2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Gyógypedagógusok doktori képzése
Mesterházi Zsuzsa

Absztrakt

A Gyógypedagógia Doktori Program kialakulása és akkreditációja az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. A gyógypedagógia és a neveléstudomány tudomány-rendszertani viszonya. A gyógypedagógia mint tudomány, részterületeinek áttekintése. A Program interdiszciplináris jellege, a kurzusok rendszere. A tudományos képzés követelményei: kutatás-módszertani ismeretek, önállóan tervezett és vezetett kutatás, tudományos publikációk, konferencia-előadások, egyetemen vagy főiskolán oktatási gyakorlat. A meghirdetett kutatási témák, a témavezetők köre és szerepük. A Programban alkalmazott képzési módszerek. A tanulmányokat lezáró doktori szigorlat és abszolutórium. A doktori disszertációval szemben támasztott követelmények. Együttműködés a neveléstudományi programok között. A doktori képzés fejlesztését segítő EU-projekt: nemzetközi kapcsolatépítés, idegennyelvű kurzusok bevezetése.

Kulcsszavak: doktori képzés, gyógypedagógia mint tudomány, moduláris képzési szerkezet, témavezetés, nemzetközi kapcsolat


Doctoral Program for Special Educators

The study is about the development and accreditation of the doctoral program on special education in the Doctoral school of education sciences at the university ELTE. It describes the taxonomic relationship between special education and educational science. It gives an overview about the structure and topics of interdisciplinary courses, methods, requirements, and the international cooperation.

Keywords: postgraduate program, PhD courses, special education as a science, module structure, international cooperation

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05