2013
2013/2

tartalom:

Újszerű képzési módszerrel készült a mentorhálózat az intézményi férőhelyek kiváltásának sikeres lefolytatására
Farkasné Gönczi Rita

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) számú Kormányhatározata alapján 2012. év õszén a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és a Kézenfogva Alapítvány közös szervezésében megkezdõdött a mentorhálózat felkészítõ tréningje. A jelentkezõk szakmai kompetenciák (végzettségek, gyakorlat) dokumentálásával, valamint egy sikeres felvételi elbeszélgetést követõen kerültek be a különbözõ szakemberek az egész országból.

A mentorhálózat kulcsmentorok és szakmentorok specializálódott csoportjaiból áll össze, így támogatva a kiváltási folyamat különbözõ érintettjeit. Ennek értelmében kulcsmentorok a stratégiai szakmai, a szervezet átalakítási, az intézményvezetõt támogató coach, mentorok. A kulcsmentorok az átalakulást felvállaló intézmények fenntartóival, vezetõivel és projektmenedzsmentjével alkotnak teamet, így átfogó ismeretekkel rendelkeznek az alterületükrõl, és folyamatosan együttműködnek a szakmentorokkal.

Szakmentorok a rehabilitációs szakmérnökök, a szupervízor-coachok, a szervezetimûködési, a foglalkoztatási, a képzési a dolgozók számára, a képzési a lakók számára, valamint a támogatási szükségletfelmérő mentorok. A szakmentorok az átalakulási folyamat során intézményekre szabottan felmerülő tanácsadási és képzési munkában vesznek részt.

Mentorként az FSZK és az Európai Uniós támogatásából megvalósuló TÁMOP 5.4.511/01 "A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása" kiemelt projekt keretén belül 50 órás képzésen vettünk részt, ahol a megszokott felnőttképzési módszereket ötvözve új képzési technikákat vezettek be a szervezők.

Néhány közös kontaktórát követően vegyes csoportba rendeződve közös értékeket fogalmaztunk meg, majd végül a saját területet képviselõ homogén csoportokban dolgoztunk az értékek mentén haladva. A feladat egy elõre összeállított és az általunk képviselt értéklista összeállítása volt. Az elméletinek ígérkezõ feladat elvégzése során kommunikációs és konfliktuskezelési facilitált gyakorlatban vettünk részt, ezáltal láthattuk a személyiségünk hatását egymásra. A csoportok vezetõ folyamatosan támogatták a csoportok önálló munkáját.

Résztvevőként ezen a munkaformán keresztül tapasztaltam meg és ismertem fel, hogy a közös feladatmegoldás eredményeként a csoporttagokban rejlõ tudás összegzõdik és kerül egységes formában felszínre. Fordulópont volt a csoport munkájában, amikor felismertük ezt a tényt és ennek mentén haladtunk tovább.

A vizsgafeladat innentõl kezdve nem szükséges beadandó feladat volt, hanem az elkövetkezendő szakmai munka iránytűjének beállítása. Ennek köszönhetően a mentor csoportok megalkották saját terültük szakmai háttéranyagát, benne a küldetés, cél, feladatok gyûjteményével, mely letölthetõ a www.hozzaferes.hu felületről.

A képzés során kialakult szakmai kapcsolatokat és szakmai munkát az FSZK és Kézenfogva Alapítvány koordinálásával tovább folytatjuk mentori munkacsoportokban, hogy az elkövetkezendő szakmai feladatok kihívásaira rugalmasan reagálhassunk. A mentori munka során további segítséget nyújtanak majd a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által biztosított érdekvédelmi tanácsadók, akik a valódi célcsoport, a lakók szükségleteit tartják szem előtt.

Irodalomjegyzék
  • A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) számú Kormányhatározata
  • BUGRSZKI Zs.–ESZIK O.–SZENTKATOLNAY M.–SZIKLAI I. (2010–2011): A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon. http://hozzaferes.hu/docs/CANIS_2011_zarotanulmany.pdf (Letöltés ideje: 2013.02.07.)
  • FARKASNÉ GÖNCZI R. (szerk.) (2012): Lakók képzési szakmentora kézikönyve. (A szakmai anyagot készítették: BALOGH G., BÍRÓ A., DEMETER G.-né, DEZSŐ J. , DUNAI J.-né, FARKAS E., FARKASNÉ GÖNCZI R., FRANKEL E., KARDOS J., KISS A., LAJOS K., PÁSZTOR M., SCHENK L.-né, SEBESTYÉN K., STEFKOVICSNÉ ZAGYI T., SZABÓ J. Á., SEEBERGER N., SZŐKE J., SZUTOMÉ ÚJVÁRI M., SZŰCS Á., TARCSA I-né, TÓTH G., TÓTH J. Á., ZSÓFI G.) http://hozzaferes.hu/tamop-545-111/mentorhalozat/mentorkepzes.html (Letöltés ideje: 2013.02.07.)

2013/2
Év: 2013
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05