2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Párhuzamok és ellenpontok. Gondolatok A magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben
Pukánszky Béla

Absztrakt

Gordosné Szabó Anna könyve a magyar gyógypedagógus-képzés történetéről alapvető jelentőségű kötet a gyógypedagógiatörténet-írás historiográfiájában. A szerző végigvezeti olvasóját a magyar gyógypedagógus-képzés intézményesülésének és professzionalizációjának százéves történetén. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola részletekbe menően alapos intézménytörténetén túl rendkívül széleskörű forrásokra építve mutatja be a képzésben meghatározó szerepet játszó gyógypedagógus egyéniségek elképzeléseit a képzés fejlesztéséről, illetve koncepciójukat a gyógypedagógiáról mint tudományról. Ezt a tághatárú képzéstörténeti könyvet olvasva, a Szerző gondolataira reflektálva arra vállalkozunk, hogy párhuzamokat és ellenpontokat keressünk a gyógypedagógus-képzés, és a pedagógusképzések mást típusainak története között.

Kulcsszavak: gyógypedagógus-képzés, magyar gyógypedagógia-történet
 

Reflexions on Reading. "The History of the Hungarian Special Education Teacher Training"

The work of the history of the Hungarian special education teacher training by Gordosné Szabó Anna is of vital significance in the historiography of writing on the history of special education teacher training. The author sees through the 100-year history of the institutionalization and professionalization of the Hungarian special education teacher training. Beyond the specific institution-history of the special education teacher training, she introduces, based on an extremely wide range of sources, the educators who played a crucial part in training, their ideas on how to develop the training, their concepts on special education as a science. While reading this book, we endeavour to compare and contrast the history of special education teachers and that of some other types of teacher training.

Keywords: special education teacher training, history of the Hungarian special education

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05