2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Tudománytörténeti reflexiók a gyógypedagógia, a pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia kapcsolatához
Lányiné Engelmayer Ágnes

Absztrakt

A tanulmány áttekinti és reflektálja a címben jelzett három tudományterület kialakulásakor létrejött fogalmi definicókat, majd elemzi a fejlődési tendenciákat. Bemutatja a társtudományok szerepét és a határterületek felé történõ differenciálódást. Mindezt elsõsorban Gordosné Szabó Anna tudományelméleti és -történeti munkásságát felhasználva értékeli. Elemzi e tudományterületek mai paradigmaváltásának kérdéskörét.

Kulcsszavak: gyógypedagógia, pszichológia, gyógypedagógiai pszichológia, tudományközi kapcsolatok, történeti reflexiók, Gordosné Szabó Anna munkássága
 


Historical and Theoretical Reflections on the Connection of Special Education, Psychology and the Psychology of Special Needs

The current study gives an overview and reflects on theoretical definitions arisen at the time of the development of the three scientific fields given in the title, then analyses the developmental tendencies. It introduces the role of these sciences in the process of developing related fields of studies. Doing this analysis mainly on the base of Anna Gordosné Szabó’s work on the theory and history of given sciences. It also studies the question of recently experienced shift of paradigm of these sciences.

Keywords: special education, psychology, psychology of special needs, interscientific connections, historical reflections, Anna Gordosné Szabó’s works

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05