2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Előszó
Csocsán Emmy

A Gyógypedagógiai Szemle 2013. évi különszáma Gordosné dr. Szabó Anna, a folyóirat alapító-főszerkesztője, a gyógypedagógia tudomány kiemelkedő személyisége, gyógypedagógus-generációk tanára emlékére készült.

A megemlékezés e formájának gondolata búcsúztatásának napján, 2013. január 9-én Rosta Katalin, Nádas Pál és Csocsán Emmy elképzelése alapján született. Tisztelő kollégái, tanítványai úgy gondoltuk, hogy öt évtizedes oktatói, kutatói és szakmapolitikai tevékenységét úgy tiszteljük meg a legmegfelelőbben, ha a munkásságára történő reflexiók mellett bemutatjuk a magyar gyógypedagógia elméletének és gyakorlatának fejlődését, a folyamatokat meghatározó tényezőket is oly módon, hogy a kötet tanulmányai és megemlékezései forrásként szolgáljanak majd a mindenkori olvasók számára.

A magyar gyógypedagógia szolgálata Gordos Anikó számára a szó legszorosabb értelmében munkáját vezérlő principium volt. Számunkra, tanítványok számára ez példamutatással szolgált. Mint történésztől megtanultuk a gyökerek, a hagyományok megismerését, tiszteletét és azok továbbépítését. Emberi tulajdonságai, szorgalma, munkabírása és szerénysége elismerésre késztetett.

Az Emlékkötet tartalmi koncepciójának alakításában Lányiné Engelmayer Ágnes, Gereben Ferencné és Zászkaliczky Péter nyújtottak munkámhoz segítséget. Elsődleges célunk volt, hogy a tanulmányok Gordosné Szabó Anna oktatói-kutatói munkásságának kiemelt témáit reprezentálják. Így került sor a gyógypedagógia-történet, a gyógypedagógia-tudomány elmélete, valamint a gyógypedagógus-képzés témáihoz a szerzők felkérésére, akik a tisztelet, kötődés, elkötelezettség és önzetlenség szellemében vállalták el tanulmányaik megírását.

Az elkészült kéziratok nem hagyták magukat szigorú témahatárok közé szorítani. A gyógypedagógia diszciplinarendszerét érintő kérdésekkel foglalkoznak munkájukban Lányiné Engelmayer Ágnes és Gereben Ferencné. A gyógypedagógia-történet, képzéstörténet témakörébe sorolhatók Pukánszky Béla és Benczúr Miklósné tanulmányai. Mesterházi Zsuzsáé szintén, akinek témája átvezet a gyógypedagógus-képzés mai koncepciójának és gyakorlatának bemutatásához, melyet Márkus Eszter és Papp Gabriella végeztek el. Az elméletképzés Gordosné Szabó Anna munkásságának kiemelt területe. Az általa definiált gyógypedagógiai tevékenység fogalomkörének elemzését, alakulását a gyógyító nevelés és terápia különböző szakterületein Torda Ágnes, Csányi Yvonne – Perlusz Andrea, Fehérné Kovács Zsuzsanna, Rózsáné Czigány Enikő – Vargáné Molnár Márta, Katona Krisztina – Dérczyné Somogyi Vera – Somorjai Ágnes, valamint Stefanik Krisztina – Őszi Tamásné mutatják be. A Bárczi könyvtára történetét Schumayer Izolda készítette, a gyógypedagógia-történeti gyűjtemény megszületéséről Pákozdiné Kenderessy Katalin írt. Az egyesületalapító főszerkesztő munkásságáról Mezeiné Isépy Mária, Gordosné dr. Szabó Anna gyógypedagógia-történészi elhivatottságáról, mentori tevékenységéről Gellért Etelka emlékeztek meg.

Az Emlékkötetben megtalálhatók a Nemzeti sírkertben 2013. január 9-én elhangzott búcsúbeszédek eredeti változatban, valamint Gordosné dr. Szabó Anna közleményeinek teljes listája.

Az Emlékkötet szerkesztőjeként egész tevékenységem alatt magamon éreztem a Gyógypedagógiai Szemle örökös tiszteletbeli főszerkesztőjének, Gordos Anikónak szigorú, de bíztató tekintetét, és ezúton köszönöm valamennyi szerzőnek, közreműködő kollégának értékes munkáját, a szoros határidők betartását. Kiemelt köszönet illeti Lányiné Engelmayer Ágnest, akitől a szerkesztés minden szakaszában értékes és gyors segítséget, támogatást kaptam.

A kéziratok tartalmi átnézésben Mesterházi Zsuzsa, Zsoldos Márta, Lőrik József, Takács István, Kovács Emőke, Bergmann Krisztina, Földiné Angyalossy Zsuzsánna, Schiffer Csilla és Csepregi András segítettek. Munkájukat köszönöm. Elismerés és köszönet illeti Durmits Ildikót és Pál Dániel Leventét, akik a kötet technikai megvalósításában közreműködtek.

Köszönetet mondunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete főtitkárának, Kajáry Ildikónak, a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztőjének, Rosta Katalinnak és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vezetőségének, továbbá mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal lehetővé tették az Emlékkötet megjelenését. Ezen a helyen kiemelt elismerés jár Nádas Pálnak, aki az ügyet megszületése pillanatában felkarolta, és valamennyi mozzanatát segítően, kitartó munkával támogatta.

Bízunk abban, hogy Gordosné Szabó Anna hatalmas életművének megismerése és hatáselemzése még hosszú időn keresztül foglalkoztatja majd a jövő kutatóit, szakembereit. Az Emlékkötet ehhez csak a nyitányt jelenti.

Budapest, 2013. szeptember 15.
Csocsán Emmy

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05