében 1. 1. o.
 • Gombkötő Andrea – Fehér Ildikó – Gifló Péter – Kovács Zsuzsanna – Perjés Beatrix – Simó Judit – Vályi Réka – Szauer Csilla:   Autizmussal élő emberek életminőségének javítása az Országos Autizmus Stratégia fejlesztései által 2. 146. o.
 • Györkő Enikő – Lábadi Beatrix – Beke Anna:  Téri viszonyok és a nyelvi reprezentáció a koraszülötteknél 2. 106. o.
 • Horváth Viktória – Gósy Mária:  Születési rizikótényezõ hatása az anyanyelv-elsajátításra 2. 97. o.
 • Illyés Sándor† – Radványi Katalin – Csorba János:  Az értelmi fogyatékosság prevalenciája 40 és 60 év közötti korcsoportban Magyarországon 1. 48. o.
 • Jármi Éva – Soltész Fruzsina – Szűcs Dénes:  Alapvető számolási képességek fejlõdésének vizsgálata 3. és 5. osztályos gyermekeknél 4. 305. o.
 • Kádárné Monori Éva – Pál-Horváth Rita:  Szempontok tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók iskolai együtt-fejlesztéséhez 3. 226. o.
 • Köböl Erika – Topál József: Játék vagy munka? – A kutyás terápia lehetõségei a tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésében 2. 159. o.
 • Krajcsi Attila – Hallgató Emese:  Fejlődési diszkalkulia diagnózisa felnőtteknél – Az Aritmetikai Képességek Kognitív Fejlõdése teszt 4. 330. o.
 • Mede Perla – Csaba Imola – Csizovszkyné Modrovich Ágnes:  Értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozó publikációk 3. 207. o.
 • Mlinkó Renáta: Új intelligenciavizsgáló eljárások felhasználása a mozgáskorlátozott tanulók kognitív képességvizsgálataiban 1. 36. o.
 • Papp Gabriella – Perlusz Andrea – Schiffer Csilla – Szekeres Ágota – Takács István:  Két út van elõttem…? Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényû tanulók oktatásában 2. 170. o.
 • Papp Gabriella: Az integráció, inklúzió fogalmak tartalmi elemzése gyógypedagógiai megközelítésben nemzetközi és magyar színtéren 4. 295. o.
 • Rácz Katalin – F. Földi Rita – Barthel Betty:  A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései 2. 136. o.
 • Radványi Katalin – Fazekasné Fenyvesi Margit – Radicsné Szerencsés Terézia: A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében 3. 214. o.
 • Tóth Alinka – Ivaskó Lívia: Szerzett pragmatikai zavarok 1. 25. o.
A gyakorlat műhelyéből
 • Jos van Loon: Arduin szervezeti változásainak kulcsfaktorai 3. 274. o.
 • Márián Anett: Eset?-tanulmány: Halmozottan fogyatékos személyeket ellátó, bentlakásos intézetben élõ személy kommunikációjának fejlesztése 3. 264. o.
 • Regényi Enikő Mária: Módszertani ajánlások értelmileg akadályozott személyek katekézisében 3. 267. o.
 • Sáringerné Szilárd Zsuzsanna:  A Wii játék fejlesztõ hatása az értelmi sérültek körében 2. 188. o.
 • Selmeci László: Innováció a készségfejlesztõ speciális szakiskolai képzésben 3. 271. o.
 • Szemelrock Zsanett: A Hublow-elmélet megközelítésének gyakorlati megvalósítása alternatív kommunikációs eszközökkel az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai csoportjában 3. 259. o.
Könyvismertetés, újdonságok
 • Csányi Yvonne: Otto Speck: Iskolai inklúzió gyógypedagógiai szemszögből – retorika és realitás 2. 199. o.
 • Farkasné Gönczi Rita: Ronit Bird: Hogyan gyõzzük le a számolási nehézségeket? 1. 69. o.
 • Gadó Márta: Pajor Emese: "Látássérülés – bevezetõ ismeretek" és "A Braille-írás és -olvasás" 1. 67. o.
 • Gróz Andrea: Bass László (szerk.): "Amit tudunk és amit nem…az értelmi fogyatékos emberek helyzetérõl Magyarországon." 2. 196. o.
 • Hatos Gyula: Radványi Katalin (szerk.): Előadások az Ért. Ak. Klubban 3. 282. o.
 • Kajáry Ildikó: Radványi Katalin (szerk.): MÁSKÉ(P)P? Intellektuális fogyatékossággal élõ emberek gyógypedagógusainak tankönyve 3. 281. o.
 • Mesterházi Zsuzsa: Csocsán Emmy: A látássérült gyermekek matematika-tanulása, -tanításának módszertana 1. 64. o.
 • Sándor Anikó: Theunissen, Georg: Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit 3. 284. o.
 • Schmidt Noémi: Tony Attwood: Különös gyerekek. Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek 2. 201. o.
 • Szebelédi-Kurucz Anita: Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthetõ konyha 3. 286. o.
 • Szekeres Szabolcs: Patrick McCabe: A mészároslegény 4. 352. o.
A gyógypedagógia története

Figyelő
 • Gordosné Szabó Anna: Figyelő 1. 70. o.
 • Perlusz Andrea: Projekt-indító 4. 354. o.
 • Szabó Pál Tamás: Önkéntesként Portugáliában 1. 71. o.
In memoriam

Hírek, információk
 • 40. Országos Szakmai Konferencia 4. 356. o.

2013/1
Év: 2013
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05